Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 01-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* de bouw van een tandartsenpraktijk aan Toernooiveld 34 (besluit 03-09-1999);

* de bouw van een woning met garage aan Ouwer (kavel 224) Tevens is er bij deze vergunning toestemming verleend voor het in-/uitwegen op de Ouwer (besluit 08-09-1999);

* de bouw van een twee-onder-een-kap woning met garage aan Moerlaken (kavel 209) Tevens is er bij deze vergunning toestemming verleend voor het in

* en uitwegen op Moerlaken (besluit 13-09 -1999);
* de bouw van een twee-onder-een-kap woning met garage aan Moerlaken (kavel 210); Tevens is er bij deze vergunning toestemming verleend voor het in

* en uitwegen op Moerlaken (besluit 13-09-1999 );
* de bouw van een woning met garage aan Moerlaken (kavel 211). Tevens is bij deze vergunning toestemming verleend voor het in- en uitwegen op Moerlaken (besluit 16-09-1999);
* de bouw van 22 woningen met garages/bergingen aan Karnsberg (cluster 21) (besluit 17-09-1999);

* het plaatsen van een dakkapel op de woning aan Waldhoornlaan 232 (besluit 17-09-1999);

* het plaatsen van een dakkapel op de woning aan Duinkerkelaan 81 (besluit 17-09-1999);

* de bouw van een woning met garage aan Ouwer (kavel 232) Tevens is er bij deze vergunning toestemming verleend voor het in-en uitwegen op de Ouwer (besluit 20-09-1999);

* de bouw van een woning met garage aan Ouwer (kavel 231) Tevens is er bij deze vergunning toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Ouwer (besluit 20-09-1999);

* de bouw van een woning met garage aan Rapeling (kavel 221) Tevens is er bij deze vergunning toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Rapeling (besluit 20-09-1999);
* de uitbreiding van de achterzijde van de woning Liesbosweg 118 (besluit 20-09-1999);

* de bouw van een volière aan Binnenhof 60 (besluit 20-09-1999);
* het plaatsen van een schuur aan Doelen 3d (besluit 20-09-1999);
* de bouw van een schuur aan Schoonhout 126 (besluit 20-09-1999);
* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Reedonk 3 (besluit 20-09-1999);

* de verbouw van de carport tot schuur aan Piersonhorst 23 (besluit 20-09-1999);

* de verbouw van de woning aan Oranjelaan 14 (besluit 21-09-1999).

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning voor de periode van vijf jaar verleend voor de bouw van een loods aan Vossendaal (besluit 20-09-1999).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunningen verleend voor het verwijderen van:

* twee bergingen aan Markt 38 (besluit 20-09-1999);
* asbesthoudende golfplaten van het dak van een schuur aan Brakkenstraat 98 (besluit 20-09-1999);

* een silogebouw en een hoogspanningsgebouw/ketelhuis aan de Industriedwarsweg 7/Oude Kerkstraat (besluit 20-09-1999);

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend aan de Nationale Kollekte Verstandelijk Gehandicapten om in deze gemeente huis-aan-huis te collecteren in de week van 26 september tot en met 2 oktober 1999.

Representatie

Op zondag 3 oktober aanstaande is een delegatie van het college van burgemeester en wethouders aanwezig bij het promotieconcert van het St.Lambertuskoor in het Trouwkerkje. Wethouder Vermeulen verricht op 3 oktober aanstaande de prijsuitreiking van de Nationale Twirlingwedstrijd in sporthal "De Lage Banken".

Zonneboilerproject "Zonneboilers voor Brabant 1999"

Burgemeester en wethouders hebben besloten om deel te nemen aan het zonneboilerproject "Zonneboilers voor Brabant 1999" en hiervoor een bedrag van 9000 gulden beschikbaar te stellen. Het doel van het project is het bereiken van energiebesparing bij bestaande woningen, waarbij aan particulieren de mogelijkheid geboden wordt om tegen een gereduceerd tarief een zonneboiler te leasen of aan te schaffen. Het project wordt uitgevoerd door het Projectbureau Energie 2050, een Brabantse stichting ter bevordering van duurzame energie.

Doelstelling voor het beleidsplan Toerisme en Recreatie

Burgemeester en wethouders stellen de commissie Financiën/Economische Zaken in de vergadering van 6 december aanstaande voor om in te stemmen met de doelstellingen voor het beleidsplan Toerisme en Recreatie. In dit beleidsplan wordt het te voeren beleid voor Toerisme en Recreatie in de komende jaren voor Etten-Leur uitgestippeld.

Verlenging advertentiecontract VVV/ BBT -krant "Op stap in Brabant"

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het advertentie-contract met de VVV/BBT-uitgave "Op stap in Brabant" met één jaar te verlengen. De kosten voor plaatsing van de gemeente-advertentie voor de periode november 1999 tot en met oktober 2000 bedragen 1840 gulden exclusief BTW. De recreatiekrant verschijnt maandelijks in een oplage die varieert van 30.000 tot 60.000 exemplaren en is gratis verkrijgbaar op vele plaatsen in Noord-Brabant.

Openbare verlichting Hoevenseweg

Burgemeester en wethouders hebben er kennis van genomen dat de Provincie Noord-Brabant het weggedeelte van de Hoevenseweg dat in eigendom is van de provincie, heeft opgenomen als planstudie in het Meerjarenprogramma Verkeer, Vervoer en Infrastructuur 1999-2003. In het kader hiervan wordt naast de onderhoudsmaatregelen aan de hoofdrijbaan, ook aandacht geschonken aan de fietspaden en het eventueel aanbrengen van verlichting ten behoeve van het fietsverkeer. Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder het provinciebestuur verzocht om verlichting aan te brengen op het gedeelte van de Hoevenseweg, dat in eigendom is van de provincie, omdat deze weg intensief gebruikt wordt door fietsers tussen Hoeven en Etten-Leur Voorzover deze weg in eigendom is van de gemeente, is de Hoevenseweg al voorzien van een goede openbare verlichting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie