Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel: Grotestedenbeleid in Europees verband

Datum nieuwsfeit: 04-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak van minister Van Boxtel: Grotestedenbeleid in Europees verband

4 oktober 1999, te Tampere
Mevrouw de Voorzitter!
Allereerst spreek ik gaarne mijn welgemeende complimenten uit voor de enthousiaste inzet waarmee het Finse voorzitterschap de voortgang van het Urban Exchange Initiative ter hand heeft genomen.
Ook maak ik graag van de gelegenheid gebruik om de recent benoemde Commissaris de heer Barnier veel succes toe te wensen in de toekomst, en, het spreekt vanzelf, in het bijzonder inzake stedelijke vraagstukken.
Graag verontschuldig ik mijn collega minister Jan Pronk, die helaas verhinderd is vandaag en morgen aanwezig te zijn. De lidstaten én de Commissie beschikken met het nu voorliggende eindrapport inzake het Urban Exchange Initiative over een goed inzicht in wat in de lidstaten de "state of the art" is ten aanzien van een aantal belangrijke stedelijke vraagstukken. Via achtereenvolgens de actieve bijdrage van de recente voorzitters van de Europese Unie, respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en nu Finland zijn diverse thema's nader belicht.
Finland heeft nu gekozen voor twee thema's:

1. De economische ontwikkeling van stedelijke regio's via een zogenaamde expert aanpak. De basis is daarbij het belang van een organiserend vermogen én het partnership van de deelnemende partijen. Wat de Finse onderzoeken ons leren, is dat vooral het lokaal en regionaal organiserend vermogen om de lokale economische ontwikkeling weer op gang te krijgen van vitaal belang is. Sleutel begrippen zijn hierbij effectieve samenwerking tussen private en publieke instanties en goede afstemming tussen alle betrokken bestuurslagen.
Op dit punt veroorloof ik mij ook een opmerking over Brussel als bestuurslaag. Ook deze bestuurslaag zal in de toekomst aandacht aan afstemming van beleid moeten besteden. Juist de veelvormigheid van stedelijk beleid vraagt om een integrale benadering én strakke coördinatie tussen alle betrokken directoraten generaal. Commissie en lidstaten moeten een gezamenlijk doel hebben, namelijk een effectieve implementatie van beleid op lokaal niveau. 2. Het tweede thema betreft de noodzaak van verder onderzoek naar stedelijk beleid (Urban research and information systems). In het Finse onderzoek komen ook op dit punt een aantal belangwekkende zaken naar voren. Bijvoorbeeld de drie kenmerken voor het economisch functioneren van steden: Steden als generator of spil voor publieke diensten en dienstverlening, steden als een basis en stimulator voor ondernemingen, en de competitie tussen steden. Onderzoek wordt door de Finnen tevens bepleit inzake stedelijk management, community involvement, sectoraal denken versus een gecoördineerde aanpak. Benchmarking en de ontwikkeling van indicatoren spelen voorts ook een belangrijke rol.

De les die wij overigens in dit verband in Nederland inmiddels hebben geleerd is dat het bij steden beslist niet alleen gaat over de fysieke infrastructuur, maar ook over de sociale infrastructuur en over vraagstukken inzake sociale uitsluiting - in het bijzonder betreft dit de bijvoorbeeld 1,5 miljoen etnische minderheden - én over de economische structuur.

In Nederland hebben we nu via mijn ministerschap een waarborg geschapen voor deze integrale benadering. Dit doordat ik ook financieel mede verantwoordelijkheid heb op de begrotingsonderdelen van mijn collega's. In de komende 4 jaar gaat er circa 16 miljard gulden naar de 25 geselecteerde steden. Het grootste gedeelte van dit geld (circa 12 miljard) zijn bestaande financiële stromen, die we echter gerichter op de samenwerking en samenhang inzetten.

Eind vorig jaar is de 25 steden zowel een investeringsplan gevraagd als een beleidsplan met een lange termijn visie van 10 jaar voor de stad. Met de steden worden vervolgens convenanten voor de duur van 4 jaar afgesloten. Dat is over de huidige Kabinetsperiode heen, omdat we reeds ruim 1 jaar in office zijn. Daarmee wordt ook de continuïteit van het Rijksbeleid gewaarborgd.

Specifiek in dit verband worden Public Private Partnerships gepromoot om steden zodoende ook meer privaat geld én maatschappelijke betrokkenheid te bieden om te werken aan de revitalisering van achterstandswijken en oude bedrijfsterreinen. In dit opzicht ga ik er dan ook van uit dat zulke voorstellen niet door één onderdeel van de Commissie worden afgewezen zonder dat een ander onderdeel van de Commissie, Regionaal Beleid bijvoorbeeld, hier van de op de hoogte is. Juist op het vlak van stedelijk beleid en constructies zoals PPS moet een goede afstemming binnen de Commissie én met de lidstaten een conditio sine qua non zijn.

Naast het nu geproduceerde document door het Finse Voorzitterschap ligt, ter discussie, een voorstel op tafel om de resultaten van het Urban Exchange Initiative en het in november te Wenen door de Commissie gepresenteerde actieplan voor stedelijk beleid te vertalen in een concrete visie voor de lange termijn aanpak.

Vragen die daarbij een rol spelen zijn de ontwikkeling naar een meer polycentrisch georiënteerd Europa wat betreft stedelijke ontwikkeling, en de relatie naar structuurfondsen in de periode 2000-2006. Vooral de vraag of in de prioriteitstelling wordt gekozen voor de problemen als vertrekpunt, of juist de kansen, waar Nederland op gefocused is, acht ik zeer wezenlijk.

In dit verband zouden we nu al de discussies moeten starten over de inzet van de structuurfondsen ná het jaar 2006 voor de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor de steden. Slechts op deze wijze krijgen we steden weer in balans en bieden we structureel perspectief voor de huidige en toekomstige inwoners van Europa.

Ik herhaal nog maar eens de woorden Delors: Sterke steden maken een sterk Europa óf als de steden falen, faalt Europa.

Alles overziende ligt er nu veel materiaal op tafel. Zoveel relevant materiaal dat het voldoende moet zijn om van studie over te gaan actie. We moeten de komende jaren dan ook naar een resultaatgerichte aanpak komen.

In Nederland hebben wij nu sinds 1994 ervaring opgedaan met gericht stedelijk beleid. langzaam maar zeker komen contouren in beeld die in de toekomst kunnen bijdragen aan echte oplossingen voor sociale uitsluiting, onveiligheid, wegtrekkende bedrijvigheid én gezinnen. Fundamenteel bij de Nederlandse aanpak is het onderkennen van drie pijlers in stedelijk beleid. Een inzake de fysieke infrastructuur, een met betrekking tot de economische infrastructuur én de sociale infrastructuur. Dé grote uitdaging is deze met elkaar effectief te verbinden. Een aparte, relatief nieuwe poot in deze benadering is de stormachtige ontwikkeling in het informatie en telecommunicatie (multimedia) beleid. Ook op dit vlak moet uitsluiting van participatie worden voorkomen. Ik ben onder de indruk van de situatie in Finland op dit gebied.

Het voorstel van Finland om een gezamenlijk standpunt te gaan bepalen over zowel het actieplan van de Commissie, het inventariseren van gemeenschappelijke prioriteiten, en waar nodig het verder doen plegen van onderzoek via de tot dusverre gekozen aanpak van het Urban Exchange Initiative verdient dan ook de volle en volledige steun van Nederland.
Begin volgend jaar start in Nederland het kenniscentrum grote steden, en ik wil van harte bevorderen dat dit kenniscentrum ook aangesloten kan worden op een in te stellen Europees equivalent.

Belangrijk is daarbij dat het resultaat van het actie plan concreet en operationeel moet zijn. Op zo een wijze dat de lidstaten, en de Commissie alsmede andere EU instanties er ook praktisch mee aan de slag kunnen. Opdat, en daar gaat het om, de inwoners van de steden ook daadwerkelijk gaan merken dat de EU meer is dan alleen een Euro in de portemonnee, maar ook daadwerkelijk probeert perspectieven te bieden voor hun stedelijk leven.
Europa heeft hier de kans om de Europese burgers écht te laten zien dat Brussel meer is dan een 11 talen regime, maar ook aandacht besteed aan haar kloppend hart, namelijk de stad!

Mevrouw de voorzitter, een aantoonbaar resultaat de komende jaren, waarbij de achtergebleven delen van onze Europese steden weer meekomen in de vaart der volkeren, waar niet langer gezinnen met kinderen de stad ontvluchten, waar men graag woont, leeft werkt en speelt, dát is niet alleen een uitdaging maar ook onze plicht om hier echt concreet te worden.

Het voorstel beoogt verder in praktische zin de benutting van het bestaande comité voor de Ruimtelijke Ordening, waar de lidstaten en de Commissie inzake EUROP al geruime tijd met elkaar samenwerken. Afronding van deze actie zou verder moeten plaatsvinden gedurende het Franse Voorzitterschap in de tweede helft van 2000.

Indien zowel het aanstaande Portugese als het Franse voorzitterschap eveneens hier hun bijdrage en steun aan willen leveren, dan zal Nederland dit van harte ondersteunen en zijn bijdrage gaarne leveren. In het nieuw millennium is de toekomst aan de steden. Dus op volle kracht vooruit.

Ik sluit nogmaals af met dank aan de Finse gastheren- en vrouwen. Helaas moet ik om 17.00 uur vertrekken. Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een hele goede conferentie toe.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...