Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie: Kwart van kinderen groeit over astma heen

Datum nieuwsfeit: 04-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen

Nummer 123 23 september 1999

Patiënten dertig jaar lang gevolgd

Kwart van kinderen groeit over astma heen

Grofweg twintig procent van alle kinderen in West-Europese landen heeft astma. Veel ouders vragen zich af of hun zoon of dochter over de longaandoening heen kan groeien en welke factoren daarop van invloed zijn. Uit lange-termijnonderzoek van Marion Grol blijkt dat slechts een kwart van de patiëntjes volledig over de ziekte heen groeit. Een goede longfunctie op kinderleeftijd biedt hierbij de beste kansen. Grol pleit ervoor om kinderen met astma zo vroeg mogelijk te behandelen met inhalatiesteroïden. Op 4 oktober 1999 promoveert zij op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kwart van kinderen groeit over astma heen

Ontgroeien
Longfunctie als graadmeter
Inhalatiesteroïden bij kinderen
Roken
Curriculum vitae
Noot voor de pers

Astma is een veel voorkomende aandoening van de luchtwegen. Over de prognose van kinderleeftijd naar volwassen leeftijd is nog niet veel bekend. Alleen lange-termijnonderzoek kan daarover uitsluitsel geven. Voor het onderzoek waarop Grol promoveert zijn 101 kinderen met een aanvangsleeftijd van 5 tot 14 jaar met allergisch astma gedurende dertig jaar gevolgd. In die periode heeft deze groep drie maal meegedaan aan een onderzoek. De laatste meting dateert van 1995 en 1996, toen de deelnemers tussen de 32 en 42 jaar oud waren. Tijdens de onderzoeken zijn onder meer vragenlijsten afgenomen, is de longfunctie gemeten en zijn allergietesten verricht. "De lange follow-up is uniek in de wereld", stelt Grol vast. "De meeste studies beperken zich tot astma op kinderleeftijd of juist tot volwassen astmapatiënten. Dit onderzoek slaat een brug tussen beide typen onderzoek. Daardoor zijn we nu goed in staat om oorzakelijke verbanden te leggen".

Ontgroeien

Van de onderzoeksgroep had 71 procent op volwassen leeftijd geen luchtwegklachten meer. Een verraderlijk cijfer, vindt Grol. Want astma vertaalt zich lang niet altijd in zulke symptomen als piepen, benauwdheid of hoestbuien. Dat blijkt ook hier. Veel deelnemers zijn weliswaar verlost van de acute luchtwegklachten, maar kampen nog wel degelijk met een verminderde longfunctie en overgevoelige luchtwegen. Slechts 22 procent van de oorspronkelijke groep is volledig over de astma heen gegroeid. "Omdat de concrete klachten verdwijnen, blijven veel mensen weg bij de longarts. Vooral jongeren nemen de overgang van kinderarts naar longarts te baat om zich aan verdere controle en behandeling te onttrekken. Maar uit dit onderzoek blijkt dat zij misschien wel de kinderarts ontgroeien, maar niet hun astma", aldus de promovendus.

Longfunctie als graadmeter

De longfunctie op kinderleeftijd blijkt van groot belang voor het verdere beloop van de ziekte. Het vormt zelfs een onafhankelijke risicofactor voor het hebben van astma op volwassen leeftijd. Kinderen met een slechte longfunctie krijgen ook op volwassen leeftijd eerder met een verminderde longfunctie te maken. Bovendien hebben ze later sneller last van overgevoelige luchtwegen. Omgekeerd hebben kinderen met een goede longfunctie meer kans om de kwaal op volwassen leeftijd achter zich te laten. "Longfunctie is voor veel mensen een abstract begrip", zegt Grol. "Maar voor de astmapatiënt is het niveau van longfunctie bepalend voor de kwaliteit van leven. Een slechte longfunctie kan duiden op een geringere longinhoud en op luchtwegvernauwing. Daarom hebben mensen met een slechte longfunctie vaak sneller last van irritaties en prikkelingen in de luchtwegen".

Inhalatiesteroïden bij kinderen

Grol pleit ervoor om astmatische kinderen zo vroeg mogelijk te behandelen met inhalatiesteroïden. Inhalatiesteroïden zijn ontstekingsremmers. Zij hebben een positief effect op de longfunctie en de luchtwegovergevoeligheid. Grol: "Veel ouders en artsen zijn nog terughoudend met het gebruik van inhalatiesteroïden bij kinderen. Zij laten de ziekte liever nog een tijdje op zijn beloop. Nu blijkt dat de longfunctie op kinderleeftijd een belangrijke risicofactor is voor astma op latere leeftijd, vind ik dat niet langer verantwoord". De geneesmiddelen sorteren een groot effect, benadrukt de promovendus. Van de volwassenen die de laatste dertien jaar inhalatiesteroïden gebruikten, is de longfunctie minder snel achteruitgegaan dan normaal.

Roken

Roken is en blijft slecht voor het beloop van astma. Het is al langer bekend dat 'meeroken' slecht is voor de groei van de longfunctie bij kinderen. Maar ook voor de oudere astmapatiënt loont het om te stoppen met roken. Dertigers die de sigaretten laten staan, blijken een minder sterke daling in longfunctie te hebben dan de leeftijdsgenoten die dat niet doen.

Curriculum vitae

Marion Grol (Groningen, 1965) studeerde geneeskunde in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de sectie Kinderlongziekten van de Beatrix Kinderkliniek (Academisch Ziekenhuis Groningen) in nauwe samenwerking met de vakgroep Longziekten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door het Nederlands Astma Fonds. Grol promoveert tot doctor in de medische wetenschappen bij prof.dr. D.S. Postma en prof.dr. G.H. Koëter. Als co-promotor treedt dr. J. Gerritsen op. De titel van haar proefschrift luidt: Asthma from childhood to adulthood. Grol is momenteel in opleiding tot huisarts.

Noot voor de pers

Voor meer informatie: drs. M.H. Grol, telefoon: (050) 361 2748 (werk), fax: (050) 361 4235, e-mail:(mhgrol@medscape.com).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie