Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over werkdruk bij marechaussee

Datum nieuwsfeit: 05-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamervragen en Antwoorden

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D 99003142

Datum 5 oktober 1999

Onderwerp: Vragen van het Tweede-Kamerlid Verhagen over de werkdruk bij de Koninklijke marechaussee

Onder verwijzing naar de bovengenoemde brief bied ik u hierbij de antwoorden aan op de ingediende vragen van het Tweede-Kamerlid Verhagen.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
mr. F.H.G. de Grave

1 Is het waar dat de grensbewaking, vreemdelingentoezicht en bewaking van de luchthaven Schiphol zwaar onder druk staan door een massale uittocht bij de marechaussee?
2 Kunt u een overzicht geven van het verloop bij de marechaussee van het afgelopen jaar?

1 en 2. Van de beroepsmilitairen voor onbepaalde tijd (BOT) bij de Marechaussee is over de tweede helft van 1998 1,7 % uitgestroomd; over de eerste helft van 1999 was dat 2,3 %. Van de beroepsmilitairen voor bepaalde tijd (BBT) is over de tweede helft van 1998 7,2 % uitgestroomd; over de eerste helft van 1999 was dat 4,9 %. Hoewel ik nog niet wil spreken van een "massale uittocht" geeft deze ontwikkeling reden tot zorg, omdat de uitvoering van de taken van de Koninklijke marechaussee zo onder druk komt te staan (mede in verband met het feit dat de Koninklijke marechaussee een groeiende organisatie is).

3 Welke maatregelen worden getroffen opdat de reguliere taken van de marechaussee op adequate wijze uitgeoefend blijven worden?

3. Binnen de Koninklijke marechaussee worden alle mogelijkheden onderzocht om de niet-reguliere uitstroom te beperken. Gelet op het belang van met name de taken die de Koninklijke marechaussee uitoefent op de luchthaven Schiphol heb ik, in overleg met de staatssecretaris van Justitie, besloten tot een aantal maatregelen. Deze maatregelen dienen om het niet-structurele deel van de tekorten op zo kort mogelijke termijn in te lopen. Ik verwijs naar de antwoorden op eerdere vragen van de heer Van den Doel (nr. 2989917270) en naar mijn brief van 5 oktober 1999, nr. C 95/247. In het thans in voorbereiding zijnde onderzoek naar het totale proces van werving, keuring en selectie bij Defensie zal de situatie bij de Koninklijke marechaussee expliciet worden meegenomen

4 Wordt er overwogen een splitsing aan te brengen bij de marechaussee zodat een gedeelte van het personeel gereserveerd wordt voor eventuele uitzending?

4. Ik overweeg niet om een dergelijke splitsing aan te brengen. Uit een oogpunt van bedrijfsvoering (flexibiliteit en brede inzetbaarheid) geniet het de voorkeur om het uit te zenden personeel van de Koninklijke marechaussee te recruteren uit alle taakvelden.

5 Zou hiermee wel voldoende gegarandeerd zijn dat de reguliere taken van de marechaussee op Schiphol en langs de grenzen met voldoende personeel uitgevoerd kunnen worden?

5. Met de onder punt 3 vermelde maatregelen is voldoende gewaarborgd dat de reguliere taken van de Marechaussee kunnen worden uitgevoerd.

1) Algemene Dagblad, 2 september jl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie