Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start partiële streekplanherziening Noord-Holland-Noord

Datum nieuwsfeit: 29-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


29 september 1999
Startschot partiële streekplanherziening Noord-Holland-Noord

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag 28 september 1999 het startschot gegeven voor de procedure van de partiële streekplanherziening Noord-Holland-Noord.

In april 1999 is het huidige streekplan Noord-Holland-Noord geëvalueerd. Deze evaluatie richt zich op wonen, werken, verkeer en vervoer, landbouw, milieu en waterhuishouding in deze regio. In de evaluatie wordt een aantal knelpunten gesignaleerd die om een tussentijdse aanpassing van het streekplan Noord-Holland-Noord vraagt. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:
1. Aanpassing van de kleine kernen-regeling aan de 1%-norm voor woningbouw in kleine kernen, overeenkomstig het collegeprogramma;
2. Uitbreiding bedrijventerrein Boekelermeer;
3. Uitbreiding bedrijventerrein noordzijde HAL-gebied;
4. Aanleg van extra regionaal bedrijventerrein nabij Schagen;
5. Vestigingsmogelijkheden voor agrarische hulp- en handelsbedrijven op bedrijventerrein in de Wieringermeer;
6. Verkeersrproject HAL-VINEX N242;

7. Tracébesluiten N9 en N23, plus nieuwe verbinding vanaf Vennewaterweg;

8. Uitbreiding projectgebied bollenteelt in het zoekgebied Wieringermeer/Oostpolder Anna Paulowna.

Ter voorbereiding van het voorontwerp van de partiÎle streekplanherziening Noord-Holland-Noord gaat de provincie Noord-Holland overleggen met de betrokken gemeenten in Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland, projectbureau HAL, de Kamer van Koophandel te Alkmaar, het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland en Gewest Kop van Noord-Holland, de landbouworganisatie WLTO, de Milieufederatie en de Waterschappen. Samen met twee reeds afzonderlijk in procedure zijnde herzieningen, te weten glastuinbouwlocatie Het Grootslag en windmolenlocatie Afsluitdijk (IPWA) en mogelijk nog te starten herzieningen voor het AZ-stadion Alkmaar en Golfbaan Heiloo, moet de partiÎle streekplanherziening Noord-Holland-Noord weer het actuele beleidskader tot 2005 vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de regio.

Procedure partiële streekplanherziening Noord-Holland-Noord

sept 1999 De Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur wordt geïnformeerd over de procedures van de streekplanherziening NHN feb 2000 - apr 2000 Bespreking voorontwerp-streekplanherziening NHN met belanghebbende partijen
jul 2000 GS stelt ontwerp-streekplanherziening NHN vast okt 2000 - dec 2000 Tervisielegging ontwerp-streekplanherziening NHN jun 2001 Provinciale Staten stelt streekplanherziening NHN vast ___________________________________

Inlichtingen: Fred Cornet, tel. (023) 514 33 10

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie