Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 29-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Nieuwbouw voor Milieudienst, Veemarkt en Openbare Werken Aan de Duinkerkenstraat, vlakbij de afvalverwerkingsfabriek (Milieuboulevard), wil het college van B&W een nieuw gebouw realiseren voor de gemeentelijke Milieudienst. Daarin zal ook ruimte worden gemaakt voor het onderbrengen van de Veemarkt. De totale kosten bedragen ongeveer 38 miljoen gulden. Als de gemeenteraad komend najaar met deze voorstellen instemt, kan de verhuizing eind 2001 plaatsvinden.
De huidige locatie van de Milieudienst aan de Verlengde Lodewijkstraat moet worden ontruimd voor de aanleg van het Europapark. Naar het centrum van de stad wordt de afstand van de Milieudienst in de toekomstige situatie groter. Daarom is in de totale kosten ook de bouw van een wijkpost aan de Zomerlaan meegenomen. Vanuit deze plek kan het centrum goed bediend blijven.
Het idee bestond al langer om de huidige wijkposten aan het Hoendiep van Openbare Werken en aan de Mussengang van de Milieudienst te vervangen en te combineren. Dit plan is nu vervroegd. Het college wil de hoofdvestiging van Openbare Werken aan de Gotenburgweg handhaven. Dit terrein is te klein voor gezamenlijke huisvesting van Openbare Werken, Milieudienst en Veemarkt. Verhuizing van Openbare Werken naar de Milieuboulevard blijkt ruimtelijk moeilijk haalbaar en levert geen 'echte' voordelen op. De verouderde huisvesting van Openbare Werken aan de Gotenburgweg wordt vervangen door nieuwbouw.
Medegebruik van de huisvesting van de Milieudienst door de (te privatiseren) Veemarkt beperkt het ruimtebeslag en de kosten ten opzichte van aparte nieuwbouw.
De besluitvorming over de privatisering van de Veemarkt kan hiermee worden afgerond. Als ingangsdatum is voorlopig gekozen voor 1 januari 2001; het komende jaar vinden de nodige voorbereidingen daarvoor plaats.
De gemeente draagt eenmalig 1 miljoen gulden bij in de kosten van de nieuwe Veemarkt; de bijdrage van de provincie is eenmalig f 500.000,--.
De reeds opgerichte Stichting Veemarkt Groningen gaat huur betalen voor het medegebruik van het nieuwe complex. De Stichting betrekt het benodigde personeel uit de huidige medewerkers van de Milieudienst.

Datum besluit: dinsdag, 28 september 1999
Nota: Huisvesting Milieudienst/ Veemarkt en Huisvesting Openbare Werken

Ruim 3,1 miljoen gulden voor kansenbeleid
Dit schooljaar besteedt de gemeente Groningen f 3.174.000,- aan het gemeentelijk kansenbeleid. Dit heeft het college van B&W van Groningen vastgesteld in de Beleidsagenda 1999-2000 ten behoeve van het kansenbeleid.
De hoofddoelstellingen van het kansen-beleid zijn 'vorming van alle kinderen tot zelfstandige burgers' en 'een startkwalificatie voor iedereen'. In de nota De kans van je leven zijn die
hoofddoelstellingen uitgewerkt in meetbare doelen voor de middellange termijn (1999-2002).
Zo stelt de gemeente zich voor de voorschoolse periode bijvoorbeeld als doel dat de kinderen in 2002 een vooruitgang van 5% op het gebied van taalvaardigheid in het Nederlands hebben ten opzichte van het niveau in 1998.
Voor de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn de doelstellingen onder meer dat de scores op de CITO-eindtoets basisonderwijs 5% dichter bij het landelijk gemiddelde liggen dan de scores behaald in 1998.
Leerlingen in de onderbouw moeten beduidend hoger scoren op het terrein van taal, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling dan het vastgestelde niveau in 1998. Daarnaast moeten leerlingen vroeg kennismaken met moderne informatie- en communicatietechnieken. In 2002 verlaat vrijwel niemand de school zonder een startkwalificatie. Voor de groep schoolverlaters met meervoudige problemen en een beperkte vooropleiding worden trajectbegeleiders aangesteld. Het aantal jongeren dat succesvol een nieuw onderwijs-leertraject afsluit met een startkwalificatie moet in 2002 95% bedragen.

Datum besluit: dinsdag, 28 september 1999
Nota: Kansenbeleid schooljaar 1999-2000

Gemeente Groningen verlengt regeling gehandicaptenvervoer Reizigers met een handicap, die in de gemeente Groningen wonen, kunnen drie maanden langer gebruik maken van de zogenaamde ketenkaart voor openbaar vervoer: tot 1 januari 2000 in plaats van tot 1 oktober 1999. Tot deze verlenging heeft het college van B&W van Groningen besloten. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het bovenregionaal vervoer voor gehandicapten vanaf 1 juli van dit jaar door Traxx uitgevoerd. Deze regeling kwam in plaats van de ketenkaart. Omdat de hulp bij in-, uit- of overstappen en bij het voor- en na-transport via Traxx niet vanaf het begin af aan optimaal geregeld kon worden, heeft de gemeente Groningen een overgangsregeling getroffen. Deze hield in dat cliënten tot 1 oktober 1999 de ketenkaart konden aanschaffen, die een jaar lang geldig is.
Om de aanloopproblemen voor de Groningse WVGers (Wet Voorzieningen Gehandicapten) zoveel mogelijk te vermijden, hebben B&W besloten door te gaan met verstrekking c.q. verlenging van de ketenkaart tot 1 januari 2000. Het contract met Transvision, de leverancier van de ketenkaart, wordt daarom met drie maanden verlengd.

Datum besluit: dinsdag, 28 september 1999
Nota: Bovenregionaal vervoer gehandicapten

Geld voor Humanitas en extra ambtelijke capaciteit dienst OCSW Het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, verstrekt aan gemeenten die een asielzoekerscentrum binnen hun grenzen hebben, een uitkering. Deze uitkering is gebaseerd op het aantal permanent bezette capaciteitsplaatsen. In 1999 heeft de gemeente Groningen een bedrag van f 155.000,- ontvangen. Hierbij is uitgegaan van de capaciteit van het Groninger AZC, dat 350 asielzoekers kan opvangen. Inmiddels heeft het COA verzocht om de capaciteit van de opvang van asielzoekers uit te breiden. Hiervoor zullen twee nieuwe locaties in gebruik worden genomen, te weten huize Eugeria en de voormalige Zusterflat van het oude RKZ. Door deze uitbreiding van opvangplaatsen zal er ook meer geld beschikbaar komen.
B&W stellen voor dit geld te besteden aan Humanitas (f 100.000,-) en aan de dienst OCSW voor extra ambtelijke capaciteit. In de loop der tijd heeft Humanitas zich met een centrale plaats verworven als een instelling waar met name vluchtelingen zowel met als zonder status terecht kunnen. Men kan daar gebruik maken van spreekuren, de ontmoetingsruimte en andere voorzieningen.
Een bedrag van f 90.000,- zal ter beschikking gesteld worden voor extra ambtelijke capaciteit bij de dienst OCSW. Dit is nodig omdat de komst van de Aanvullende Opvangvoorzieningen, de vestiging van een AZC en de beoogde uitbreiding van dit centrum heeft geleid tot een uitbreiding van werk. De verwachte ontwikkelingen in het Vreemdelingenbeleid, de uitbreiding van het aantal asielzoekers buiten de centra en de toename van het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers zullen de druk op de ambtelijke capaciteit nog verder doen toenemen.
Het raadsvoorstel wordt via de raadscommissie Financiën, Personeel en Cultuur voorgelegd aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 28 september 1999
Nota: Besteding COA-middelen

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 28 september 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...