Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota van wijziging IXB

Datum nieuwsfeit: 01-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Nota van wijziging IXB

DIRECTIE FINANCIEEL-ECONOMISCHE ZAKEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

FEZ

1 oktober 1999

Onderwerp

Nota van wijziging IXB

Hierbij bied ik u aan een Nota van wijziging betreffende de wijziging van de begroting van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 (Kamerstukken II, 19999-2000, 26 800, nr 1).

DE MINISTER VAN FINANCIEN
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000.

Nota van wijziging

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Financiën voor het jaar 2000 (Kamerstukken II, 1999-2000, 26 800 nr. 1) wordt de begroting van de ontvangsten gewijzigd.

In het onderdeel ontvangsten van de begrotingsstaat behorende bij het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht (in NLG 1000).

Art.

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting vóór Nota van wijziging

Stand ontwerpbegroting na Nota van wijziging

Ontvangsten

Ontvangsten

04.08

Loon- en Inkomstenbelasting

47 127 000

46 792 000

De (sub) totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Toelichting

Artikelsgewijs

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) op 22 en 23 september heeft het kabinet een additioneel koopkrachtpakket voorgesteld dat leidt tot een extra koopkrachtverbetering in 2000 van 1% voor sociale minima ten opzichte van het koopkrachtbeeld in de MEV 2000. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
1. verlaging van het belastingtarief 1a met 1,4%-punt
2. verhoging van het belastingtarief 1b met 0,9%-punt
3. verlaging van de voorgestelde verhoging van het arbeidskostenforfait met f 80 ( de verhoging ten opzichte van 1999 bedraagt per saldo dan f 310)

4. wijziging van de AWF-premie voor werknemers en werkgevers met 0,25% en WAO-premie met +0,1%

5. extra verhoging van het basisbedrag in de kinderbijslag met f 60

Daarnaast is tijdens de APB een aantal moties ingediend inzake kinderopvang en chronisch zieken, die hebben geresulteerd in een aantal aanvullende fiscale maatregelen. Het additionele lastenverlichtingspakket en de aanvullend fiscale maatregelen hebben een totaal budgettair beslag bij de loon- en inkomstenbelasting 2000 van ruim 0,3 miljard (alléén belastingen op kasbasis, incl. premies 0,6 miljard). Dit komt in bovenstaand overzicht tot uitdrukking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie