Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitreiking eerste Vlaamse logo's project Groene School

Datum nieuwsfeit: 29-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING

VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

24 SEPTEMBER 1999

29/9 - Uitreiking eerste 21 logo's project Groene School

Op woensdag 29 september om 15 uur ontvangen twintig secundaire scholen en één hogeschool het logo Groene School. Dit zal gebeuren op een plechtigheid in het Natuur- en Milieueducatief centrum van de Vlaamse Gemeenschap "DE HELIX" te Grimminge (Geraardsbergen). Dit logo wordt hen toegekend omwille van de geleverde inspanningen op het vlak van milieuzorg op school. Het project Groene School

Het initiatief voor het project Groene School werd reeds in 1993 genomen. In een eerste fase kreeg de VUB (departement Menselijke Ecologie - prof.dr. Luc Hens) een studieopdracht om het projectmateriaal te ontwikkelen en uit te testen in een aantal pilootscholen. Vanaf september '97 wordt het projectmateriaal verspreid door de cel Natuur- en Milieueducatie en Informatie van de leefmilieuadministratie AMINAL, die ook de scholen individueel begeleidt bij de invoering van het milieuzorgsysteem. Daartoe werden twee voltijdse leerkrachten vrijgesteld voor de promotie en de begeleiding van het project in de scholen. Na korte tijd was het aantal secundaire en hogescholen die instapten in het project, zo groot geworden dat een uitbreiding van de ploeg zich opdrong. Tot nu toe onderschreven zowat 250 Vlaamse scholen de milieubeleidsverklaring. Sinds september van dit jaar kan Groene School vijf voltijdse gedetacheerden aan het werk zetten om de projecten van nabij op te volgen op het terrein.
Milieuzorg in een onderwijs voor de 21ste eeuw

Milieuzorg is een begrip dat in het bedrijfsleven al geruime tijd ingeburgerd is. De Vlarem-wetgeving bundelt de milieuwetgeving waaraan bedrijven dienen te voldoen. Het invoeren van milieuzorgsystemen in bedrijven is noodzakelijk en komt het imago ten goede. Ook scholen, als bedrijf met een aantal werknemers en installaties, ontsnappen niet aan deze wetten en wetmatigheden.

Het project Groene School wil echter meer bereiken dan het invoeren van een milieuzorgsysteem in de school. Het is belangrijk dat leerlingen van jongs af aan in contact komen met een aantal alternatieven voor een vaak milieuvervuilend gedrag in hun directe dagelijkse omgeving. Het is een belangrijke opdracht voor het onderwijs om aan jonge mensen de zorg voor het eigen milieu mee te geven.

De meerwaarde van een milieuzorgproject op school is niet te onderschatten: binnen het Groene School-project worden de leerlingen van in het begin volop betrokken bij alle aspecten van het project. Een aantal leerlingen vormen samen met leerkrachten, directie en niet-onderwijzend personeel een milieuwerkgroep die het project uitdenkt, plant, organiseert en evalueert. De lijvige projectmap van Groene School en het computerprogramma helpen hen hierbij als leidraad.
Een duurzaam educatief project

Groene School is niet zomaar een poging om de school als structuur een milieuvriendelijker cachet te geven: door het bijzondere concept leent het zich uitstekend tot een verfrissing van de manier van werken op school. Leerlingen en leerkrachten worden uitgenodigd om op een andere, meer open manier met elkaar van gedachten te wisselen, plannen te maken, informatie te verzamelen, problemen te voorzien, strategieën uit te stippelen om weerstanden te overwinnen en niet in het minst zichzelf te evalueren. Het vormend karakter van zo'n activiteit is niet te onderschatten.

Daarenboven biedt het project een mooie gelegenheid tot vakoverschrijdend leren - wat in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in de eerste graad van het secundair onderwijs als opdracht voor de hele school omschreven wordt. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om een aantal vakgebonden doelen te realiseren. Dit maakt het project bijzonder geschikt om de traditionele schoolwerking om te vormen tot een leer- en leefomgeving waar het gonst van activiteit en initiatief. Een Groene School is op die manier bezig aan een modern opvoedingsproject : de vorming van jonge bewuste en democratische burgers, via de invalshoek van een milieuproject.
Netwerkvorming

Voor het project Groene School werkt het departement Leefmilieu en Infrastructuur nauw samen met het departement Onderwijs. In het kader van Duurzame Ontwikkeling - kerndoelstelling van het milieubeleid - is het immers noodzakelijk dat verschillende disciplines en overheden samenwerken. De samenwerking met natuur- en milieueducatieve (NME-)diensten van provincies en gemeenten zal geïntensiveerd worden zodat zoveel mogelijk scholen een degelijke ondersteuning kunnen genieten. Deze netwerkvorming wordt ook nagestreefd tussen scholen onderling: via persoonlijke contacten, nieuwsbrieven, e- mail en internetcommunicatie worden verantwoordelijken van Groene Scholen met elkaar in contact gebracht en kan een uitwisseling van nuttige ervaringen op gang worden gebracht. Het Groene School-team stimuleert dit door het inrichten van trefdagen in de provincies.

Dit najaar kan iedereen kennis maken met het project of met andere scholen die reeds met het project werken op een van de vijf trefdagen i.s.m. de provinciale NME- diensten:

27 oktober 1999 : LIER (P.I.M.E.), Mechelsesteenweg 365 17 november 1999 : BRUSSEL (Graaf de Ferrarisgebouw), E. Jacqmainlaan 156
17 november 1999 : ZWALM / Meilegem (PNEC De Kaaihoeve), Oude Scheldestraat 16
24 november 1999 : ROESELARE (Prov. Educatief Centrum), Hugo Verrieststraat 22
1 december 1999 : GENK (Onze-Lieve-Vrouwlyceum), Collegelaan 30

Telkens van 14 uur tot 16.30 uur.
Inschrijven bij Groene School via fax (02)550 20 05.

Het logo "Groene School"
Van de 30 scholen die een dossier indienden hield een beoordelingscommissie met afgevaardigden uit AMINAL en het onderwijs er 21 over op basis van een vijftal criteria. Om aanspraak te kunnen maken op een logo Groene School dient de school op een voldoende planmatige manier aan milieuzorg te werken en moet iedereen op school er in voldoende mate bij betrokken zijn. Verder wordt veel aandacht besteed aan communicatie en dient de school blijk te geven van een merkbare vooruitgang na een jaar werking. Ten slotte moeten er garanties ingebouwd zijn dat het project niet uitdooft na korte tijd.

Het logo dat nu voor het eerst wordt toegekend, is het eerste uit een reeks van drie. Enkel het derde logo is volledig ingekleurd, het eerste maar voor de helft en het tweede voor driekwart - dit om de voorlopigheid van het bekomen kwaliteitslabel te benadrukken.

De scholen die dit jaar wensen deel te nemen aan het project kunnen contact nemen met het Groene School-team. Bij het eind van het schooljaar 1999 - 2000 worden de volgende keer Groene School-logo's uitgereikt.

Info:

AMINABEL, project Groene School, Graaf de Ferrarisgebouw, E. Jacqmainlaan 156 bus 8 - 1000 Brussel. Fax (02)550 20 05.

Lijst van gelauwerde scholen:

Provincie West-Vlaanderen :

St-Jozefscollege, Burg. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem
O.L.V. Hemelvaartinstituut, Keukeldam 1, 8790 Waregem St-Theresia instituut, Deken Camerlyncklaan 76, 8500 Kortrijk
BUSO Onze Jeugd, Ieperstraat 245, 8800 Roeselare

Provincie Oost-Vlaanderen

Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs, Astridlaan 33-39, 9400 Ninove
Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs 2, Pontstraat 51, 9300 Aalst
T.I. Sint-Carolus, Hospitaalstraat 2, 9100 St-Niklaas T.I. Depoorter, St-Pietersnieuwstraat 22, 9600 Ronse Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs, Begijnhofkaai 10, 9500 Geraardsbergen
KTA Tuinbouwschool, Brusselsesteenweg 165, 9090 Melle Instituut Zusters Maricolen Middenschool, Markt 15, 9990 Maldegem
Emmaüsinstituut middenschool, St-Gerolflaan 20, 9880 Aalter

Provincie Vlaams-Brabant

Regina Caelilyceum, Rozenlaan 45, 1700 Dilbeek Gemeentelijke school voor Tuinbouw en biotechniek, Molenbaan 54, 1785 Merchtem
Sint-Jozefinstituut, Stationsstraat 37, 1740 Ternat

Provincie. Antwerpen

Mariagaarde instituut, Oude Molenstraat 13, 2390 Malle St-Jozefinstituut, De Robianostraat 11, 2150 Borsbeek Kon. Technisch Atheneum & Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs, F. Coeckelbergsstraat 22, 2220 Heist-op-den-Berg
Klein Seminarie, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten Karel de Grote Hogeschool - H & B, Pothoekstraat 125, 2060 Antwerpen

Provincie Limburg

Onze-Lieve-Vrouw Lyceum, Collegelaan 30, 3600 Genk

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie