Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dreigende scheuring in vrijgemaakt gereformeerde kerken

Datum nieuwsfeit: 04-10-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht
Oproep tot openbaar debat

DREIGENDE SCHEURING IN VRIJGEMAAKT GEREFORMEERDE KERKEN

Als gevolg van de generale synode-uitspraak dat de zondag als rustdag niet gebaseerd is op een goddelijk gebod maar "een verantwoorde keuze zou zijn van de christelijke kerk" dreigt een kerkscheuring in de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Predikant dr. P. van Gurp stelt dat in het blad Reformanda, een orgaan van mensen die bezorgd zijn over ontwikkelingen in de gereformeerde kerk. "Als de Here het niet verhoedt, zullen onze wegen kerkelijk uiteengaan" zo stelt dr. Van Gurp in het blad.
De uitspraak van de Generale Synode kwam enkele weken geleden na een langdurige procedure. Aanleiding was een preek van ds. D. Ophoff uit Nieuwegein die stelde dat de zondag een "goede menselijke instelling was". Daartegen was door een kerklid aanvankelijk met succes bezwaar gemaakt bij de particuliere synode van Utrecht, welk bezwaar inmiddels overruled is door de generale synode. Weliswaar nuanceerde de GS dat beter gesproken kan worden van een "verantwoorde keuze van de christelijke kerk" waar het de zondag als rustdag betreft, maar vastgesteld werd dat de viering van de zondag niet te herleiden is tot enig goddelijk gebod, in het bijzonder niet tot het vierde gebod van de tien geboden dat het rusten op de zevende dag van de week voorschrijft, de zaterdag.
Dr. Van Gurp wil een principiële discussie, omdat hij van mening is dat viering van de zondag wel gebaseerd zou zijn op een goddelijk gebod. Hij zal daar komend jaar de argumenten voor leveren.
De Sabbatstichting is zeer verheugd over de nu ontstane principiële discussie. Zoals bekend loofde de Sabbatstichting eerder al f 100.000,= beloning uit voor wie het bijbels bewijs kon leveren dat de zondag gebaseerd zou zijn op een goddelijk gebod. Wanneer wordt vastgesteld dat de keuze voor de zondag als rustdag een menselijke instelling is, zal meteen ook de vervolgvraag moeten worden gesteld of een menselijke instelling in plaats kan komen van een goddelijk gebod waarvan de Bijbel zegt dat er "geen jota of tittel van zal vervallen eer hemel en aarde vergaan zijn".
Bovendien is het interessant om te bezien - wanneer de zondag een keuze zou zijn van de christelijke kerk- welke kerk dat dan was (de RK kerk) en hoe met deze onbijbelse keuze is omgegaan ten tijde van de reformatie. Feit is dat de Heidelbergse catechismus de rustdag wel koppelt aan het vierde van de tien geboden, maar niet spreekt over de zondag als rustdag.
Naar de mening van de Sabbatstichting zou de door de synode-uitspraak opgeroepen discussie tot drie stromingen moeten leiden binnen de gereformeerde kerken vrijgemaakt. De stroming die het eens is met de uitspraak van de synode en accepteert dat de zondag als rustdag een menselijke instelling is, de stroming van dr. Van Gurp die stelt dat de zondag een goddelijke instelling is, en de stroming die weliswaar de synode-uitspraak respecteert, maar daaraan de conclusie verbindt dat in dat geval eeuwenlang sprake is geweest van collectieve dwaling en teruggekeerd zal moeten worden naar de bijbelse rustdag, de zaterdag zoals die nog altijd door ruim 20 miljoen joden en christenen wereldwijd gevierd wordt. De Sabbatstichting roept op tot openbare discussie over dit thema en zal ook de argumentatie van dr. Van Gurp en de ontwikkelingen binnen de gereformeerde kerk met belangstelling volgen.

Persinfo: Frits Nieuwstraten, voorzitter Sabbatstichting 06 54794987

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie