Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Justitie: De nieuwe Notariswet

Datum nieuwsfeit: 01-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

Just: (Gecorrigeerd) De nieuwe notariswet

cWijnand Stevens
070 370 6857

F&A 01-10-1999

DE NIEUWE NOTARISWET - Fout in tabel: gecorrigeerd

Wanneer krijgt men met de notaris te maken
Met de notaris heeft iemand te maken als hij zaken officieel moet of wil laten vastleggen. Voor de eigendomsoverdacht van een huis is bijvoorbeeld een notariele akte nodig, of voor het vastleggen van huwelijksvoorwaarden als u trouwt, ook het opmaken van een testament gebeurt door de notaris. Verder geeft de notaris juridisch advies.

Hoofdpunten uit de nieuwe wet
Een aantal prijzen van de notaris zijn vrij. In de onroerend goed praktijk en de familiepraktijk van de notaris golden vaste tarieven. Die worden vanaf 1 oktober 1999 geleidelijk vrijgelaten. Dan loont het dus de moeite prijzen te vergelijken tussen notarissen. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op het notarisambt waarbij de prijzen in de onroerend goed praktijk geleidelijk worden vrijgelaten en in de familiepraktijk nog slechts aan maxima worden gebonden.. Dit zal naar verwachting een toenemende concurrentie op prijs en kwaliteit onder notarissen tot gevolg hebben.

De wet liberaliseert tevens het vestigingsbeleid voor notarissen. Nu is het aantal notarissen nog beperkt door een bij wet geregeld standplaatsensysteem. Na 1 oktober kan een notaris worden benoemd op een door hem gekozen plaats van vestiging wanneer hij goedkeuring krijgt voor zijn ondernemingsplan.

De huidige vereniging Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zal opgaan in een publiekrechtelijk lichaam, als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet, met verordenende bevoegdheid. De beroepsgroep zal dus zelf verbindende regelingen kunnen treffen voor in de wet genoemde onderwerpen zoals de beroeps en gedragsregels, de beroepsopleiding, de verplichtingen van de notaris en de kandidaat-notaris gedurende de stageperiode.

Andere onderwerpen die door de nieuwe wet vernieuwing ondergaan zijn het financieel toezicht, de bescherming van cliëntengelden, de waarneming, het tuchtrecht en het toezicht. Zo komt er een onafhankelijk Bureau Financieel Toezicht dat al dan niet naar aanleiding van klachten, onderzoek kan doen naar notarissen.

Gefaseerd vrijlaten tarieven onroerend goed
Voor een oktober golden in de onroerendgoed- en familierechtpraktijk nog vaste tarieven. De notariële tarieven in de onroerendgoedpraktijk worden gefaseerd vrijgelaten: gedurende drie jaar wordt de bandbreedte waarbinnen notaristarieven kunnen variëren jaarlijks verruimd. Na een evaluatie van de ontwikkelingen in het notariaat in deze periode en overleg daarover met de Tweede Kamer is het de bedoeling dat staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie de prijzen geheel vrijgeeft, tenzij de evaluatie uitwijst dat dit tot ongewenste gevolgen leidt. Dan blijven alleen nog maximum-tarieven gelden in de familiepraktijk zoals voor testamenten, huwelijks- en partnerschapvoorwaarden. Het geleidelijk vrijlaten van tarieven in de onroerend goed praktijk geeft notariskantoren de tijd hun bedrijfsvoering af te stemmen op een meer liberale markt. Voorkomen wordt dat zich ongewenste schokeffecten voordoen die nadelig zijn voor de notariële dienstverlening en de continuïteit van het notariaat. .Staatsblad 382, 14 september 1999 en Staatscourant 1999, nr. 137 Prijsvergelijking
Enkele vergelijkingen tussen de huidige (tot en met 30 september geldende transporttarieven onroerend goed van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie) en de na die datum geldende minimum- en maximumtarieven op grond van de ministeriële regeling. Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Waarde te transporteren onroerend goed

Minimumtarief (vanaf 1 oktober 1999)

Maximumtarief (vanaf 1 oktober 1999)

Vast tarief Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (tot en met 30 september 1999)

120.000 1.215 1.620 1.430

220.000 1.333 1.806 1.526

279.000 1.333 1.903 1.590

315.000 1.333 1.935 1.629

390.000 1.355 2.032 1.701

440.000 1.406 2.109 1.780

530.000 1.527 2.290 1.916

595.000 1.587 2.380 2.013

659.000 1.703 2.554 2.148

Maximumtarieven familiepraktijk
Ook in de familiepraktijk is in na de inwerkingtreding van wet vrije prijsconcurrentie mogelijk. De maximumtarieven in de familiepraktijk blijven nodig om zeker te stellen dat .mochten de prijzen stijgen . met name de lagere inkomensgroepen voldoende toegang houden tot deze dienstverlening.

Het maximum tarief voor akten in de familiepraktijk bedraagt 583 gulden (exclusief btw). Voor hogere inkomens geldt een maximum tarief op dit terrein van 2.332 gulden (exclusief btw) per akte. Voor degenen die vermogensbelasting betalen, zijn de tarieven in de familiepraktijk niet gemaximeerd.

Voor wie geldt het maximumtarief van 583 gulden? Voor het lage tarief komen in aanmerking degenen met een netto inkomen onder fl. 3.790, - (voor gehuwden, samenwonenden) en fl. 2.650,- (voor alleenstaanden).
Om voor het lage tarief in aanmerking te komen kan men zich wenden tot de President van de arrondissementsrechtbank. Daarbij moet een Verklaring omtrent het Inkomen en Vermogen worden overgelegd, die wordt afgegeven door de gemeente.


--------------------

01 okt 99 17:20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie