Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmaking bodemsanering te Workum

Datum nieuwsfeit: 29-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemsanering Noard ter hoogte van 159-161 te Workum

Aan Gedeputeerde Staten van Fryslân is op 28 juli 1999 door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijefurd te Workum, conform artikel 28 van de Wet bodembescherming melding gedaan van het voornemen een gedeelte van de bodem te saneren of te verplaatsen ter plaatse van Noard 159-161 te Workum, kadastraal bekend gemeente Workum, sectie A, kad.nr. 5051.

Naar aanleiding van deze melding is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:

- dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- dat er geen sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;

- dat ingestemd wordt met het voorgelegde plan om het bedoelde geval van ernstige bodemverontreiniging te saneren. Het saneringsplan maakt deel uit van deze beschikking.

In dit verband hebben Gedeputeerde Staten verder besloten geen toepassing te geven aan de voorbereidingsprocedure zoals geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat vooraf geen ontwerp-beschikking ter inzage is gelegd, maar dat meteen de definitieve beschikking wordt gegeven.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus
20120, 8900 HM Leeuwarden.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Informatie
Telefonische inlichtingen over het project kunnen worden ingewonnen bij de projectleider, de heer J. Eijssen, tel. 058 292 54 91.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie