Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake schade door aardbeving Turkije

Datum nieuwsfeit: 05-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter

van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 5 oktober 1999
Kenmerk DEU-574/99
Betreft Uw verzoek betreffende de omvang van de schade

in de regio in Turkije die door de aardbeving is

getroffen (Buza 53/99, d.d. 7 september 1999)

Zeer geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik U, conform Uw verzoek bij brief van 7 september jl., een overzicht aan van de schade die de aardbeving van 17 augustus in Turkije, volgens gegevens verstrekt door de Turkse regering, de VN en de Wereldbank, aanrichtte. Voorts wordt een overzicht gegeven van de hulpinspanning die - voor zo ver bekend - tot nu toe door (de lidstaten van) de Europese Unie en door Nederland aan Turkije is verstrekt dan wel toegezegd. Daarbij zijn de noodhulp- en de wederopbouw-inspanningen uitgesplitst.

Schade

Het dodental van de aardbeving in de Marmara-regio is inmiddels opgelopen tot ruim 15.600. Schattingen van het bureau voor de coòrdinatie van humanitaire aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA) en van de Wereldbank lopen op tot 120.000 verwoeste of zwaar beschadigde wooneenheden. De infrastructuur in het gebied is voor een belangrijk deel vernietigd, scholen zijn zwaar getroffen en ook de schade in de gezondheidssector is groot. De schade aan de energievoorziening, het milieu en de olie- en gassector is relatief beperkt gebleven. Zo wordt verwacht dat de getroffen Tupras-raffinaderij in december weer 50% van de productie kan leveren.

De Wereldbank schat de materiële schade op USD 3 tot 6,5 miljard, alsmede USD 2 miljard aan gederfde productie in 1999. De Turkse regering hanteert een schatting van de totale schade van USD 9 tot 13 miljard.

Noodhulp

EU

De internationale noodhulprespons bedroeg volgens gegevens van OCHA per 9 september jl. ca. USD 40 miljoen. Daarvan is een pakket van humanitaire hulpgoederen ad 4 miljoen euro toegezegd door de Europese Commissie. Voor wat betreft de bijdragen van EU-lidstaten volgt onderstaand een samenvatting voorzover deze zijn gemeld aan OCHA.

België: totale bijdrage van USD 1.590.000 waarvan USD 100.000 voor de Belgische landmacht en een bijdrage van USD 230.000 via het Belgische Rode Kruis. Tevens inzet van een hondenteam, militaire vliegtuigen, en levering van 40 ton medische goederen, dekens en twee vrachtwagens.

Denemarken: een reddingsteam met honden, een bijdrage van ca. USD
280.000 via het Deense Rode Kruis, en enkele honderden tenten.

Duitsland: USD 3.190.000, deels via het Duitse Rode Kruis en een aantal NGO's gekanaliseerd; voorts een brandweerteam en uitrustingen. Via het Duitse Rode Kruis is een bijdrage van USD 1.000.000 ter beschikking gesteld. Tevens is USD 225.000 aan UNICEF bijgedragen.

Finland: een bijdrage van ca. USD 800.000 deels via het Finse Rode Kruis, en zending van een reddingsteam, een medische coòrdinator en voedsel.

Frankrijk: drinkwater- en reddingsteams, alsmede een medisch team en medisch materieel.

Griekenland: een reddingsteam, alsmede brandbestrijdingsmateriaal waaronder een helikopter en medische teams inclusief materieel. Voorts
10 vliegtuigladingen hulpgoederen.

Ierland: een bijdrage van ca. USD 950.000, waarvan USD 270.000 via de Internationale Federatie van het Rode Kruis (IFRC).

Italië: USD 800.000 voor o.m. een reddingsteam met honden en eerste-hulpmateriaal, brandweermateriaal, medisch materiaal en artsen. Ook is een schip met o.m. een medisch team ter beschikking gesteld, 4 vliegtuigladingen met hulpgoederen, helikopters, een veldhospitaal, tenten en generatoren.

Luxemburg: bijdragen zowel bilateraal als via OCHA, het Rode Kruis, UNICEF en Artsen Zonder Grenzen-Luxemburg, in totaal voor ca. USD
1.390.000.

Oostenrijk: USD 460.000 aan de Turkse Rode Halve Maan en de Internationale Federatie van het Rode Kruis en Rode Halve Maan (IFRC). Voorts zijn reddingsteams, medische units en
drinkwater-zuiveringssystemen geleverd.

Portugal: een reddingsteam, alsmede medisch materieel en medicijnen.

Spanje: USD 1.450.000. Tevens is een reddingsteam, transportmiddelen een mobiel veldhospitaal en enkele duizenden tenten gezonden. De Spaanse luchtmacht heeft negen transporttoestellen ingezet.

Verenigd Koninkrijk: USD 2.130.000 aan materiaal en reddingsteams en een bijdrage van ca. USD 860.000, enkele honderden tenten.

Zweden: tenten, dekens en ander materieel, alsmede een reddingsteam, totaal ter waarde van USD 580.000. Bijdragen aan enkele non-gouvernementele organisaties.Ook zijn personen ter beschikking gesteld van het United Nations Disaster Assessment and Coordination Team (UNDAC).

Nederland

De Regering heeft een bijdrage van NLG 5 miljoen aan de Nationale Hulpactie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties geleverd - die overigens tot nu toe ruim NLG 55 miljoen heeft opgebracht.

Voorts is op de dag van de beving een bijdrage van NLG 750.000 toegezegd aan het Nederlandse Rode Kruis, die een dag later direct is aangewend voor het invliegen van goederen ter bestrijding van acute noden. Nederland heeft een search-and-rescue-team van vijf reddingshonden en acht begeleiders uitgezonden, alsmede additionele goederen zoals lijkenzakken en handschoenen ingevlogen (kosten ca. NLG
140.000).

Naar aanleiding van de brand in de olieraffinaderij bij Izmit zijn drie brandblusexperts en totaal 28,6 ton bluschemicaliën gestuurd (kosten ca. NLG 300.000). Mede door de Nederlandse bijdrage is een milieu- en gezondheidsramp in het gebied rond de raffinaderij voorkomen. Nederland heeft voorts 12 experts, pompen en ander materiaal voor het opruimen van olie gezonden (kosten ca. NLG
700.000).

Tussen 18 en 24 augustus 1999 zijn vijf vluchten uitgevoerd door de Koninklijke Luchtmacht voor het vervoer van de noodhulpgoederen en de experts.

De totale bijdrage vanuit de Nederlandse rijksoverheid in de vorm van noodhulpgoederen, expertise en geld voor noodhulp bedroeg ca. NLG 7,5 miljoen.

Wederopbouwhulp

De Wereldbank heeft inmiddels USD 300 miljoen voor Turkije gerealloceerd, onder meer voor herstel en bouw van huizen. Daarnaast zal de Bank tot USD 750 miljoen voor nieuwe zachte leningen ter beschikking stellen. Het IMF heeft een lening van USD 500 miljoen toegezegd.

EU

Nederland acht het zeker ook van belang dat de EU additionele middelen
- binnen de op de Europese Raad van Berlijn overeengekomen meerjarenramingen - inzet voor wederopbouw in Turkije.

Inmiddels zijn op de Algemene Raad van 13 september jl. de volgende besluiten genomen:


- de Raad stemde in met de voornemens van de Commissie om meer hulp te verschaffen en vroeg de Commissie e.e.a. snel in gang te zetten (de Commissie heeft de budgetautoriteiten inmiddels verzocht tot het beschikbaarstellen van 30 miljoen euro. Daarvan zal ca. 11 miljoen worden gebruikt voor humanitaire hulp, o.a. het winterklaar maken van tijdelijk onderdak, de rehabilitatie van scholen, van voorzieningen op medisch terrein en op het gebied van water en sanitatie. De andere helft zal worden aangewend voor reconstructieprojecten);


- de Raad wenste op korte termijn te bezien of nieuwe en substantiële hulp voor wederopbouw kan worden verschaft via de Europese Investerings-Bank (ad 500 miljoen euro), macro-financiële hulp en MEDA-II-fondsen;


- de twee verordeningen voor de Europese Strategie (totaal 150 miljoen euro) moeten zo snel mogelijk worden aangenomen, mede met het oog op het verlichten van de bredere economische gevolgen van de aardbeving. Het Europees Parlement wordt opgeroepen om zo snel mogelijk daaraan mee te werken.

Enkele EU-lidstaten vullen deze inspanning aan met bilaterale bijdragen op het gebied van wederopbouw. De besluitvorming daarover is echter nog in geen enkele hoofdstad afgerond.

Nederland

Met het oog op de omvang van de catastrofe in Turkije heeft Nederland ook direct ingezet op substantiële wederopbouwhulp voor Turkije - met name via EU en Wereldbank, maar ook bilateraal. Voor wat betreft reconstructie-inspanningen van Nederlandse zijde kan o.a. gemeld worden dat overleg plaatsvindt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over mogelijkheden voor wederopbouw-programma's met lokale overheden. Daarvoor kunnen fondsen worden vrijgemaakt binnen het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid. Nederland heeft onder meer expertise te bieden op het terrein van het opstellen/oefenen van rampenplannen, het monitoren van bouwvoorschriften en op het gebied van stadsinrichting.

Ook de Nederlandse ambassade te Ankara en het Nederlandse Consulaat-Generaal te Istanbul hebben eenmalig extra budgetten toegewezen gekregen waarmee lokale projecten in gang gezet kunnen worden.

Minister van Buitenlandse Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...