Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen Van Vendrik over aftrek hypotheekrente

Datum nieuwsfeit: 28-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: VRAGEN OVER DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK

Persberichtnr.

99/220

Den Haag

28 september 1999

antwoorden van de minister van financien en de staatssecretaris van financien op vragen van het lid van de tweede kamer der staten-generaal van vendrik over de hypotheekrenteaftrek

VRAGEN:


1.

Komt de schatting op 10,9 miljard van de budgettaire derving als gevolg van de fiscale behandeling van het eigen huis voor het jaar 1998 uit het recente onderzoek1 overeen met de meest recente schattingen van het Ministerie van Financiën?


2.

Zo neen, valt dit verschil te verklaren?

Zo ja, hoe valt het enorme verschil (3,2 miljard) met de schatting van het kabinet van december 1997 te verklaren?


3.

Klopt de risico-analyse voor de overheidsfinanciën die in het rapport naar voren komt: een ½% rente stijging leidt tot circa 1,2 miljard extra budgettaire derving?


4.

Hoe staat het kabinet tegenover de mogelijkheid om de budgettaire risicos voor de overheid te beperken door een scherpe toetsing van het uitgangspunt dat rente uitsluitend in aftrek kan worden gebracht die daadwerkelijk samenhangt met de financiering van de verwerving, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning (zoals ook al door de SER is voorgesteld)


5.

Is het naar de mening van het kabinet dan nog terecht dat de fiscale behandeling van het eigen huis niet als belastinguitgave wordt gezien, maar wordt gezien als onderdeel van de primaire heffingsstructuur van de wet (dat is de eigenlijke fiscale doelstelling dat een belasting wordt geheven ter financiering van overheidsuitgaven, op zodanige wijze dat de daaruit voortvloeiende lasten op evenwichtige wijze wordt verdeeld)?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Dijke, ingezonden 5 augustus 1999

ANTWOORDEN:


1. en 2.

De in de verkenning Belastingen in de 21e eeuw opgenomen schatting van de met de fiscale behandeling van de eigen woning gemoeide budgettaire derving is gebaseerd op een steekproef uit 1990 die is opgehoogd naar 1998. Inmiddels wordt gebruik gemaakt van een steekproef uit 1995 die is opgehoogd naar 1999. Dit resulteert in een geschat budgettair beslag voor 1999 van 10,1 mld.


3.

Gesteld dat de hypotheekrente voor het belastingjaar 1999 voor alle individuele gevallen een half procentpunt hoger zou liggen, dan zou dat geïsoleerd bezien naar huidige inzichten tot een extra derving van 1,1 mld aan belasting en premies leiden. Aangezien de hoogte van de hypotheekrente bij individuele contracten in de regel voor een aantal jaren vastligt, is een dergelijke veronderstelling echter niet erg realistisch.


4.

De toetsing door de Belastingdienst of hypotheekleningen ter zake van de eigen woning daadwerkelijk samenhangen met de financiering van de verwerving, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning vindt plaats volgens de gebruikelijke controlemethode. Deze methode houdt in dat de gegevens in de aangifte worden gewogen op basis van fiscaal belang en fiscaal risico. Deze factoren bepalen de mate van aandacht en de behandelvorm die de belastingplichtigen krijgen. De aanwezigheid van een hypotheeklening vormt een van de onderdelen die bij de weging van belang is.


5.

Zoals uit de miljoenennotabijlage over belastinguitgaven blijkt, is het kabinet van mening dat de fiscale behandeling van de eigen woning niet als belastinguitgave is aan te merken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie