Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Grafimedia branche neemt voorsprong in IT

Datum nieuwsfeit: 30-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
KVGO

PERSBERICHT


Amstelveen, 30 september 1999

GRAFIMEDIA BRANCHE NEEMT VOORSPRONG IN IT

Vergeleken bij touroperators, verzekeringsmaatschappijen, (elektrotechnische) groothandels en uitgeverijen heeft de grafische bedrijfstak een voorsprong wat betreft informatie- en communicatietechnologie en multimedia (ITM). Dit is de belangrijkste conclusie van een strategisch marktonderzoek dat in opdracht van het KVGO is uitgevoerd in deze vier sectoren van voor de grafische industrie belangrijke opdrachtgevers.

Grafische ondernemingen hebben vergeleken bij bedrijven in deze sectoren vaak een voorsprong als het gaat om databases en printing-on-demand, maar ook bij het opzetten van websites. Dit biedt de mogelijkheid een strategische relatie op te bouwen met opdrachtgevers die de ITM mogelijkheden wel willen gebruiken, maar niet zelf over de benodigde kennis en kunde beschikken.

ITM ontwikkelingen hebben grote invloed op de traditionele informatiewaardeketen: creëren, vormgeven, drukken en distribueren naar de afnemer. Meer en meer ontstaat een virtuele waardeketen waarin de informatie beschikbaar is gesteld op een server en de afnemer de gewenste informatie ophaalt op een manier en een tijdstip die hem het beste uitkomt.

De onderzoekers concluderen echter ook dat de grafische industrie zich beter moet profileren. Opdrachtgevers blijken vaak een volstrekt achterhaald idee te hebben over de mogelijkheden van grafische dienstverlening.

Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium bestaande uit TNO-STB, EIM en de TU Delft, onder leiding van dr. H. Bouwman, universitair hoofddocent aan de TU Delft. Het Ministerie van Economische Zaken verleende financiële ondersteuning.

De vier onderzochte sectoren zijn uitgekozen omdat ze behoren tot de grootste opdrachtgevers voor de grafische bedrijfstak. Bovendien hebben juist bedrijven in deze vier sectoren sterk te maken met ontwikkelingen op het gebied van ITM, die ook gevolgen hebben voor de relatie met hun grafische dienstverleners.

Touroperators

Touroperators hebben tot nu toe weinig belangstelling voor ITM. Maar meer en meer zullen klanten bijvoorbeeld via het internet een reis uitzoeken en ook boeken. Aanbieders van reizen en accommodatie zetten hun producten dan ook steeds vaker op het web.

Voor wat betreft de grafische industrie liggen hier vooral kansen voor bedrijven met kennis van het internet, databasetechnieken en dergelijke. Combinatie van deze kennis met printing-on-demand en database publishing maakt de grafische sector een relevante partner voor bedrijven in deze branche.

Verzekeringsmaatschappijen

Het verzekeringswezen is goed op de hoogte van databasetechnieken en de mogelijke toepassingen, maar gebruikt het internet nauwelijks. Hier kan de grafische sector een belangrijke rol op zich nemen. De mogelijkheden liggen hier vooral bij het personaliseren van websites en het beheer en het toegankelijk maken van formulieren, brochures, polissen, afschriften, overeenkomsten en flyers via het internet.

Een opvallende conclusie is, dat er ook goede profileringskansen zijn in het traditionele drukwerk. Co-partnerschap met grafische bedrijven biedt verzekeringsmaatschappijen optimale distributiemogelijkheden en afhandeling van complexe drukwerktrajecten. Kennis van elkaars werkprocessen is dan essentieel, maar blijkt nog onvoldoende aanwezig.

Elektrotechnische groothandel

Deze sector is vergevorderd met elektronische informatie-uitwisseling, zoals barcodes en EDI, vooral gericht op de ondersteuning van logistieke processen. De groothandel biedt legio kansen aan de grafische branche, bijvoorbeeld het maken van elektronische catalogi en ontsluiting van infomatie met behulp van intelligent agents. Ook het management van het volledige informatietraject op basis van een database met alle productinformatie al dan niet in combinatie met klantendatabases ligt op het terrein van grafische dienstverleners. Hiervoor moeten grafische bedrijven beschikken over deskundigheid op het gebied van datawarehousing en datamining.

Maar juist in deze sector ziet men grafische bedrijven nog vooral als pre-press bedrijven of als drukkers en niet als adviseur op het gebied van het management van informatie, informatiestromen en communicatie met klanten.

Uitgevers

Uitgevers van professionele media nemen zelf delen van het grafische productieproces over, besteden drukwerk uit in lage lonen landen of kiezen voor andere, niet gedrukte media. Tegelijkertijd worden de eisen die aan drukwerk worden gesteld steeds hoger. De leveringssnelheid is hiervan een goed voorbeeld. Juist hier kunnen de grafische bedrijven op inspringen met vormen van variabel printen als printing on demand. Kennis over informatieverspreiding en informatiedragers moet uitgebuit worden. Op basis hiervan kunnen grafische bedrijven uitgevers adviseren over nieuwe vormen van informatie-overdracht en kan naar aanleiding van klantenbehoeften samen met de grafische industrie het meest geschikte medium worden gekozen.

Grafische kennis over opmaak van publicaties biedt de basis om tevens websites te maken, te onderhouden en te beheren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie