Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervervragen over sponsoring WTO-vergadering

Datum nieuwsfeit: 05-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 158 Datum: 05-10-1999

SPONSORING VERGADERING WTO

Het lid van de Tweede Kamer Karimi (GroenLinks) heeft aan de Staatssecretaris van Economische Zaken op 1 oktober 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Herinnert u zich uw ontkennende antwoorden op vragen over de berichten dat er sprake zou zijn van sponsoring van de vergaderjaar van de WTO? 1)

2 Is bijgaande brief van de WTO Seattle Host Organization bekend? 2)

3 Deelt u de mening dat er duidelijk sprake is van een aanbod om tegen betaling tijdens bijvoorbeeld recepties en diners, staatshoofden, ministers en leden van delegaties te ontmoeten, waarbij bovendien een relatie bestaat tussen het te betalen bedrag en de mate van toegang tot regeringsfunctionarissen?

4 Onderschrijft u dat uw antwoord dat er geen sprake is van het 'kopen' van toegang tot regeringsfunctionarissen, na lezing van deze brief met bijlagen niet langer houdbaar is? Hoe is het mogelijk dat deze sponsoractiviteiten bij u onbekend waren?

5 Wat is uw oordeel over de sponsoractiviteiten zoals beschreven in bedoelde brief?

6 Bent u bereid - gezien uw eerdere uitspraak dat u bevoorrechte toegang tot regeringsfunctionarissen door middel van een financiele bijdrage verwerpelijk acht - deze sponsoractiviteiten aan de kaak te stellen? Zo ja, op welke wijze en in welke gremia? Hoe denkt u dit soort zaken in de toekomst te kunnen voorkomen?

7 Bent u bereid zich met de Nederlandse delegatie te distantieren van deze gang van zaken en gesprekken te weigeren met deze sponsors? Bent u bereid invloed uit te oefenen op de EU-delegatie om hetzelfde te doen? Zo neen, hoe wilt u dan handen en voeten geven aan uw verwerping van de mogelijkheid om toegang te kopen tot regeringsfunctionarissen?

8 Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg over de WTO op 7 oktober a.s.


1) Aanhangsel Handelingen nr. 1986, Vergaderjaar 1998-1999 2) Kopie brief is bijgevoegd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ik herinner mij vragen van Kamerlid Rabbae over de sponsoring van de komende Ministeriele Conferentie van de WTO te Seattle. Voor het antwoord op de gestelde vraag verwijs ik naar mijn brief van 8 september 1999 (Kamervragen met antwoord, 1998-1999, nr. 1986).

2 Nee.

3 Na lezing van de brief moet ik constateren dat bedrijven tegen betaling in staat worden gesteld om deel te nemen aan de openings- en sluitingsreceptie van de WTO-conferentie in Seattle. Ditzelfde geldt voor het formele ministeriele diner ter gelegenheid van de WTO-conferentie in Seattle. Bij dit diner lijkt er tevens sprake te zijn van een relatie tussen het te betalen bedrag en de mogelijkheden voor toegang tot regeringsfunctionarissen. Dit laatste is gebonden aan de protocollen van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Europees Commissaris Sir Leon Brittan heeft 6 juli 1999 een brief gestuurd aan zijn Amerikaanse collega mevrouw Barshefsky. In deze brief heeft hij zijn zorgen geuit over de sponsoractiviteiten van de 'Seattle Host Organization' (het comite dat de komende Ministeriele Conferentie van de WTO te Seattle organiseert).

Mevrouw Barshefsky heeft op 12 juli 1999 bij monde van de heer Richard Fisher laten weten de nodige stappen te hebben gezet om elke indruk te vermijden dat toegang tot regeringsfunctionarissen kan worden gekocht. Op dit moment is niet duidelijk of en welk gevolg de 'Seattle Host Organization' heeft gegeven aan de opdracht van de Amerikaanse autoriteiten. Ik zal proberen te achterhalen wat de 'Seattle Host Organization' heeft gedaan n.a.v. de opdracht van de Amerikaanse autoriteiten en zal u daarover zo mogelijk tijdens het Algemeen Overleg van 7 oktober a.s. informeren.

4 Ik handhaaf mijn op 8 september 1999 gegeven antwoord. Voorts wijs ik erop dat de regeringsfunctionarissen zelf bepalen of zij wel of niet in gesprek treden met de bedrijven. Ik heb al eerder aangegeven dat ik op de hoogte was van het feit dat de 'Seattle Host Organization' financiele bijdragen van diverse bedrijven heeft ontvangen. Voorts verwijs ik naar het antwoord op vraag 3.

5 Ik handhaaf mijn uitspraak dat ik de gedachte dat bedrijven door sponsoring toegang tot regeringsfunctionarissen zouden kunnen krijgen verwerpelijk acht.

6 Deze vraag zal ik beantwoorden zodra ik inzicht heb in de huidige opstelling van de 'Seattle Host Organization'.

7 Ik ben voornemens af te zien van deelname aan de openings-, sluitingsreceptie en het formele ministeriele diner als toch mocht blijken dat bedrijven door middel van een financiele bijdrage toegangsprivileges hebben verworven. Ik zal mijn opvattingen in het Europese overleg inbrengen.

8 Ja.

Noot van de redactie: inlichtingen bij A.Th.M. de Jonge , tel: (070) 379 75 52

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie