Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 29-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 29/09/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Vergunningen recreatieschap
Recreatieschap Stichtse Groenlanden is verantwoordelijk voor tal van recreatiegebieden hier in de regio. Binnen onze gemeentegrenzen bijvoorbeeld voor recreatiegebied 't Waal en het gebied Laagraven waar momenteel aan wordt gewerkt. Maar ook de bekende Maarseveense plassen heeft het Recreatieschap onder zijn hoede. Mensen die een vergunning aan willen vragen voor een feest of een barbecue o.i.d. moeten daarvoor dan ook zijn bij het Recreatieschap. Dit jaar heeft het Dagelijks Bestuur om redenen van efficiëntie de bevoegdheid om vergunningen te verlenen neergelegd bij de secretaris van het Recreatieschap, de heer K.P.J. Wiss. Wie meer wil weten over het verschuiven van de bevoegdheden of over de verordening kan terecht bij de Stichtse Groenlanden, telefoonnummer 030 - 29 74 024.

Ter inzage.
De volgende meldingen bouwvoornemen liggen voor een ieder ter inzage:
* het plaatsen van een tijdelijke middenspanningsruimte op een perceel bij de Schalkwijkseweg/Vijfwal te Houten ten name van REMU N.V.

* het plaatsen van een windscherm en overkapping op het perceel Loerikseweg 37A te Houten ten name van T. Cuppen. De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het vergroten en veranderen van diverse woningen in Overdam I te Houten ten name van Dura Bouw Houten b.v.

* het vergroten van woningen op de percelen Zaagmolen 22 en 24 te Houten ten name van R.F. Land.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Boekdrukkersgilde 61 te Houten ten name van J.R.W. Tummers.

* het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Hagepreekland 25 te Houten ten name van J.C.N. Moor.

* het oprichten van een bedrijfsgebouw op het perceel Walmolen 7-23 te Houten ten name van De Waal Beheer.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Aalsloot 17 te Houten ten name van P.C. Bekema.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de meldingen genoemd onder 1 en 2, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 3 tot en met 7, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 8, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 13 oktober1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De meldingen en de bouwplannen liggen vanaf donderdag 30 september
1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Melding Wet milieubeheer
De volgende meldingen zijn binnengekomen (publicatie op grond van art.
8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer). De stukken liggen ter inzage van 30 september 1999 tot en met 28 oktober 1999 bij de afdeling bouw- en milieuzaken op de derde verdieping van het gemeentehuis.

Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
* De Vos Groep uit Houten meldt het van toepassing worden van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer op een reeds bestaand kantoorgebouw aan de Hoofdveste 15 in Houten;
* NederRijn II C.V. uit Dordrecht meldt het oprichten van twee kantoorgebouwen aan De Slag 1 t/m 5 en 2 t/m 6 in Houten;

Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
* de heer L. van Alfen uit Schalkwijk meldt het van toepassing worden van het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer op een reeds bestaand garagebedrijf op het perceel Korte Uitweg 2 in Schalkwijk;

Besluit opslag goederen milieubeheer

* Interbrew Nederland B.V. meldt het uitbreiden van een inrichting, Omnidrink B.V. aan de Nieuwe Schaft 2 in Houten, welke onder het Besluit opslag goederen valt;

Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer

* de heer W.R. van der Louw uit Tull en 't Waal meldt het van toepassing worden van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer op een reeds bestaand akkerbouwbedrijf op het perceel Waalseweg 48 in Tull en 't Waal;

Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer

* de heer W. Griffioen uit Houten meldt het van toepassing worden van het Besluit houtbe-werkende bedrijven milieubeheer op een reeds bestaand timmerbedrijf aan de Heemsteedseweg 16 in Houten;

Besluit propaan in de bouw milieubeheer

* HBG Waarde en Riant Bouwstroom uit Almere meldt het oprichten van een inrichting voorzover dit betrekking heeft op het bewaren van propaan op een bouwplaats t.b.v. 167 woningen, project Overdam II, in Houten;

Meldingen ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer De volgende meldingen zijn ontvangen met betrekking tot de verandering (van de werking) van de inrichting waarvan redelijkerwijs moet worden aangeno-men dat zij geen nadelige gevolgen voor het milieu hebben;
* De heer J.H.G.M. van Bijlevelt uit Schalkwijk meldt het veranderen van een melkrundvee-houderij annex paardenhouderij op het perceel Provincialeweg 3 in Schalkwijk door middel van een aantal aanpassingen;

* de heer L. de Kruijf uit Houten meldt het veranderen van een veehouderij aan Achterdijk 17 door middel van het vernieuwen van een aantal gebouwen;

* Landbouwmechanisatie- & konstruktiebedrijf A.H. Okkerman uit Schalkwijk meldt het veranderen van het landbouwmechanisatie- & konstruktiebedrijf aan de Lagedijk 22 in Schalkwijk door het realiseren van een opslagloods;

* de heren A.H. en A.J.R. Verhoef uit Houten melden het veranderen van een melkrundveehouderij aan Provincialeweg 67 in Houten door middel van het plaatsen van een open loods;

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (S99379) Tiendhoeve 44, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99001) Pr. Willem Alexanderweg 18, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

* (X99565) Blieksloot 48, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
* (H99341) Talingweide 59, betreft het oprichten van een tuinberging
* (H99211) Florijnslag 54, betreft het vergroten van een woning
* (G99166) Heemsteedseweg 9, betreft het oprichten van een woning
* (X99564) Reaalslag 17, betreft het plaatsen van een serre

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
* (S99383) Appelgaarde 15, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (O99384) kruising Leedijk met het spoor, betreft het verlengen duiker en oprichten verkeersbruggen

* (O99385) Het Spoor 2-18, betreft het plaatsen van een trafo-ruimte
* (D99386) Gaffelveld 93, betreft het vergroten van een woning
* (G99387) Centraalspoor 39, betreft het vergroten van een woning
* (H99388) Florijnslag 26, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeentehuis, bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, woensdag 29 september 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie