Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA over stuurgroep dagindeling

Datum nieuwsfeit: 28-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

28 september 1999

Vragen van de leden Bussemaker, Barth en Hamer (allen PvdA) aan de staatssecretaris van SoZaWe, alsmede aan de staatsecretarissen van VWS en OC en W

1. Blijkens een persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken heeft u de Stuurgroep Dagindeling op 14 september jl om advies gevraagd over `schooltijden in relatie tot andere ontwikkelingen die van belang zijn voor taakcombineerders'. Hoe luidt de precieze adviesaanvraag?

2. Heeft u daarbij ook de discussie over de vierdaagse werkweek voor ogen gehad? Zo nee, bent u bereid de stuurgroep alsnog te vragen de vierdaagse werkweek in haar advies te betrekken?

3. Wanneer mag verwacht worden dat het advies van de Stuurgroep naar de Kamer gestuurd zal worden?

4. Hoe stelt u zich het idee van aparte wethouders die zich bezig houden met alles wat over dagindeling gaat precies voor?

5. In het genoemde persbericht wordt aangegeven dat u zich stoort aan de verkokering die uit de verschillende discussies (vierdaagse schoolweek, vierdaagse werkweek) spreekt. U mist blijkens het persbericht een `integrale en onorthodoxe gedachtenwisseling die recht doet aan de nieuwe samenleving'. Bent u bereid die verkokering binnen het kabinet tegen te gaan, door de Kamer een integraal voorstel over genoemde problematiek voor te leggen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie