Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oratie: Externe financiele verslaggeving moet prikkelender

Datum nieuwsfeit: 01-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant

Oratie prof.dr. J. Blommaert: Externe financiele verslaggeving moet prikkelender

Op vrijdag 1 oktober 1999 aanvaardt prof. dr. J.M.J. Blommaert het ambt van hoogleraar Financial Accounting aan de Katholieke Universiteit Brabant en het ambt van hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Open Universiteit Nederland met het houden van een inaugurele rede, getiteld: 'Alles is in Beweging, ontwikkelingen in het onderzoek en onderwijs op het gebied van externe financiële verslaggeving'.

Aula KUB: 16.15 uur

Samenvatting

Alles is in beweging en op dit moment verandert er niets zo snel als de informatietechnologie. Om in een dergelijke omgeving aan de buitenwereld optimaal nuttige informatie te kunnen verstrekken, moet creatief gebruik worden gemaakt van de nieuwe technische mogelijkheden. De belangrijkste externe informatie van een onderneming voor de buitenwacht is de winst. ie winst wordt door verschillende partijen gebruikt voor het nemen van allerlei beslissingen. Bijvoorbeeld, op basis van de hoogte van de winst kan een aandeelhouder ertoe overgaan zijn aandelenpakket uit te breiden of af te stoten, wordt het management beloond of vervangen, wordt door de fiscus belasting geheven en wordt een onderneming of een deel ervan opgeheven.
De winst kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Veelal gebeurt dit op basis van het 'accounting concept' met behulp van inadequate verslaggevingsregels. Gevolg hiervan is dat er grote verschillen bestaan tussen de boekwaarde en de beurswaarde. De boekwaarde is de waarde van een onderneming zoals deze uit de balans blijkt op basis van het 'accounting concept'. Zo blijkt de beurswaarde van AEX-ondernemingen gemiddeld 3,6 keer hoger te zijn dan de boekwaarde. Derhalve is de waarde van die ondernemingen in de balans gemiddeld slechts iets meer is dan een kwart van de beurswaarde. Dergelijke balansen zullen in veel gevallen nauwelijks waarde hebben voor het nemen van beslissingen.

Hoe zijn dergelijke grote verschillen mogelijk? Allereerst moet worden opgemerkt dat het verschil tussen de boekwaarde en beurswaarde niet geheel kan worden toegeschreven aan tekortkomingen in het accountingsysteem. Naast economische factoren hebben allerlei niet-rationele factoren invloed op de beurswaarde. Maar ongetwijfeld wordt een belangrijk deel van het verschil veroorzaakt door het gebruik van 'verouderde' verslaggevingsregels. Zo wordt bijvoorbeeld de overgenomen en/of intern gevormde goodwill niet in de balans getoond en wordt meestal gewerkt met prijzen uit het verleden.

Wat is er aan het veranderen?
Over heel de wereld maken ondernemingen alsmaar meer gebruik van het internet om informatie aan de buitenwereld te verstrekken. Van steeds meer ondernemingen is het jaarverslag op het World Wide Web te vinden. Er zijn ontwikkelingen die er op wijzen dat het gebruik van internet voor het verstrekken van financiële informatie niet beperkt blijft tot het opnemen van een kopie van de papieren versie van het jaarverslag. Door de informatietechnologie kunnen immers grote hoeveelheden gegevens snel en goedkoop overal ter wereld ter beschikking komen. In de toekomst is het daardoor mogelijk dat gebruikers zelf de door hun gewenste jaarrekening samenstellen. Met speciale software en een (internet)-toegang tot een centrale database kunnen ze overzichten samenstellen die het beste bij hun informatiebehoeften aansluiten. Ook kunnen ze kiezen uit verschillende verslaggevingsregels. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen of overgenomen en intern gevormde goodwill op de balans moet komen en of de jaarrekening moet worden gebaseerd op recente prijzen of historische prijzen.

Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstaat er in de externe verslaggeving mogelijk een tweedeling. Een vorm is gericht op het afleggen van verantwoording van het bestuur aan de aandeelhouders. Deze vorm is strak gereguleerd en de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de gegevens staat centraal. Een andere vorm is gericht op het nemen van beslissingen. Deze vorm wordt beheerst door de markt en kan zich snel en gemakkelijk aanpassen aan veranderingen in de behoeften en nieuwe technische mogelijkheden.

Gevolgen voor onderzoek en onderwijs
De afgelopen decennia is het onderzoek op het gebied van financial accounting voornamelijk beperkt tot het inventariseren en verklaren van de keuze met betrekking tot bestaande accountingsystemen. Er waren nauwelijks prikkels om nieuwe systemen te ontwikkelen en te onderzoeken. Deze konden immers toch niet worden ingevoerd zonder de regelgeving aan te passen. En het veranderen van de regelgeving is nu eenmaal een bijzonder langdurig en moeizaam proces. Om optimaal te kunnen profiteren van nieuwe technische mogelijkheden en om de relevantie te vergroten is er behoefte aan nieuwe systemen. Dit betekent dat, naast het zoeken naar verklaringen voor de keuzen met betrekking tot bestaande systemen, er in het accountingonderzoek meer aandacht dient te zijn voor het ontwerpen en toetsen van nieuwe systemen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een meer realistisch beeld van het vermogen en resultaat en bijdragen aan het verkleinen van het verschil tussen de boekwaarde en de beurswaarde.

Creatief denken is in veel functies een cruciale competentie. Ook voor het uitoefenen van een functie in de accounting in een dynamische omgeving geldt dat er hoge eisen worden gesteld aan het kunnen bedenken van innovatieve, creatieve oplossingen. Daarom zou het memoriseren van feiten en regels en het eindeloos oefenen van oplossingen voor standaardproblemen, plaats moeten maken voor activiteiten die prikkelen tot nadenken en de creativiteit bevorderen. Dat is veel praktischer en het leidt tot onderwijsresultaten met een lange levensduur.
Wat de vorm van het onderwijs betreft, zijn er fantastisch nieuwe mogelijkheden. Nieuwe technieken maken het mogelijk om economisch verantwoord onderwijsleermateriaal aan te bieden waarbij beeld, geluid, tekst en opdrachten optimaal op elkaar worden afgestemd. Daardoor kan de inhoud en empirisch onderzoek........... en vervaagt het verschil tussen afstandsonderwijs en contactonderwijs.

Curriculum vitae:

Jos Blommaert (1952) is sinds juli 1997 hoogleraar Financial Accounting aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. In augustus van datzelfde jaar werd hij voor 1 dag in de week benoemd aan de Open Universiteit Nederland als hoogleraar Bedrijfseconomie bij het directoraat Economie, Bedrijfs- en Bestuurskunde. Voor zijn benoeming in Tilburg en Heerlen was hij vanaf 1985 werkzaam aan de Universiteit Maastricht bij de vakgroep Berichtgeving en Financiering. Daar promoveerde hij in 1995 op een onderzoek naar de informatieve waarde van de geconsolideerde jaarrekening.
Daarvoor was Blommaert docent aan verschillende onderwijsinstellingen, met name de HEAO in Sittard en de Universiteit in Antwerpen (UFSIA). Hij publiceerde artikelen over onder meer de geconsolideerde jaarrekening, triple entry accounting, fiscale jaarrekeningen en het kasstroomoverzicht. Tevens is hij (mede-)auteur van een groot aantal bedrijfseconomische leerboeken voor het middelbaar en hoger onderwijs. Jos Blommaert woont in Echt, Lariksstraat 48. Op de KUB is hij telefonisch bereikbaar onder 013-4663187/2315.

De rede Alles is in Beweging, ontwikkelingen in het onderzoek en onderwijs op het gebied van de externe verslaggeving' wordt als handelseditie uitgegeven door Elsevier Bedrijfssinformatie; 50 p.p.;

Persvertegenwoordigers, die prijs stellen op toezending van een besprekingsexemplaar kunnen dit (voor zover niet reeds hierbij gevoegd) aanvragen bij Voorlichting en Externe Betrekkingen van de KUB, tel. 013-4662000.

01-10-1999 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie