Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer armslag voor Havenbedrijf Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 04-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Meer armslag voor Havenbedrijf

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) moet meer commerciële slagkracht krijgen en de bestuurlijke aansturing van het bedrijf moet worden gemoderniseerd. Gezien de ingrijpende wijzigingen in de aard en schaal van de markt waarin het GHR en zijn klanten opereren, heeft het Havenbedrijf ruimere bevoegdheden nodig om slagvaardig te kunnen opereren. De gemeenteraad kan zich in de nieuwe verhouding meer gaan toeleggen op het strategische beleid in plaats van de uitvoering. Wethouder Hans Simons (Haven en Economische Zaken) presenteerde op 4 oktober 1999 namens het Rotterdamse College van B. en W. de voorstellen die hierover aan de Gemeenteraad worden voorgelegd. Deze houden onder meer de oprichting in van een NV Mainport Holding Rotterdam, waarin bestaande en nieuwe participaties van het Havenbedrijf worden ondergebracht.

Het College wil met de directie van het GHR meerjarenafspraken maken over de bedrijfsvoering en de bestuurlijke aansturing en daartussen een scherpere scheiding aanbrengen. Die afspraken houden in dat het GHR jaarlijks een vaste netto-afdracht doet aan de Algemene Dienst van de gemeente van 66 miljoen gulden voor de periode 2000 - 2003. De bevoegdheden van het Havenbedrijf op onder meer het uitgifte-, tarieven-, arbeidsvoorwaarden- en investeringsbeleid worden verruimd. Daarnaast worden prestatie-indicatoren geformuleerd (de zogenoemde Port Performance Indicatoren) waarop het Havenbedrijf wordt beoordeeld.

In de verhouding Havenbedrijf en de markt is het nodig dat het Havenbedrijf ruimte en slagkracht krijgt om verder te professionaliseren en flexibeler te opereren. Om dit mogelijk te maken wordt voorgesteld een NV Mainport Holding Rotterdam op te richten waarin de bestaande en toekomstige participaties, samenwerkingsverbanden en consultancy van het GHR worden ondergebracht. Deze NV MHR wordt ondergebracht bij het Havenbedrijf. Voor de inrichting van deze NV zal het GHR nadere voorstellen doen. Deze positioneringsdiscussie is ook relevant met het oog op de aandelenparticipatie in ECT en tevens met het voornemen van het Rijk om het scheppen van extra ruimte voor de mainport via publiek-private samenwerking tot stand te laten komen.

Daarnaast wil het College een verdieping op de strategie van de mainport Rotterdam door het opstellen en behandelen van een strategische agenda. Deze is van belang voor de aansturing op hoofdlijnen van het GHR en levert tevens een bijdrage van de gemeente Rotterdam aan het Bestuurlijk Overleg Mainport (BOM). Deze strategische agenda wordt in overleg met de raadscommissie ontwikkeld en besproken. Mogelijke onderwerpen zijn publiek-private samenwerking, regiefunctie, mondiale ontwikkelingen, relatie stad en haven en informatie- en communicatietechnologie.

De voorstellen moeten leiden tot een situatie waarin het bestuur strategisch is georiënteerd in combinatie met een slagvaardige, commercieel opererende tak van dienst GHR.

Het voorstel van het College wordt op 6 oktober 1999 in de Raadscommissie Haven en Economische Zaken besproken en op 14 oktober 1999 in de Gemeenteraad van Rotterdam.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie