Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2000

Datum nieuwsfeit: 05-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Belastingplan 2000

DIRECTIE ALGEMENE FISCALE POLITIEK

Aan:

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

AFP99/2001

5 oktober 1999

Onderwerp

Nota van wijziging van het wetsvoorstel houdende wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000).

26 820 Wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000)

NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A.1. In onderdeel C, eerste lid, wordt 3 618 vervangen door:

3 538.

A.2. In onderdeel C, tweede lid, wordt " 390" vervangen door: 310.

B. In onderdeel G wordt een nieuw lid ingevoegd: 0. De in het vierde lid, onderdeel b, opgenomen bedragen 1 021 en 2 042 worden vervangen door onderscheidenlijk 1 532 en 3 064.

C. In onderdeel H, vierde lid, wordt 2 799 vervangen door: 2 680.

D. In onderdeel I worden de bedragen 900 , 3 481 en 32 862 vervangen door onderscheidenlijk 686, 3 570 en 32 951.

Voorts worden de percentages 5,90% en 7,65% vervangen door onderscheidenlijk 4,50% en 8,55%.

II

In artikel II worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A.1. In onderdeel B, eerste lid, wordt 3 618 vervangen door:

3 538.

A.2. In onderdeel B, tweede lid, wordt " 390" vervangen door: 310.

B. In onderdeel C, vierde lid, wordt 2 799 vervangen door: 2 680. C. In onderdeel D worden de bedragen 900 , 3 481 en

32 862 vervangen door onderscheidenlijk 686, 3 570 en 32 951.

Voorts worden de percentages 5,90% en 7,65% vervangen door onderscheidenlijk 4,50% en 8,55%.

TOELICHTING

Algemeen

Tijdens de Algemene en Politieke Beschouwingen over Troonrede en Miljoenennota 2000 (kamerstukken II, vergaderjaar 1999-2000, 26 800) op 22 en 23 september 1999 is door het kabinet naar aanleiding van de wensen van de meerderheid van de Tweede Kamer en van het SER-advies terzake, een additioneel koopkrachtpakket gepresenteerd. Dit pakket van maatregelen leidt in 2000 tot een extra koopkrachtverbetering van 1% voor sociale minima ten opzichte van het koopkrachtbeeld voor deze groep, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2000 van het Centraal Planbureau. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:


1. verlaging van het belastingtarief 1a met 1,4%-punt;


2. verhoging van het belastingtarief 1b met 0,9%-punt;
3. verlaging van de voorgestelde verhoging van het arbeidskostenforfait met

f 80 (de verhoging ten opzichte van 1999 bedraagt per saldo dan f 310);


4. wijziging van de AWF-premie voor werknemers en werkgevers met - 0,25% en WA0-premie werkgevers met + 0,1%;


5. extra verhoging van het basisbedrag in de kinderbijslag met f 60.

Het pakket leidt ten opzichte van de Miljoenennota 2000 (1 mrd lastenverlichting) tot een additionele lastenverlichting van ruim 0,4 mrd en een uitgavenverhoging van structureel 170 mln.

De verwerking van de bovenstaande onderdelen 1 tot en met 3 in het wetsvoorstel Belastingplan 2000, zoals dit op 29 september 1999 bij de Tweede Kamer is ingediend, geschiedt door de onderhavige nota van wijziging. Het voorgestelde belastingtarief 1a respectievelijk 1b voor 2000 bedraagt 4,50% respectievelijk 8,55%. Daardoor komt het totaaltarief 1a respectievelijk 1b voor 2000 uit op 33,90% respectievelijk 37,95%. In verband met de wijziging van de belastingtarieven is ook de voorgestelde aftrek voor jonggehandicapten overeenkomstig aangepast. Hierdoor blijft het beoogde inkomensniveau van belastingplichtigen met een Wajong-uitkering gelijk aan dat van belastingplichtigen met alleen een AOW-uitkering.

Voorts is een aantal moties op het gebied van de fiscaliteit aangenomen. Het betreft een verhoging met 50% van de fiscale faciliteit voor mensen met een chronische ziekte (kamerstukken II, vergaderjaar 1999-2000, 26 800, nr 20) en een (extra) fiscale ondersteuning voor kosten van kinderopvang voor lagere en middeninkomens met een budgettair beslag van 50 mln (kamerstukken II, vergaderjaar 1999-2000, 26 800, nr 21). In de onderhavige wijziging worden, zoals door het kabinet toegezegd, deze moties uitgevoerd.

De forfaitaire aftrek in de buitengewone lastensfeer voor chronisch zieken wordt met ingang van 2000 verhoogd met f 511; deze aftrek bedraagt dan f 1532. In het verlengde daarvan zijn ook de ouderdomsaftrek en de arbeidsongeschiktheidsaftrek met 50% verhoogd. Deze forfaitaire aftrekbedragen zijn beleidsmatig aan elkaar gekoppeld. Indien bijvoorbeeld de ouderdomsaftrek niet met hetzelfde bedrag zou worden verhoogd, leidt dit tot een armoedeval wanneer een chronisch zieke de leeftijdsgrens van 65 jaar passeert. Daarnaast zijn er risicos in relatie tot het gelijkheidsbeginsel omdat uiteraard ook 65-plussers chronisch ziek kunnen zijn. Het budgettaire beslag hiervan bedraagt 75 mln structureel.

Met betrekking tot de invulling van de motie inzake de kinderopvang zullen de drempelbedragen voor de buitengewone lastenaftrek kinderopvang zodanig worden aangepast, dat voor de lagere en middeninkomens een lagere drempel zal gelden dan thans het geval is, dit in aanvulling op de voorgestelde verhoging van het plafond in de buitengewone lastenaftrek kinderopvang. Dit heeft tot gevolg dat de bedragen in de door VWS opgestelde adviestabel zullen gaan afwijken van de bedragen die fiscaal in aanmerking worden genomen. Hierdoor komen belastingplichtigen eerder aan deze buitengewone lastenaftrek toe. De drempelbedragen voor de buitengewone lastenaftrek kinderopvang zijn opgenomen in artikel 14 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990. De aanpassing van deze drempelbedragen zal worden opgenomen in de aanpassing van deze uitvoeringsregeling per 1 januari 2000. Voor deze aanpassing is een budgettair beslag van 50 miljoen beschikbaar.

Daarnaast is een motie aanvaard inzake fiscale stimulering van de biologische landbouw in de vorm van een duurzame ondernemersaftrek. Het kabinet staat hier positief tegenover. In het Belastingplan 2000 is aangegeven dat de mogelijkheden voor een dergelijke ondernemersaftrek onderzocht worden. Opgemerkt zij dat in het kader van het Belastingplan 2000 hiervoor reeds een bedrag van 25 mln is gereserveerd.

Artikelsgewijze toelichting

De wijzigingen in deze Nota betreffen voornamelijk bedragen en percentages. Deze zijn, uitgezonderd de navolgende, reeds toegelicht in het algemene deel van deze toelichting.

Artikel I, onderdeel C (Wet op de inkomstenbelasting 1964) en Artikel II, onderdeel B (Wet op de loonbelasting 1964)

Uitgangspunt van de jonggehandicaptenaftrek is dat het inkomensvoordeel dat uit die aftrek voortvloeit gelijk is aan het inkomensvoordeel van de ouderenaftrek en de aanvullende ouderenaftrek voor een alleenstaande oudere met alleen AOW-uitkering. Het bedrag van de jonggehandicaptenaftrek wordt daartoe afgeleid van de som van de bedragen van de ouderenaftrek en de aanvullende ouderenaftrek door deze som te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller wordt gevormd door het gecombineerde heffingspercentage inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor personen van 65 jaar en ouder en de noemer door datzelfde percentage voor personen jonger dan 65 jaar. Voor 2000: (f 2569 + f 3109) x 16/33,9 = f 2680.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...