Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tilburgs pilotproject werk- en scholingstraject in de bouw

Datum nieuwsfeit: 05-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

5-10-99

Convenant voor werkgelegenheids- en scholingstraject in bouw ondertekend

De gemeente Tilburg, de Sectorraden Bouw (Bouwbedrijf en Afbouwbedrijfstakken) en Arbeidsvoorziening Midden en West Brabant hebben het initiatief genomen tot een werkgelegenheids- en scholingsproject in de bouwnijverheid. Dit pilotproject 'Social Return Tilburg' richt zich met name op langdurig werklozen. Het project is een specifieke vorm van contract compliance, waarbij extra voorwaarden verbonden worden aan het toekennen van projecten op het gebied van het in dienst nemen en/of scholen van werklozen. De bij 'Social Return Tilburg' betrokken partijen hebben op vrijdag 1 oktober de samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarmee hun medewerking tot realisering van het project vastligt. Het project heeft een looptijd van een jaar, daarna wordt bekeken of het wordt voortgezet. De kosten bedragen in totaal zo'n fl. 770.000,-. De gemeente draagt ca. fl. 410.000,- bij.

Concreet gaan in het komende jaar 30 werkzoekenden, waarvan 30% allochtoon, een gekwalificeerde opleiding volgen in de bouw. De opleiding start in oktober/november en wordt april/mei volgend jaar afgerond waarna de deelnemers in de bouwnijverheid tewerk worden gesteld. Belangrijk is dat Arbeidsvoorziening centraal aanspreekpunt is waar werkgevers terechtkunnen voor het inschakelen van geschikte werkzoekenden. Met de bouwnijverheid is de afspraak gemaakt dat de betreffende ondernemer in overleg met de gemeente (m.n. Openbare Werken Tilburg) en Arbeidsvoorziening er naar streeft om 5% van de loonsom te besteden aan het plaatsen van werkzoekenden. Er komt een projectorganisatie, aangestuurd door een stuurgroep die de voortgang van het project bewaakt en de betrokkenheid van bedrijven waarborgt. In die stuurgroep onder voorzitterschap van wethouder Luijendijk, zit de gemeente, Arbeidsvoorziening, de sectorraden bouw en afbouw en werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers uit de bouw.

'Social Return Tilburg' is het vierde project binnen de gemeente op basis van contract compliance. Genoemd kunnen worden het Kanaalzone project, waarbij voor een extra financiële inspanning van de gemeente in de verbetering van de fysieke omgeving een tegenprestatie door bedrijven wordt geleverd in de vorm van het melden van vacatures. Een ander voorbeeld is het Katsbogten project waar in samenwerking met vakbonden, logistieke bedrijven en Arbeidsvoorziening wordt geprobeerd om het tekort aan medewerkers voor logistieke functies op te lossen en het imago van de logistieke sector te verbeteren. Als eerste project is een inleenbedrijf opgericht en vanaf september zijn de eerste mensen aan de slag gegaan. Verder kan genoemd worden een cateringproject binnen de gemeente zelf, waar een deel van het personeel via de Diamantgroep (voormalig DSW) wordt betrokken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie