Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Netelenbos over advies Raad Verkeer en Waterstaat

Datum nieuwsfeit: 30-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE VENW

www.minvenw.nl

MIN VenW: brief Minister aan Kamer over advies Raad voor VenW

BRIEF NETELENBOS AAN KAMER OVER ADVIES RAAD VOOR VERKEER EN

WATERSTAAT

In de nota 'Transport in Balans' is aangekondigd advies te vragen over het lange termijn beleid voor het goederenvervoer. Dat advies is gevraagd aan de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Bij brief van 13 juli 1998 (kenmerk DGG/A/98004196) heeft mijn voorgangster u het eerste (deel)advies toegezonden. Onder de titel 'Ruimtelijke vernieuwing voor het goederenvervoer' ging de Raad in op het binnenlands vervoer, inclusief dat voor import en export. Thans heeft de Raad een aanvullend advies uitgebracht, ditmaal over het internationaal goederenvervoer. U treft het bij deze aan, waarmee ik tevens voldoe aan een separaat verzoek daartoe vanuit de PvdA-fractie.

In dit advies stelt de Raad met name de doorvoer centraal. Een analyse van het internationaal goederenvervoer en de achtergronden daarvan leidt tot het beeld, dat het 'complex en moeilijk stuurbaar is: De vraag naar internationaal goederenvervoer is slechts in geringe mate door de transportsector zelf te sturen, omdat die vraag grotendeels voortkomt uit de groei van produktie en consumptie en direct samenhangt met de toenemende geografische spreiding daarvan. Ingrepen op nationaal niveau in de infrastructuur of bij de transportsector hebben dan onvoldoende effect. Ook het bijsturen van de vraag op nationaal niveau is haast ondoenlijk, omdat het internationale vervoer sterk verweven is met het open karakter van de economie.'
De groei zal aanhouden en uitgedrukt in voertuigkilometers is de doorvoer over de weg omvangrijk en snelgroeiend. Daardoor loopt het ruimtebeslag op de capaciteit van het wegennet verder op. Vooral waar ook het binnenlands en het personenvervoer daar gebruik van maakt. Met het vervangen van het wegvervoer door andere modi is dat niet op te lossen. Verder loopt de spanning op met betrekking tot de verenigbaarheid van de doelen van economische groei en van leefbaarheid.

De Raad concludeert tot de volgende centrale thema.s voor het beleid:
. het ruimtevraagstuk op de Nederlandse infrastructuur; . het vraagstuk van milieu en veiligheid (dat daar ook mee samenhangt);
. de Europese kijk op de toekomst, die nodig is voor creatieve oplossingsmogelijkheden.

Het beleidsadvies van de Raad omvat drie aangrijpingspunten:
1. Preventie van transport, door stimuleren van de kenniseconomie en door internaliseren van externe kosten. Dit vereist wel een internationale aanpak, zodat de Raad in de eerste plaats de EU aan zet acht. Nederland zou wel samen met gelijkgezinde landen een voortrekkersrol kunnen vervullen. Ook zou de Minister van Verkeer en Waterstaat de marktpartijen kunnen stimuleren tot onderzoek en het opzetten van een 'logistiek zorgsysteem'- analoog aan het milieuzorgsysteem.

2. Selectiever omgaan met het aantrekken van transportstromen via Nederland. Hier wil de Raad van 'Nederland Distributieland' naar 'Nederland Regieland'. En het accent verleggen naar goederenstromen met een hoogwaardig karakter, waarbij sprake is van meer waardetoevoeging. Op Europese schaal bezien stelt de Raad dat de zeehavens primair hun 'natuurlijke achterland' moeten bedienen. Dan kan ook het aantal tonkilometers over de weg door Europa kleiner worden. Deze selectiviteit op de vervoerstromen via met name Rotterdam zou behoedzaam en met zorgvuldige monitoring en in het kader van een EU-visie tot stand moeten komen, aldus de Raad. Verder ziet de Raad mogelijkheden in het ruimtelijk beleid om de selectiviteit te bevorderen en in het laten betalen van de gebruikers van infrastructuur voor de infrastructuurkosten en de externe effecten die ze veroorzaken.

3. Innovatief accommoderen van goederenvervoer. De behoefte aan infrastructuurcapaciteit wordt groter dan is op te vangen met geringe aanpassingen van de huidige netten. Daarom adviseert de Raad in te zetten op modal shift, op innovatie (onder andere ondergrondse systemen) en op instelling van een Vervoerfonds met een onafhankelijke Vervoerautoriteit als beheerder (dit laatste stond ook al in het advies van 1998).

Zoals u bekend wordt momenteel gewerkt aan het beleidsvoornemen voor het Nationaal Verkeer en Vervoer Plan (NVVP). Het lange-termijnadvies voor het goederenvervoer van de Raad bevat veel elementen, die een rol spelen bij de voorbereiding van het NVVP. Ik zal het advies dan ook betrekken bij de verdere voorbereiding van het beleidsvoornemen voor het NVVP.

Wat betreft de drie aangrijpingspunten van dit advies nog het volgende.

. Transportpreventie.
De lijn die het advies aangeeft komt overeen met de lijn, die ikzelf in het kader van de NVVP-voorbereiding heb ingezet. Niettemin is het operationeel maken daarvan nog lang niet gemakkelijk. Voor een deel kan daarvoor samenwerking worden gezocht met het bedrijfsleven. Voor een ander deel - met name de 'internalisering' van externe en infrastructuurkosten - moet de overheid de koers uitzetten en de operationele fasering regelen. Uitgaand van toenemend draagvlak zal het NVVP hiervan de haalbare aanpak tot 2010 schetsen.

. Selectief transportstromen aantrekken. Rotterdam heeft naar mijn oordeel de grote vervoerstroom nodig om de 'goede' stromen (die met potentie voor toegevoegde waarde) aan ons land te binden; van het expliciet verlaten van die optiek gaat een zelfversterkende negatieve impuls uit. In het kader van het EU-beleid krijgt Rotterdam steun bij het behouden van die positie, omdat daarmee de economische potentie van NW-Europa ten volle wordt benut. Ik deel echter wel het streven naar meer toegevoegde waarde-aktiviteiten en minder leefbaarheidsproblemen. Voor het eerste tracht ik het bedrijfsleven te stimuleren; voor het tweede zie ik perspectief in het zojuist genoemde internaliseren ('beprijzen'). In het huidige beleid wordt een verschuiving van vervoerstromen naar Zuid-Europa niet ondersteund. In mijn zienswijze worden bij doorvoering van internalisatie economische activiteiten met een lage toegevoegde waarde afgeremd en ontstaat ruimte voor activiteiten met een hoge(re) toegevoegde waarde. De keuze voor het beprijzen schept dus op zich wel duidelijkheid, maar spreekt zich niet uit over welk en hoeveel vervoer via Rotterdam gaat of welke activiteiten zich daar mogen vestigen. Ik zie dit ook als selectief beleid.

. Innovatief accommoderen van goederenvervoer. Het zoeken naar ruimte in 'de derde dimensie' is al deel van het huidig beleid. Ik heb U daarover separaat bericht (interdepartementaal project IPOT; brief van15-7-1999, kenmerk DGG/A-9800-4988 ). Ook wijs ik op het onderzoek naar ondergrondse logistieke systemen ('OLS') zoals tussen Aalsmeer en Schiphol. Deze oplossingsrichting is in de voorbereiding van het NVVP ook aan de orde.
De vervoerautoriteit (uit het advies over binnenlands vervoer ) is in discussie in het kader van het NVVP. Mijn uitgangspunt is, dat de infrastructuur (weg/spoor/vaarwegen) in overheidshanden blijft en niet aan marktpartijen wordt overgedragen. In elk geval zou het de overheidsrol moeten blijven om het uit te voeren beleid te sturen en de condities voor zo.n autoriteit vast te leggen. Voorzover de kern van de gedachte bij de Raad is gericht op een creatiever en meer markt(vraag)gericht infrastructuurbeleid kan ik zeggen, dat dit ook de richting is waarin ik het wil zoeken.

30 sep 99 14:18

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...