Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Evaluatie beleid overlast harddrugverslaafden

Datum nieuwsfeit: 30-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Evaluatie Overlastbeleid

Het beleid om door harddrugverslaafden veroorzaakte overlast te verminderen is inmiddels ruim vijf jaar oud. Voor dit beleid zijn drie ministeries verantwoordelijk: Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Interdepartementale Stuurgroep Vermindering Overlast (SVO), die het proces moest sturen, startte januari 1994 met een ambitieus programma. SVO moest zorgen voor het ontwikkelen van een gedifferentieerd aanbod van zorgvoorzieningen in de verslavingszorg, het intensiever benutten van de mogelijkheden binnen de strafrechtketen, met name door drangtoepassing, het verbeteren van de afstemming op regionaal niveau, en het op landelijk beleidsniveau ontwikkelen van randvoorwaarden voor de regionale uitvoering. Er moest niet alleen een scala van nieuwe voorzieningen worden opgezet, ze moesten ook binnen vier jaar worden geëvalueerd. De lokale overlastprojecten die SVO daarnaast nog wilde selecteren en subsidiëren om gemeenten in het terugdringen van overlast te ondersteunen, moesten binnen diezelfde periode eveneens worden opgezet en geëvalueerd.

In het voorjaar van 1999 is het Trimbos-instituut gevraagd onderzoek naar het overlastbeleid te doen. Behalve het verkrijgen van inzicht in de uitvoering van het overlastbeleid sinds 1994 en de ervaringen van betrokkenen daarbij, zijn de doelstellingen van het onderzoek: het inventariseren bij betrokkenen van aandachtspunten voor vervolgbeleid en het formuleren van aanbevelingen voor een toekomstige projectmatige aanpak van overlastbeleid. In het onderzoek is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd en zijn nota's en rapportages bestudeerd. Daarnaast zijn in totaal 29 interviews gehouden met 33 personen, werkzaam bij departementen, koepels, gemeenten en onderzoeksinstituten. Het onderzoek is in de periode van februari tot en met mei 1999 uitgevoerd. De rapportage laat zien hoe de respondenten de beleidsuitgangspunten en -maatregelen gewaardeerd hebben, beschrijft de uitvoering en de resultaten van het beleid, en geeft een overzicht van speerpunten voor vervolgbeleid. Ook worden vuistregels gegeven voor het opzetten en volgen van projecten in de praktijk. De rapportage is verkrijgbaar bij het Trimbos-instituut en kan worden aangevraagd bij Kathy Oskam (030) 297 11 00.

Judith Wolf (030) 297 11 00

14|99 Nummer 14, september 1999

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Copyright ©1998 Trimbos-instituut, Utrecht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie