Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese Hof inzake Customs and Excise/Midland Bank plc

Datum nieuwsfeit: 30-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

WEEKOVERZICHT VAN HET HOF VAN JUSTITIE EN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Week van 27 september tot 1 oktober 1999

nr. 24/99


Zaak C-98/98

Commissioners of Customs and Excise/Midland Bank plc

Prejudiciële verwijzing van de High Court of Justice (Queen's Bench Division) · Uitlegging van art. 2 van richtlijn 67/227/EEG: Eerste richtlijn van de Raad van 11 april 1967 betrefffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting en art. 17, leden 2, 3 en 5 van richtlijn 77/388/EEG: Zesde richtlijn van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag · Recht op aftrek van voorbelasting die is voldaan over rechtskundige diensten

Advocaat-generaal A. Saggio heeft ter terechtzitting van de Tweede kamer van 30 september 1999 conclusie genomen.

Hij heeft het Hof in overweging gegeven te antwoorden als volgt:

"1) Artikel 17, lid 2, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat om uit te maken of de BTW volledig aftrekbaar is in een situatie als die welke aan de verwijzende rechter is voorgelegd, moet worden nagegaan, of er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen een bijzondere belaste handeling waarover een als zodanig handelend belastingplichtige kan beschikken, en een in een later stadium belaste bijzondere handeling of handelingen die door dezelfde belastingplichtige zijn verricht. Indien het bestaan van een dergelijk verband wordt aangetoond, mag de belastingplichtige de over de handeling voldane voorbelasting volledig aftrekken.

2) Artikel 17, leden 2 en 3, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat voor het recht op volledige aftrek van de BTW voldaan over een dienst door een belastingplichtige die zowel handelingen verricht waarbij recht op aftrek bestaat, als handelingen die geen recht op aftrek doen ontstaan, volstaat het niet, dat deze dienst ook is gebruikt als een consequentie van een handeling die valt onder artikel 17, lid 2, of artikel 17, lid 3, met name artikel 17, lid 3, sub c, van de Zesde richtlijn.

Het recht op BTW-aftrek bestaat daarentegen, wanneer blijkt uit een objectief onderzoek · dat de taak is van de nationale rechter · dat een dienst door de belastingplichtige is gebruikt volgens de normale orde van oorzaak en gevolg om een of meer onder voornoemde artikelen vallende belaste handelingen te verrichten. Dit recht bestaat met name overeenkomstig artikel 2, tweede alinea, van de Zesde richtlijn, indien blijkt dat het bedrag van de over de levering van een dienst voldane

belasting rechtstreeks drukt op de kosten van de verschillende bestanddelen van de prijs van de belaste handeling.

Om te beoordelen of het criterium waardoor het af te trekken bedrag van de voorbelasting kan worden bepaald, verschilt in de leden 2, 3 en 5 van artikel 17 van de Zesde richtlijn, moet om te beginnen worden onderzocht welke methode door de betrokken lidstaat is vastgesteld voor de berekening van het 'prorata` van de BTW in de zin van artikel 17, lid 5, van de Zesde richtlijn."1: Dit overzicht, opgesteld door de Afdeling Pers en Voorlichting van het Hof van Justitie (L-2925 Luxemburg), heeft tot doel snelle informatie te verschaffen over de werkzaamheden van het Hof en het Gerecht. Alleen de tekst van de arresten en conclusies, die later wordt gepubliceerd in de "Jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg", is echter officieel. De inhoud van dit weekoverzicht kan zonder toestemming, doch met vermelding van de bron, worden overgenomen.

Vertaald uit het Frans.

Kopij afgesloten op 1 oktober 1999

Catalogusnummer: DX-AC-99-0024-NL-C

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie