Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Steeds minder bedrijven keuren nieuwe werknemers

Datum nieuwsfeit: 28-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Steeds minder bedrijven keuren nieuwe werknemers

Nr. 99/165
28 september 1999

Steeds minder bedrijven keuren nieuwe werknemers

Het aantal bedrijven dat zijn sollicitanten een medische keuring laat ondergaan of de sollicitant tijdens de sollicitatieprocedure vragen over zijn gezondheid stelt, lijkt te dalen. In 1998 ging het nog om 44% van de bedrijven, dit jaar is het ruim een kwart.

Dit blijkt uit het rapport Aanstellingskeuringen van de Arbeidsinspectie, dat staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport vloeit voort uit de toezegging van staatssecretaris Hoogervorst aan de Tweede Kamer om de uitvoering van de Wet op de medische keuringen te onderzoeken. Voor het onderzoek zijn 1391 bedrijven ondervraagd en 131 CAO.s bekeken.

Op 1 januari 1998 werd de Wet op de medische keuringen ingevoerd, die medische keuringen bij sollicitaties beperkt. Doel van de wet is te voorkomen dat mensen op louter medische gronden worden uitgesloten van een baan. Een keuring bij een sollicitatie, een zogeheten aanstellingskeuring, is alleen toegestaan als aan de functie bijzondere eisen van medische geschiktheid worden gesteld. Zo moet een verkeersvlieger een goed gezichtsvermogen hebben. Tijdens het sollicitatiegesprek mag de werkgever geen vragen over de gezondheid stellen.

Ruim een tiende deel van de ondervraagde bedrijven laat zijn nieuwe personeel medisch keuren. Eind 1997, net voor de invoering van de Wet op de medische keuringen, was dit nog 36%. Meer dan 5% van de ondervraagde bedrijven keurt bijna alle in dienst genomen werknemers. Zo.n aanstellingskeuring gebeurt niet altijd zoals de Wet op de medische keuringen voorschrijft: 32% van de bedrijven die keurt doet dat standaard en 5% voert een aanstellingskeuring uit omdat men twijfelt aan de gezondheid van de sollicitant. Grote bedrijven keuren vaker dan gemiddeld. In de landbouw en de industrie komen aanstellingskeuringen en gezondheidsvragen vaker voor dan in de dienstverlenende sector.

Bijna een derde van de bedrijven stelt vragen over de gezondheid van de sollicitant. In april 1998 ging het nog om 37% van de bedrijven. Staatssecretaris Hoogervorst constateert dat er nog steeds standaard gekeurd wordt en dat veel bedrijven gezondheidsvragen stellen. Hij vindt dat een onwenselijke ontwikkeling. De instelling van een klachtencommissie, die klachten over de uitvoering van de Wet op de medische keuringen gaat behandelen, heeft voor Hoogervorst daarom de hoogste prioriteit.

Verder zijn de afspraken die in CAO.s worden gemaakt over aanstellingskeuringen onderzocht. Hiervoor is een steekproef van 131 CAO.s genomen, waaronder alle bedrijfstak-CAO.s die gelden voor 5000 of meer werknemers en alle ondernemings-CAO.s die gelden voor 2000 of meer werknemers. Acht CAO.s sluiten aan bij de Wet op de medische keuringen, die bepaalt dat een aanstellingskeuring alleen mag worden uitgevoerd als aan de functie bijzondere eisen van medische geschiktheid worden gesteld. Gezondheidsvragen mogen alleen gesteld worden door een arts van een Arbo-dienst. Geen enkele CAO bevat echter een expliciet verbod op het stellen van dergelijke vragen door bijvoorbeeld werkgever of personeelsfunctionaris. Negen CAO.s vermelden, in overeenstemming met de Wet op de medische keuringen, dat de werkgever geen inzage heeft in het keuringsrapport van de sollicitant.


----------------------------------------------------------------------


--------------------

Het onderzoek Aanstellingkeuringen kost f 26,50 en is verkrijgbaar bij Elsevier bedrijfsinformatie bv, telefoon 070-4415555, of fax 070-4415999. Het ISBN nummer is 90 5749 288 1.

28 sep 99 14:51

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie