Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim 76.000 ondernemers overwegen bedrijf over te dragen

Datum nieuwsfeit: 28-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rabobank Nederland

MKB profiteert van economische groei
RUIM 76.000 ONDERNEMERS OVERWEGEN BEDRIJF OVER TE DRAGEN
28 september 1999

Ruim 76.000 ondernemers in het MKB overwegen binnen nu en vijf jaar hun onderneming over te dragen. Dat is 14% van het totaal aantal ondernemers in ons land. Jaarlijks zullen dus tot circa 15.000 ondernemers hun bedrijf van de hand doen. Van deze ondernemers wenst 27% hun bedrijf over te dragen aan familie, maar het merendeel, 56%, aan een derde persoon en 17% aan een ander bedrijf. Bedrijfsopvolging is daarmee de komende jaren een majeur aandachtspunt voor het Nederlandse MKB. Dat blijkt uit onderzoek dat de Rabobank bekend maakte bij de presentatie van de 23e editie van Rabobank Cijfers & Trends, het jaarlijkse onderzoek van de Rabobank naar 75 branches verdeeld over acht sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven.

Uit het onderzoek naar bedrijfsopvolging blijkt dat steeds minder ondernemers hun bedrijf overdragen aan familie. Het overnameproces wordt meer en meer een zakelijke beslissing, waarbij de familie verder naar de achtergrond verdwijnt. De trend die zich blijkens het Rabobank-onderzoek aftekent is dat ondernemers, door middel van buy ins en buy outs of combinaties daarvan, hun onderneming overdragen aan derden, zoals bijvoorbeeld andere ondernemers of zittend management. Belangrijk bij het overnameproces is dat de factor emotie voldoende aandacht krijgt, omdat de ondernemer die zijn bedrijf overdraagt daar vaak zijn hele leven aan heeft gewerkt.

De Rabobank is voor wat betreft de economische groei in Nederland optimistisch. De bank gaat in 1999 en 2000 uit van een BBP-groei van
3,25 %. Het MKB profiteert van deze groei, aldus Rabobank Cijfers & Trends. De volumegroei van de particuliere consumptie valt weliswaar terug tot 3% in 2000, maar is nog steeds zeer respectabel. De bedrijfsinvesteringen stijgen dit jaar naar verwachting met 4 tot 6%, wat wordt bevestigd door de sterke groei van de zakelijke kredietverlening. Deze investeringsgroei wordt voornamelijk getrokken door de dienstensectoren. De groei van de uitvoer zal naar verwachting in 1999 4% bedragen. Dit is een lagere groei dan in de voorgaande twee jaar, maar beduidend hoger dan de groei van de relevante wereldhandel (circa 2%). Het MKB heeft in 1998 en 1999 minder last gehad van de internationale turbulentie, maar de marges staan door toenemende binnenlandse concurrentie en de vorming van de Europese markt wel onder druk. Veel aandacht zal dan ook moeten uitgaan naar voortgaande kostenmatiging en verhoging van de arbeidsproductiviteit.

De verhoging van de arbeidsproductiviteit is samen met bedrijfsopvolging één van de uitdagingen van het MKB. Door de verwachte krapte op de arbeidsmarkt zal het steeds moeilijker worden om gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden. De Rabobank verwacht dat het MKB deze uitdaging aan kan, maar eigen initiatieven zullen hierbij noodzakelijk zijn.

Rabobank Cijfers & Trends wordt in een oplage van 133.000 verspreid aan ondernemers en adviseurs van ondernemers. De publikatie is daarbij op CD-rom en via internet (www.rabobank.nl/cijfers&trends) beschikbaar. Ondernemers en adviseurs kunnen Rabobank Cijfers & Trends via hun lokale Rabobank verkrijgen.

Ontwikkelingen per sector:

Industrie:

De vooruitzichten in de Nederlandse industrie zijn licht positiever dan eerder dit jaar werd voorspeld. De verwachte volumegroei zal gepaard moeten gaan met een lichte verbetering van de afzetprijzen om kostenstijgingen te pareren. Gezien het internationale krachtenveld blijft dit een lastige opgave. Om de concurrentie het hoofd bieden dient de industrie onverminderd aandacht te hebben voor factoren als innovatief vermogen, flexibiliteit en kostprijsbeheersing.

Bouw:

De nieuwbouw en de utiliteitsbouw vallen in 2000 lager uit dan in
1999. De daling in de nieuwbouw wordt veroorzaakt door een afnemende groei van het aantal huishoudens en verdere verzadiging van de doorstromingsvraag. Deze vraag wordt enigszins gecompenseerd door de vraag naar kwalitatief betere woningen. De daling in de utiliteitsbouw laat zich verklaren door de nauwe relatie met het economisch beeld. De onderhouds-, renovatie en GWW-markt geven voor 2000 wel een groeibeeld te zien.

Groothandel:

De rol van de groothandel staat onder druk. Enerzijds door voorwaartse integratiedrang van de fabrikant en anderzijds door de sterke concentratietendens in de detailhandel. De groothandel kan deze ontwikkelingen het hoofd bieden door eigen merken te ontwikkelen en mee te werken aan built-to-order programmas van fabrikanten. Daarbij dient de groothandel meer kennis en distributieslagkracht te krijgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van IT.

Detailhandel:

De supermarkten winnen nog steeds marktaandeel ten koste van de speciaalzaak. Het antwoord van de speciaalzaak ligt in verdere specialisatie, hoge kwaliteit en optimale locatie. Voor de foodspeciaalzaken liggen de kansen in samenwerking met andere speciaalzaken en catering aan bedrijven en instellingen. De non-fooddetailhandel profiteert van de economische conjunctuur. Opvallend is dat steeds meer ondernemers in deze branche zich ter versterking van hun concurrentiekracht organiseren.

Transport:

Het beroepsgoederenvervoer over de weg ontwikkelt zich van sec vervoerder tot manager van vervoersstromen. Voor veel ondernemers betekent dit samenwerken met vervoerders in binnen- en buitenland. Nieuwe vervoersmodaliteiten zullen aan belang winnen zoals water/weg en weg/rail, zowel nationaal als grensoverschrijdend. Het goederenvervoer over water groeide de afgelopen jaren met 30%. Ook hier tekent zich de trend af tot steeds betere afstemming tussen producent/handelaar, vervoerder en afnemer.

Horeca/Recreatie:

Dankzij zakelijke bestedingen en internationale congressen zag de horeca en de catering haar omzet in 1998 met 6,3% en 9,7% stijgen. Het weer speelde de recreatie in 1998 parten. De grotere bedrijven met elk-weer-voorzieningen hadden hier het minste last van.

Dienstverlening:

De ontwikkelingen in de dienstverlening kenmerken zich door enerzijds een groot aantal fusies als antwoord op internationale concurrentie en anderzijds door schaalverkleining door het aantal starters. De overheid legt met de uitvoering van de Mededingings- en Reguleringswet de ontwikkeling van schaalvergroting aan banden. De sector reageert hierop door het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere bedrijven, verdere specialisatie in product- en marktcombinaties en het leggen van nog meer nadruk op de kwaliteit van diensten.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie