Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: Fiscale behandeling en zekerheid vooraf

Datum nieuwsfeit: 04-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Fiscale behandeling en zekerheid vooraf

Memo naar aanleiding van verzoeken tot openbaarmaking aan het Ministerie van Financiën van standpuntbepalingen vooraf inzake de fiscale behandeling bij grote investeringen over langere termijn (WJB99-534).

Inleiding

Hieronder volgen de samenvattingen van 7 rulings die afwijken van het gepubliceerde beleid. De eerste ruling wijkt alleen af op het punt van de looptijd. De overige wijken af op het punt van de looptijd en het moment van winstneming

Ten aanzien van de verlenging wordt van geval tot geval en afhankelijk van de aard van het bedrijf, een weging gemaakt, waarbij in ieder geval op de volgende aspecten wordt gelet:

1. de duur van reeds afgesloten contracten;
2. de aard en omvang van de investering;

3. de marktvooruitzichten (bestendigheid), mede gelet op de aard van het produkt;

4. de opleidingsinspanning in personeel;

5. de periode waarover een reëel ondernemingsplan ter beschikking staat.

Buitenlandse investeerders die in Nederland grote investeringen, bijvoorbeeld in gebouwen e.d., plegen, welke eerst na enige tijd volledig operationeel worden, blijken in de meeste gevallen behoefte te hebben aan zekerheid over de fiscale behandeling over een langere periode dan een termijn van 4 jaar.

Met betrekking tot het moment van winstneming is het volgende op te merken. Bij een cost-plusafspraak leiden lopende kosten, die niet kunnen worden geactiveerd, in de aanloopfase tot een kostengrondslag en daarmee tot winst, terwijl in de eerste fase van een groot project in reële zin nauwelijks of geen winst wordt gemaakt. Zonder nadere afspraak zou door een strikte toepassing van de cost-plusmethode de verdeling van de winst over de jaren niet overeenstemmen met hetgeen in een derdenverhouding zou resulteren. Indien er geen sprake is van een gelieerde partij zou er een afspraak gemaakt worden met de niet-gelieerde contractpartner hoe wordt omgegaan met de aanloopkosten in de aanloopfase. Om onder handhaving van de cost-plusmethode voor wat betreft de hoogte van de beloning op een resultaat uit te komen dat zoveel mogelijk weerspiegelt wat zich tussen derden voordoet, wordt een deel van het cost-plusresultaat pas in een later jaar aan het resultaat toegevoegd. Deze bedragen dienen te worden opgerent, zodat per saldo, over deze langere periode bezien, hetzelfde resultaat ontstaat ten opzicht van de situatie dat de cost-plusmethode rechtlijnig zou zijn toegepast.

Overigens geldt dat standaard is vastgelegd dat de ruling aanstonds zal worden beëindigd als blijkt dat een onjuist of onvolledig beeld is gegeven van de activiteiten van belanghebbende.

Ruling 1:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. Het gaat hierbij om het opzetten van een logistiek centrum in de automatiseringsbranche met meer dan 100 werknemers. Het investeringsbedrag ligt boven de 10 miljoen. Voor deze activiteiten is een cost-plusruling afgegeven met een looptijd van 8 jaar.

Ruling 2

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering ( circa fl 100 miljoen; meer dan 100 werknemers) heeft betrekking op de vestiging van een productiefaciliteit in de metaalsector die, op basis van door het concern ingebrachte knowhow, goederen gaat vervaardigen

De benodigde rechten op technologie en knowhow worden ondergebracht in een naar Nederlands recht opgerichte besloten commanditaire vennootschap. De beherende en commanditaire vennoten zijn in het buitenland gevestigde groepsvennootschappen van de buitenlandse investeerder. Een besloten CV is in Nederland niet als zodanig belastingplichtig. De vennoten hebben in Nederland geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger.

Voor de in exclusieve opdracht van de buitenlandse aandeelhouders verrichte productieactiviteiten, is sprake van zogenoemde contract-manufacturing activiteiten (louter productie, onder meer geen voorraad-, debiteuren-, valuta- en bedrijfsrisico), is een cost-plusruling afgegeven met een termijn van 11 jaar.

Met betrekking tot het moment van winstneming is in casu gezien de aard van de investering en de verwachte periode van opbouw tot een volledig draaiende organisatie de aanloopperiode gesteld op 3 jaar. Toevoeging aan het resultaat geschiedt na afloop van de aanloopperiode in 8 jaar lineair.

Ruling 3:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering heeft betrekking op de vestiging van een productiefaciliteit in de chemische sector die, op basis van door het concern ingebrachte knowhow, goederen gaat vervaardigen. Het investeringsbedrag ligt ruim boven de fl.10 miljoen er is werkgelegenheid voor enkele tientallen werknemers mee gemoeid.

Voor de in exclusieve opdracht van de buitenlandse aandeelhouders verrichte productieactiviteiten, er is sprake van zogenoemde contract-manufacturing activiteiten (louter productie, onder meer geen voorraad-, debiteuren-, valuta en bedrijfsrisico), is een cost-plusruling afgegeven met een looptijd van 11 jaar.

Evenals bij ruling 2 is een nadere afspraak gemaakt over uitstel van winstneming en wel voor de jaren waarin de verkoop nog niet is gestart.

Ruling 4:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering heeft betrekking op de vestiging van een productiefaciliteit die, op basis van door het concern ingebrachte knowhow, goederen gaat vervaardigen. Daarnaast wordt een logistiek centrum opgezet. Het investeringsbedrag is ruim fl. 10 miljoen en er is werkgelegenheid voor enkele tientallen werknemers mee gemoeid.

De benodigde rechten op technologie en knowhow werden ondergebracht in een naar Nederlands recht opgerichte besloten commanditaire vennootschap. De beherende en commanditaire vennoten zijn in het buitenland gevestigde groepsvennootschappen van de buitenlandse investeerder. De daadwerkelijke productie wordt door de CV uitbesteed aan de productiefaciliteit van een Nederlandse BV. Een besloten CV is in Nederland niet als zodanig belastingplichtig. De vennoten hebben in Nederland geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger.

Voor de in exclusieve opdracht van de CV verrichte productieactiviteiten, er is sprake van zogenoemde contract-manufacturing activiteiten (louter productie, onder meer geen voorraad-, debiteuren-, valuta en bedrijfsrisico), is een cost-plusruling afgegeven met een looptijd van 11 jaar.

Evenals bij ruling 2 is een nadere afspraak gemaakt over het moment van winstneming. Gezien de aard van de investering en de verwachte periode van opbouw tot een volledig draaiende organisatie is in dit geval het moment van winstneming uitgesteld met 4 jaar.

Ruling 5:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering heeft betrekking op de vestiging van een productiefaciliteit in de chemische sector die, op basis van door het concern ingebrachte knowhow, goederen gaat vervaardigen. Daarnaast wordt een logistiek centrum opgezet.

De benodigde rechten op technologie en knowhow worden ondergebracht in een naar Nederlands recht opgerichte besloten commanditaire vennootschap. De beherende en commanditaire vennoten zijn in het buitenland gevestigde groepsvennootschappen van de buitenlandse investeerder. De daadwerkelijke productie wordt uitbesteed aan de productiefaciliteit van een Nederlandse besloten vennootschap. Een besloten CV is in Nederland niet als zodanig belastingplichtig. De vennoten van de CV hebben in Nederland geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger.

Voor de in exclusieve opdracht van de buitenlandse aandeelhouders verrichte productieactiviteiten, er is sprake van zogenoemde contract-manufacturing activiteiten (louter productie, onder meer geen voorraad-, debiteuren-, valuta en bedrijfsrisico), is een cost-plusruling afgegeven met een looptijd van 11 jaar.

Evenals bij ruling 2 is een nadere afspraak gemaakt over het moment van winstneming en wel voor de jaren waarin de cashflow nog niet positief is.

Ruling 6:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering heeft betrekking op de vestiging van een productiefaciliteit in de chemische sector die, op basis van door het concern ingebrachte knowhow, goederen gaat vervaardigen. Daarnaast wordt een logistiek centrum opgezet en worden er R&D-activiteiten verricht.

De benodigde rechten op technologie en knowhow worden ondergebracht in een naar Nederlands recht opgerichte besloten commanditaire vennootschap. De beherende en commanditaire vennoten zijn in het buitenland gevestigde groepsvennootschappen van de buitenlandse investeerder. De daadwerkelijke productie wordt uitbesteed aan een Nederlandse besloten vennootschap die eigenaar is van de productiefaciliteit. Een besloten CV is in Nederland niet als zodanig belastingplichtig. De vennoten hebben in Nederland geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger.

Voor de in exclusieve opdracht van de buitenlandse aandeelhouders verrichte productieactiviteiten, er is sprake van zogenoemde contract-manufacturing activiteiten (louter productie, onder meer geen voorraad-, debiteuren-, valuta en bedrijfsrisico), is een cost-plusruling afgegeven. Met betrekking tot de R&D-activiteiten is eveneens een cost-plusruling afgegeven met een looptijd van 11 jaar.

Evenals bij ruling 2 is een nadere afspraak gemaakt over het moment van winstneming. Gezien de aard van de investering en de verwachte periode van opbouw tot een volledig draaiende organisatie is in dit geval de periode van uitstel van winstneming gesteld op 3 jaar.

Ruling 7:

Het betreft een multinationaal opererend buitenlands bedrijf dat zekerheid vooraf wenst omtrent de fiscale behandeling van haar voorgenomen investering in Nederland. De investering heeft betrekking op de exploitatie en verdere ontwikkeling van door het concern ingebrachte knowhow. Voorts worden in een aparte Nederlandse vennootschap marketing-activiteiten ten behoeve van het concern verricht.

De benodigde rechten op technologie en knowhow worden ondergebracht in een naar Nederlands recht opgerichte besloten commanditaire vennootschap. De beherende en commanditaire vennoten zijn in het buitenland gevestigde groepsvennootschappen van de buitenlandse investeerder. De daadwerkelijke exploitatie-activiteiten worden uitbesteed aan een Nederlandse vennootschap. Een besloten CV is in Nederland niet als zodanig belastingplichtig. De vennoten hebben in Nederland geen vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger.

Voor de in exclusieve opdracht van de buitenlandse aandeelhouders verrichte exploitatie-activiteiten is een cost-plusruling afgegeven. Voor de separaat van de exploitatie uit te voeren marketing-activiteiten is een resale-minusruling afgegeven. De mogelijkheid is aangegeven dat de CV via de Nederlandse vennootschap sub-licenties zal verlenen aan in het buitenland gelieerde vennootschappen. Hiervoor is een royalty-ruling verstrekt. De looptijd van de ruling is 11 jaar.

Evenals bij ruling 2 is een nadere afspraak gemaakt over het moment van winstneming. Gezien de aard van de investering en de verwachte periode van opbouw tot een volledig draaiende organisatie is in dit geval de periode van uitstel van winstneming gesteld op 4 jaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie