Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie inzake Koninklijke marechaussee op Schiphol

Datum nieuwsfeit: 05-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer C95/247

Datum 5 oktober 1999

Onderwerp Koninklijke marechaussee, Schiphol

Gaarne informeren wij u hierbij over enkele maatregelen, die wij genomen hebben om de sterkte van de Koninklijke marechaussee op de luchthaven Schiphol voor de korte termijn op een hoger peil te brengen.

Zoals u bekend is, draagt de Politiewet 1993 aan de Koninklijke marechaussee de uitvoering op van de politie- en veiligheidstaken op burgerluchtvaartterreinen. Wij hebben geconstateerd dat de aanzienlijke groei van het luchtvaartverkeer in de afgelopen jaren heeft geleid tot een toenemende werkdruk voor de Koninklijke marechaussee op de luchthaven Schiphol. Wij bezien, in overleg met onder meer de leiding van de luchthaven Schiphol, mogelijkheden om de taakuitvoering door de Koninklijke marechaussee nauwer aan te laten sluiten op de ontwikkelingen op de luchthaven (financiële en infrastructurele voorzieningen, doelmatigheid van de bedrijfsvoering). Daarnaast hebben wij besloten om voor de korte termijn tekorten op te vangen. Er worden in totaal ongeveer honderd personeelsleden, afkomstig van de diverse brigades en van initiële en voortgezette opleidingen, geplaatst op de luchthaven Schiphol.

Deze prioriteitstelling ten behoeve van de luchthaven leidt er overigens toe dat de vulling van andere eenheden van het Wapen achterblijft. De gemiddelde bezettingsgraad van de brigades, die zijn belast met het mobiel toezicht op vreemdelingen, de grensbewaking en de militaire politiedienst daalt tot ongeveer 85 %. Het is onze verwachting dat de bezettingsgraad vanaf maart 2000 weer geleidelijk zal kunnen toenemen. Aan de hand van risico-analyses zal zo veel mogelijk worden voorkomen dat de resultaten van het mobiel toezicht op vreemdelingen, de grensbewaking en de militaire politiedienst evenredig zouden afnemen. Wij merken hierbij op dat de internationale verplichtingen met betrekking tot de bewaking van de buitengrens vooralsnog worden nageleefd. Dit is de voornaamste oorzaak voor de toename van de wachttijden aan de grensfilters op de luchthaven Schiphol. Door de werkdruk is de inzetbaarheid van personeel voor het uitvoeren van overige maatregelen die de grensbewaking ten goede komen zoals het houden van "gate checks" afgenomen.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
mr. F.H.G. de Grave

DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE
mr. M.J. Cohen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie