Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 29-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 29/09/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Vergunningen recreatieschap
Recreatieschap Stichtse Groenlanden is verantwoordelijk voor tal van recreatiegebieden hier in de regio. Binnen onze gemeentegrenzen bijvoorbeeld voor recreatiegebied 't Waal en het gebied Laagraven waar momenteel aan wordt gewerkt. Maar ook de bekende Maarseveense plassen heeft het Recreatieschap onder zijn hoede. Mensen die een vergunning aan willen vragen voor een feest of een barbecue o.i.d. moeten daarvoor dan ook zijn bij het Recreatieschap. Dit jaar heeft het Dagelijks Bestuur om redenen van efficiëntie de bevoegdheid om vergunningen te verlenen neergelegd bij de secretaris van het Recreatieschap, de heer K.P.J. Wiss. Wie meer wil weten over het verschuiven van de bevoegdheden of over de verordening kan terecht bij de Stichtse Groenlanden, telefoonnummer 030 - 29 74 024.

Ter inzage.
De volgende meldingen bouwvoornemen liggen voor een ieder ter inzage:
* het plaatsen van een tijdelijke middenspanningsruimte op een perceel bij de Schalkwijkseweg/Vijfwal te Houten ten name van REMU N.V.

* het plaatsen van een windscherm en overkapping op het perceel Loerikseweg 37A te Houten ten name van T. Cuppen. De volgende verzoeken om bouwvergunning liggen voor een ieder ter inzage:

* het vergroten en veranderen van diverse woningen in Overdam I te Houten ten name van Dura Bouw Houten b.v.

* het vergroten van woningen op de percelen Zaagmolen 22 en 24 te Houten ten name van R.F. Land.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Boekdrukkersgilde 61 te Houten ten name van J.R.W. Tummers.

* het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Hagepreekland 25 te Houten ten name van J.C.N. Moor.

* het oprichten van een bedrijfsgebouw op het perceel Walmolen 7-23 te Houten ten name van De Waal Beheer.

* het plaatsen van een dakkapel op het perceel Aalsloot 17 te Houten ten name van P.C. Bekema.

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de meldingen genoemd onder 1 en 2, vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn van plan de vergunningen voor de bouwplannen genoemd onder 3 tot en met 7, te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet en zijn verder van plan de vergunning voor het bouwplan genoemd onder 8, te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Alvorens daartoe over te gaan kan een ieder tot en met 13 oktober1999 schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van genoemde vrijstellingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. De meldingen en de bouwplannen liggen vanaf donderdag 30 september
1999 gedurende twee weken ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Melding Wet milieubeheer
De volgende meldingen zijn binnengekomen (publicatie op grond van art.
8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer). De stukken liggen ter inzage van 30 september 1999 tot en met 28 oktober 1999 bij de afdeling bouw- en milieuzaken op de derde verdieping van het gemeentehuis.

Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
* De Vos Groep uit Houten meldt het van toepassing worden van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer op een reeds bestaand kantoorgebouw aan de Hoofdveste 15 in Houten;
* NederRijn II C.V. uit Dordrecht meldt het oprichten van twee kantoorgebouwen aan De Slag 1 t/m 5 en 2 t/m 6 in Houten;

Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
* de heer L. van Alfen uit Schalkwijk meldt het van toepassing worden van het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer op een reeds bestaand garagebedrijf op het perceel Korte Uitweg 2 in Schalkwijk;

Besluit opslag goederen milieubeheer

* Interbrew Nederland B.V. meldt het uitbreiden van een inrichting, Omnidrink B.V. aan de Nieuwe Schaft 2 in Houten, welke onder het Besluit opslag goederen valt;

Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer

* de heer W.R. van der Louw uit Tull en 't Waal meldt het van toepassing worden van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer op een reeds bestaand akkerbouwbedrijf op het perceel Waalseweg 48 in Tull en 't Waal;

Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer

* de heer W. Griffioen uit Houten meldt het van toepassing worden van het Besluit houtbe-werkende bedrijven milieubeheer op een reeds bestaand timmerbedrijf aan de Heemsteedseweg 16 in Houten;

Besluit propaan in de bouw milieubeheer

* HBG Waarde en Riant Bouwstroom uit Almere meldt het oprichten van een inrichting voorzover dit betrekking heeft op het bewaren van propaan op een bouwplaats t.b.v. 167 woningen, project Overdam II, in Houten;

Meldingen ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer De volgende meldingen zijn ontvangen met betrekking tot de verandering (van de werking) van de inrichting waarvan redelijkerwijs moet worden aangeno-men dat zij geen nadelige gevolgen voor het milieu hebben;
* De heer J.H.G.M. van Bijlevelt uit Schalkwijk meldt het veranderen van een melkrundvee-houderij annex paardenhouderij op het perceel Provincialeweg 3 in Schalkwijk door middel van een aantal aanpassingen;

* de heer L. de Kruijf uit Houten meldt het veranderen van een veehouderij aan Achterdijk 17 door middel van het vernieuwen van een aantal gebouwen;

* Landbouwmechanisatie- & konstruktiebedrijf A.H. Okkerman uit Schalkwijk meldt het veranderen van het landbouwmechanisatie- & konstruktiebedrijf aan de Lagedijk 22 in Schalkwijk door het realiseren van een opslagloods;

* de heren A.H. en A.J.R. Verhoef uit Houten melden het veranderen van een melkrundveehouderij aan Provincialeweg 67 in Houten door middel van het plaatsen van een open loods;

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleend en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:

* (S99379) Tiendhoeve 44, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (H99001) Pr. Willem Alexanderweg 18, betreft het vergroten woning en plaatsen dakkapel

* (X99565) Blieksloot 48, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
* (H99341) Talingweide 59, betreft het oprichten van een tuinberging
* (H99211) Florijnslag 54, betreft het vergroten van een woning
* (G99166) Heemsteedseweg 9, betreft het oprichten van een woning
* (X99564) Reaalslag 17, betreft het plaatsen van een serre

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:
* (S99383) Appelgaarde 15, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (O99384) kruising Leedijk met het spoor, betreft het verlengen duiker en oprichten verkeersbruggen

* (O99385) Het Spoor 2-18, betreft het plaatsen van een trafo-ruimte
* (D99386) Gaffelveld 93, betreft het vergroten van een woning
* (G99387) Centraalspoor 39, betreft het vergroten van een woning
* (H99388) Florijnslag 26, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeentehuis, bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.67 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreekuur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Houten, woensdag 29 september 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...