Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorschoten: concept-subsidieplan 2000 - 2004, tweede deel

Datum nieuwsfeit: 05-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Concept-subsidieplan 2000 - 2004, tweede deel

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept-Subsidieplan 2000 - 2004, tweede deel vastgesteld. Dit tweede deel is het vervolg op het eerste deel dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 maart 1999 heeft vastgesteld.

In dit eerste deel zijn de uitgangspunten en criteria op basis waarvan de gemeente subsidie zal verlenen in de periode 2000 - 2004 vastgelegd.

Na vastelling van het eerste deel hebben alle instellingen de gelegenheid gekregen subsidie aan te vragen. Op basis van de aanvragen en na overleg heeft dit geleid tot een voorstel voor subsidie voor de periode 2000 - 2004. Het tweede deel is met name een opsomming, voorzien van toelichting, van alle te verstrekken subsidies voor de komende vier jaar.

Het is een concept, omdat wij het van belang vinden eerst de mening van belanghebbenden over dit Subsidieplan te vernemen, alvorens het ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Het concept-Subsidieplan ligt ter visie tot 29 oktober en kan worden ingezien op kamer 232 van het gemeentehuis, Leidseweg 25 te Voorschoten. Een ieder kan een schriftelijke reageren op dit Subsidieplan. Reacties dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 29 oktober a.s. aan het college van burgemeester en wethouders te worden toegezonden.

Tevens is een informatieavond omtrent dit Subsidieplan georganiseerd, waarbij het plan wordt toegelicht en u de gelegenheid krijgt om op het plan te reageren. Deze avond vindt plaats op maandag 11 oktober, aanvang 19.00 uur in de Ambachtszaal van het Ambachts- en Baljuwhuis, Voorstraat 12 te Voorschoten. Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt een definitief Subsidieplan 2000 - 2004, tweede deel opgesteld. Dit plan wordt behandeld in de commissie Welzijn van 25 november a.s. waarna het in de gemeenteraad van 16 december 1999 wordt vastgesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie