Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen GroenLinks over regeling remedial teaching

Datum nieuwsfeit: 05-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GroenLinks

Vragen Rabbae over regeling remedial teaching

De WVO(Wet Voortgezet Onderwijs) kent een regeling remedial teaching. Deze regeling bepaalt dat een school een kortstondige vergoeding kan krijgen voor personeelskosten ten behoeve van leerlingen die een grote achterstand in hun leervorderingen hebben welke uitsluitend het gevolg is van dyslexie. Over de voorwaarden van deze regeling heeft Mohamed Rabbae vragen gesteld aan minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen.

De vergoeding is bedoeld voor een kortstondige gespecialiseerde begeleiding gericht op het leren omgaan met de gevolgen van dyslexie in de verdere schoolloopbaan.

Deze vergoeding kan slechts worden verstrekt indien:

a. de leerling specifieke lees- dan wel spellingsproblemen heeft die uitsluitend veroorzaakt worden door dyslexie

b. er over deze problemen door een onafhankelijke, psychodiagnostisch geschoolde psycholoog of orthopedagoog een recent onderzoeksrapport is opgesteld, waaruit de aard en de omvang van de dyslexie blijkt alsmede een op de leerling toegesneden behandelingsplan, en

c. de hiervoor bedoelde achterstand bij het ontbreken van remedial teaching niet anders kunnen worden opgeheven dan door plaatsing in het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs,

d. de achterstand in leervorderingen die als gevolg van de dyslexie voor de leerling is ontstaan niet binnen het reguliere onderwijsaanbod van de school kan worden opgeheven.

De inhoud van de regeling remedial teaching en de uitwerking daarvan in de praktijk zijn voor GroenLinks aanleiding tot het stellen van de volgende vragen


1.Waarom is het noodzakelijk, zoals de regeling stelt, dat een leerling al een grote achterstand in leervorderingen heeft opgelopen voor ingegrepen kan worden? Waarom is een preventieve aanpak uitgesloten?


2.Waarom is de regeling beperkt tot een kortstondige ingreep terwijl de gevolgen van dyslexie vaak een langdurig karakter hebben?


3 Waarom kan de vergoeding slechts worden verstrekt wanneer de hiervoor bedoelde achterstand bij het ontbreken van remedial teaching niet anders kan worden opgeheven dan door plaatsing in het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs en (dus) niet binnen het reguliere onderwijsaanbod van de school?


4. Bent u het met ons eens dat het effect van de bovengenoemde bepalingen is dat betrokken leerlingen gedwongen worden onder hun capaciteiten te werken, binnen het speciaal onderwijs dan wel op een schooltype dat lager is dan op grond van hun leercapaciteiten mogelijk zou zijn?


5. Is het geen verspilling van talent en een ongewenste vorm van uitsluiting om leerlingen te dwingen voor een lager schooltype te kiezen wanneer met een goede en gerichte behandeling deze leerlingen hun talenten wel optimaal kunnen ontplooien?


6.In hoeverre zijn de beschikbare middelen voor de regeling remedial teaching op dit moment toereikend? Wat zouden de financiële gevolgen zijn van een verruiming van de regeling?


7.Ziet u mogelijkheden om de regeling remedial teaching op de bovengenoemde punten te verbeteren en de beschikbare middelen te verruimen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie