Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting 2000 Amersfoort: goede bedrijfsvoering centraal

Datum nieuwsfeit: 29-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amersfoort

eptember 1999

Begroting 2000

Wensen collegeprogramma en goede bedrijfsvoering centraal

Extra geld voor Woonlastenbeleid, voor Bijzondere bijstand, voor wijkgebonden projecten, voor het Taalonderwijs in het Nederlands als tweede taal, voor cultuur in het Themacentrum, voor aanpassing van Theater de Lieve Vrouw en Flehite, voor de vestiging van een brede school in Schuilenburg en voor het vrijwilligersbeleid. Dat zijn enkele van de voorstellen die B & W met extra geld in de nieuwe begroting voor het volgende jaar en de daarop volgende jaren willen realiseren.

Het gaat daarbij voor een groot deel om projecten die als uitdrukkelijke wens in het huidige collegeprogramma staan. Veel extra geld wordt ook besteed aan het oplossen van knelpunten in de gemeentelijke bedrijfsvoering. De lasten voor de inwoners worden alleen aangepast aan de loon- en prijsstijging; de extra lastenverlichting van 100 gulden, wordt gebruikt om die lastenstijging te beperken. Gemiddeld gaan de lasten voor de inwoners zo'n 56 tot 76 gulden omhoog. De Begroting 2000 en de meerjarenramingen tot en met 2003 zijn sluitend.

Collegeprogramma en bedrijfsvoering uitgangspunten In de nieuwe begroting gaat het in 2000 in totaal om 484 miljoen gulden aan inkomsten en uitgaven. Een van de uitgangspunten was dat de bedrijfsvoering, die bij de Najaarsnota in 1998 veel zorgen baarde, op orde zou zijn. Dat najaar bleek dat uitbreiding van het aantal ambtenaren nodig was; de omvang van de organisatie was vier jaar lang ongeveer constant gebleven, terwijl de stad groeide en de (economische) groei allerlei ambities en investeringsactiviteiten met zich mee bracht. Met een extra impuls van 4,6 miljoen worden voornamelijk 60 extra ambtenaren aangetrokken. Verder is het bij het maken van de begroting gelukt om zoveel mogelijk wensen uit het collegeprogramma te realiseren. Voorbeelden daarvan zijn:

verhoging van het geld voor wijkgericht werken (350.000 gulden)

een kwart miljoen voor het onderwijsachterstandenbeleid

7 ton voor inburgering van vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning

verhoging van het wegenonderhoud in de stad (508.000 gulden)

Themacentrum, wijkgericht werken en Vathorst
Veel geld is er in de begroting uitgetrokken voor investeringen die aansluiten bij het thema 'Samen werken aan een vitale stad'. Zo wil het college volgend jaar de precieze invulling van het Themacentrum vaststellen. Ter versterking van het wijkgerichte werken wordt het aantal ambtenaren voor wijkgericht werken uitgebreid. Extra aandacht zal de komende jaren uitgaan naar de wijken Kruiskamp/Koppel, het Soesterkwartier, Liendert en Randenbroek/Schuilenburg. Het extra geld dat Amersfoort krijgt op grond van het Grote Stedenbeleid, zal in de wijk Kruiskamp/Koppel besteed gaan worden. Het budget voor Wijk-tv en voor coaching en scholing van leden van Wijk Beheer Teams is uitgebreid. Ook Zomerschoon en het project Buitenkast ontvangen extra geld. Veiligheid ziet het college als heel belangrijk voor de wijken. Er lopen daarom tal van projecten om de criminaliteit terug te dringen en het veiligheidsgevoel van bewoners te verbeteren. Nieuw zijn voorstellen van B&W van 1 ton extra te besteden om verenigingen, scholen en organisaties te stimuleren om meer jongerenactiviteiten te organiseren.

Bij de ontwikkeling van de stad is onder meer van belang dat volgend jaar de eerste paal voor Vathorst de grond in gaat. Het project Columbusweg zal worden opgeleverd. De bouw van het laatste stukje Nieuwland, de Stadstuin, start. Amersfoort krijgt in de periode 2000- 2004 uit verschillende fondsen van het Rijk in totaal 27 miljoen gulden voor Investeringen in Stedelijke Vernieuwing (ISV). Voor 1 november van dit jaar moet er al een plan bij het Rijk liggen met voorstellen over de besteding van dit geld. De capaciteit voor natuur- en milieu-educatie op basisscholen wordt uitgebreid. Veel aandacht wil het college besteden aan het lokaal sociaal beleid. De komende jaren willen B & W een gericht aanbod doen aan mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, om hen weer aan werk te helpen, al dan niet betaald.

Fonds Stedelijke Voorzieningen
In de nieuwe begroting is een forse aanzet gegeven voor de vorming van een fonds Stedelijke Voorzieningen. In dit Fonds wordt geld gereserveerd voor grote investeringen die de komende jaren nodig zijn voor voorzieningen op het terrein van de infrastructuur en op sociaal- cultureel gebied. De komende tien jaar wordt jaarlijks een bedrag van 5 miljoen gulden in dit fonds gestort. Daarnaast wordt er een bedrag van 6 miljoen aan toegevoegd uit de reserve voor geld uit de Wet Voorzieningen Gehandicapten; die 6 miljoen wordt met name besteed aan voorzieningen die de bereikbaarheid en toegankelijkheid van woningen, openbare ruimte en openbare gebouwen kunnen verbeteren. Het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Vathorst ( uiteindelijk 35 miljoen ) wordt aan dit fonds toegevoegd. Zo ontstaat een omvangrijk Fonds Stedelijke Voorzieningen. Van het beschikbare geld is nu al 5 miljoen bestemd voor het Themacentrum, 4 miljoen voor de modernisering van het Sportfondsenbad en 5 miljoen voor de nieuwe brandweerkazerne.

14,4 miljoen door meevallers en besparingen
In de nieuwe begroting is tot en met 2003 extra budgettaire ruimte ontstaan ten opzichte van wat vorig jaar geraamd was. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van 14,4 miljoen. Die extra ruimte is gecreëerd door besparingen en door meevallers. Zo is de opbrengst van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) hoger dan verwacht, omdat de gemeente minder kwijtscheldingen heeft hoefde te verlenen dan verwacht en er met name meer kantoren zijn bijgekomen met een hoge nieuwbouwwaarde. Besparingen zijn onder meer bereikt door minder geld uit te trekken voor het verrichten van rioolreparaties en voor het baggeren, door de kosten van ongediertebestrijding door te berekenen, en door de schuilkelders van de BB af te stoten. Het extra geld wordt in de periode tot en met 2003 besteed aan het oplossen van de bedrijfsvoeringproblematiek (4,6 miljoen), aan het voorzetten van al bestaand beleid (3,6 miljoen) en aan nieuw beleid (6,2 miljoen).

Stijgende lasten voor inwoners
Burgemeester en wethouders hebben er voor gekozen alleen de loon- en prijsstijging door te berekenen in de tarieven van de lokale belasting. Dit jaar vallen die kostenstijgingen vrij hoog uit. Voor de OZB komt dat neer op 4,3%. De kosten voor de afvalverwerking zijn voor de gemeente fors gestegen, vooral door de verhoging van de verbrandingstatieven van de AVR. De gemeente ziet zich genoodzaakt die kosten door te berekenen aan de inwoners: het tarief voor de afvalstoffenheffing gaat hierdoor met 30 gulden omhoog.

In verband met de lastenstijging is besloten de Zalmsnip, die het rijk sinds 2 jaar beschikbaar stelt, vrijwel volledig aan te wenden in de sfeer van de woonlasten. Voor Amersfoort komt dit neer op een bedrag van ruim 5 miljoen gulden en anders dan voorgaande jaren heeft de gemeente meer vrijheid in de besteding van dit geld. Gekozen is voor verwerking van 90 gulden van de Zalmsnip in het tarief van de afvalstoffenheffing: in plaats van 30 gulden hoger komt het tarief in 2000 daardoor 60 gulden lager uit. Een tientje van de Zalmsnip wordt gereserveerd voor het Woonlastenbeleid, waardoor daarvoor 0,5 miljoen extra beschikbaar komt. Woonlastenbeleid is gericht op inwoners met de laagste inkomens. De gemiddelde lasten voor een inwoner van Amersfoort die een gemiddelde woning huurt, stijgen het komend jaar 56 gulden (8, 2 %). De lasten voor iemand die eigenaar is van een gemiddelde woning, stijgen 76 gulden. Voor individuele inwoners kunnen deze bedragen anders liggen, afhankelijk van de vraag welke economische waarde de woning heeft waarin men woont en of men al dan niet in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Begrotingsbesprekingen

Vanaf 11 oktober tot 2 november bespreken de verschillende raadscommissies de begrotingsvoorstellen van B & W. Daarin komen alle onderdelen van de begroting uitvoerig aan bod. Inwoners of organisaties kunnen tijdens die vergaderingen gebruik maken van het recht om mee te praten.

Op 8 en 9 november bespreekt de raad als geheel de begroting. Nieuw daarbij is dat op de avond van 8 november een stedelijk debat plaatsvindt door de raadsleden. Het debat staat in het teken van Lokaal Sociaal Beleid onder het motto: 'Amersfoort socialer op de kaart'.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...