Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra aandacht voor minima in Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 04-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Hoogeveen


4 oktober 1999

Extra aandacht voor minima

De totale reële lokale lastendruk blijft in Hoogeveen komend jaar gelijk. De lagere inkomens gaan er zelfs iets op vooruit. Dat stelt het college van B&W de gemeenteraad in de nieuwe begroting 2000 - 2003 voor. Het resultaat is een lastendruk die gunstiger is dan de gemeenteraad vorig jaar nog noodzakelijk achtte.

Niet alleen valt de lastendruk gunstig uit, B&W hebben ook mogelijkheden gevonden voor nieuw beleid en intensivering van bestaand beleid.

Het college heeft daarbij veel oog gehad voor de burgers in de gemeente die het (nog) niet lukt om mee te profiteren van de gunstige economische ontwikkeling. Een belangrijk doel is hen bij de maatschappij te houden en waar mogelijk sociaal te activeren, al of niet in een reguliere baan.

Het college wil daarom meer tijd en geld gaan besteden aan de cliënten van de afdeling sociale zaken (Sozawe) die zeer moeilijk een baan kunnen vinden. Verder willen B&W onder meer de bezuiniging op het maatschappelijk werk (met 150.000 gulden) terugdraaien en iets doen tegen de zogenoemde 'armoedeval' . Ook gaat het college nog meer proberen om de mensen met een laag inkomen op de financiële mogelijkheden te wijzen die de bijstandswet en het gemeentelijk minimabeleid hen bieden.

Het college heeft ook extra ruimte voor nieuwe investeringen gecreëerd. Hoogeveen is eind jaren zestig / begin zeventig zeer snel gegroeid en heeft daarbij veel geïnvesteerd. Een groot deel van de toen gedane investeringen waren / zijn inmiddels verouderd. Dat maakt veel en ingrijpende vernieuwingsinvesteringen onvermijdelijk. Het college wil de investeringen daarom vanaf 2000 met 1,5 miljoen gulden opvoeren en vanaf 2002 met nog eens 3 miljoen extra.

De grootste investeringen gaan naar:

* de reconstructie van de Griendtsveenweg, het stationsgebied en het kruispunt voor de Europa-garage (5 miljoen gulden);
* het doortrekken van de Mr. Cramerweg (2 miljoen);
* onderwijsaccommodaties (11,7 miljoen);

* vervanging van rioleringen (24 miljoen);
* herstructurering van de oudere wijken (3,8 miljoen);
* het stadscentrum (5,1 miljoen);

* gemeentewerf en huisvesting ambtelijk apparaat (5,1 miljoen);
* geluidssanering woningen (2,9 miljoen).

Hoogeveen moet volgens het college een aantrekkelijke woon- en werkgemeente zijn en blijven. Daarvoor zijn forse investeringen nodig, in de buurt-, sport- en culturele voorzieningen, de wijken (herstructurering), het stadscentrum en in de verkeersstructuur.

De gunstige ontwikkeling van de lastendruk komt onder meer door extra inkomsten van het rijk via het gemeentefonds. Een gunstiger contract voor de afvalverwerking door de VAM maakt een verlaging van de afvalstoffenheffing met vijftig gulden mogelijk.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie