Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Defensie stopte ramp met Hr. Ms. Drenthe in de doofpot

Datum nieuwsfeit: 05-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nieuws van de Socialistische Partij

Hoe Defensie de ramp met de Hr. Ms. Drenthe in de doofpot stopte

Een rampzalig ongeval, een keiharde beschuldiging en vervolgens een onafschudbare stigmatisering tot aan de pensionering. Dat overkwam marine-sergeant Wouter Feddema, nadat op zijn schip een verwoestende brand uitbrak die twee mensen het leven kostte. Al acht jaar is Feddema in een hevig gevecht met Defensie verwikkeld om zijn onschuld te bewijzen. Tot nu toe met weinig resultaat. Nog steeds blokkeren spoorloos verdwenen documenten en hermetisch gesloten deuren iedere poging tot opheldering over de ramp die zijn leven veranderde. Feddema: "De Marine wil gewoon alles in de doofpot stoppen. En ik ben echt niet het enige slachtoffer."

Tekst Rob Janssen Foto Akke van Eck

Twaalf november 1980. Ergens tussen Barbados en Curaçao vaart de Hr. Ms. Drenthe, een onderzeebootjager uit de Friesland-klasse van de Nederlandse Marine. Aan boord is sergeant Wouter Feddema, machinist en op dat moment chef ketelruim. Om kwart over tien 's morgens krijgt Feddema van de chef van de wacht de opdracht om wat crypto-papier in een van de ketels te verbranden. Op crypto-papier staan maritieme codes en het is hoogst ongebruikelijk dat deze aan boord verbrand worden. Maar Feddema doet wat hem bevolen is. Er gaat echter iets mis. Door domme pech breekt er brand uit in het ketelruim. Tot grote ontsteltenis van Feddema staat er geen druk op de brandblusleiding en ook de sproei-installatie werkt niet. Een enorme vuurzee is het gevolg. Twee mensen komen om in de vlammen. Vier man raken zwaar gewond, onder wie Feddema zelf. De Drenthe komt ternauwernood niet tot zinken en wordt uiteindelijk door een ander schip naar Willemstad gesleept.
De ramp op de Drenthe verandert het leven van Feddema. En de marine-top helpt daarbij nog een handje. Hij krijgt onomwonden de schuld van het drama in de Caribische Zee. De admiraals van de Marineraad oordeelden als volgt: "De sergeant had, (...) toen hem bleek dat de verbranding van het papier moeilijkheden opleverde, niet zonder meer moeten doorgaan met zijn pogingen." En daar kan Feddema het mee doen. Ondanks het feit, dat hij zijn meerdere wel degelijk om instructies had gevraagd en slechts deed wat hem was bevolen, is alleen hij de schuldige en alleen hem valt dus kennelijk iets te verwijten. De admiraliteit stuurt vervolgens een rondschrijven aan de hele marine, inclusief het opleidingsinstituut KIM, waarin Feddema's schuld nog eens aan de grote klok wordt gehangen. Maar opmerkelijk genoeg wordt de "schuldige" niet vervolgd. Vice-admiraal Van Beek, chef van de marinestaf, laat in een alleszins merkwaardige brief van 8 december 1981 aan Feddema weten: "Het nemen van verdere maatregelen tegen u wordt door mij niet overwogen."

"Ik ben van huis uit machinist, maar uiteindelijk werd ik gedumpt op een autohobbyclub van de marine"

Het schrijven van de admiraal is geen geruststelling voor de ontvanger. De stigmatisering door de marinetop is het begin van nóg een marine-tragedie: het trauma en de eenzame strijd van Wouter Feddema.
"Plotseling was ik het zwarte schaap van de marine," vertelt de nu 58-jarige ex-marineman. "Ze hadden me het merkteken opgeplakt en overal waar ik kwam werd ik op het ongeluk aangekeken. Iedereen had het over mij. Ik verloor veel vrienden. Ook werd ik steeds weer overgeplaatst vanwege dat stempel. Ik ben van huis uit machinist, maar uiteindelijk werd ik gedumpt op een autohobbyclub van de marine. Zelfs daar werd ik geregeld over de ramp aangevallen. Ik had geen leven meer. Het ergste was die onzekerheid. Kijk, na een ongeval slaat de twijfel toe. Ik kreeg de schuld en ik zat jarenlang te piekeren: Had ik het niet zus of zo kunnen doen? Pas na mijn pensionering begon ik serieus vraagtekens bij de hele gang van zaken te zetten." Tot op de dag van vandaag lijdt Feddema aan het posttraumatisch stresssyndroom.

"Ik kreeg de schuld, zodat de marine de ware oorzaak kon wegmoffelen en in de doofpot kon stoppen"

Maar waarom was de marinetop zo gebrand op het aan de schandpaal nagelen van één enkele onderofficier? Waarom moest Feddema als zondebok dienen voor het rampzalige ongeval op de Drenthe? "Omdat ik op het moment van het ongeluk de hoogste in rang was in het ketelruim. Ik kreeg de schuld, zodat de marine de ware oorzaak van het ongeluk kon wegmoffelen en in de doofpot kon stoppen," zegt Feddema stellig. "Kijk, de Hr. Ms. Drenthe deugde niet. De Friesland-klasse was een sterk verouderd ontwerp en het schip voldeed allang niet meer aan de eisen. Het was een en al improviseren aan boord. En de gebreken waren bekend, want ik klaagde er vaker over bij de commandant en bij het hoofd van de technische dienst. Er gebeurde niets. Sterker nog: achteraf kwam ik erachter dat ze me zelfs hebben willen overplaatsen. Maar de Drenthe was gewoon een oud schip dat naar Zuid-Amerika verkocht zou worden. Het mocht niks meer kosten. Daar komt nog eens bij dat het een totaal ongeoefend schip was. De bemanning was niet op elkaar ingespeeld en kende het schip niet. Dat kwam door de vele overplaatsingen op de Drenthe. Ik weet dat die overplaatsingen destijds ook al niet lekker lagen. De marine heeft altijd geprobeerd om dat te verdonkeremanen."
Toen Feddema vorig jaar na lang aandringen eindelijk inzicht kreeg in het Marine-dossier over het brand-incident, bleken uitgerekend de voor hem essentiële documenten, verslagen en aantekeningen spoorloos te zijn verdwenen. Onder andere de scheepsrapporten van de Marinebrandweer van vlak voor de ramp ontbraken, evenals de antwoorden op de vragen die de Vaste Kamercommissie over de technische aspecten stelde. Ook twee cruciale FOST (Flag Officer Sea Training)-rapporten van de Drenthe (Engelstalige rapporten van de resultaten van tactische, operationele, brand-, schade- en technische storingen oefeningen onder toezicht van de Engelse marine) waren "kwijt". Feddema: "De betreffende bescheiden zijn op de een of andere manier zoekgeraakt. Verklaringen van vernietiging van die papieren zijn niet aanwezig, dus ze moéten ergens zijn. Er wordt in het dossier nota bene naar verwezen. Er is hier zelfs sprake van een strafbaar feit, want als er bij een ongeluk doden vallen, dan moeten die papieren dertig jaar bewaard worden."

"Verdwenen documenten zijn schering en inslag bij Defensie. Vitale informatie is altijd verdwenen"

De afdeling Juridische Zaken van de Koninklijke Marine in Den Haag geeft geen commentaar op de merkwaardige verdwijning van de documenten. Ondanks het feit, dat zelfs de telefonist op de hoogte is van de "zaak-Feddema", kan niemand ons duidelijkheid verschaffen. "Verdwenen stukken? Geen idee wat Feddema bedoelt," zegt overste Laurens.
"Verdwenen documenten zijn schering en inslag bij Defensie," weet Dick Berts, journalist van het maandblad van de Vakbond van Defensiepersoneel. "Ik ben al jaren met WOB-procedures bezig en vitale informatie is altijd verdwenen. Zelfs op het hoogste niveau. Ik snap niet dat ze daar altijd mee wegkomen."
In maart van dit jaar stuurde Feddema een brief aan de Vaste Kamercommissie Defensie, waarin hij liet weten een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur te doen om de verdwenen documenten boven water te krijgen. Maar de kamercommissie antwoordde "geen verdere actie te ondernemen op het gestelde in uw brief". Mr. de Lange, griffier van de Vaste Kamercommissie Defensie vindt dat antwoord desgevraagd "wellicht wat mager", maar verklaart "geen zicht" te hebben op de werkelijke reden van genoemde afwijzing. Wel vond Feddema andere interessante documenten in het genoemde dossier. Zoals een FOST-rapport van 26 juli 1977 dat over de Drenthe meldt: "Fire fighting was below standard because of a lack of urgency, aggression and coördination." En verder: "Drills not completed." Het was dus blijkbaar al drie jaar vóór het rampzalige incident droevig gesteld met brandbestrijding aan boord van het schip. Ook is er een uitspraak van de toenmalige commandant van de Drenthe, kapitein-luitenant ter zee Scheijgrond: "De SOST (Ships Operational Sea Training)-oefening was veel te kort geweest. Ik had dat de Marineraad moeten zeggen, maar het was me ontschoten."

"Geheimzinnig? Tja, wij noemden de Marid altijd al 'de sectie stiekem'..."

Naar aanleiding van het ongeluk stelde de Vaste Kamercommissie Defensie op 13 november 1980 vragen over andere de technische aspecten van de Drenthe. De antwoorden op die vragen trof Feddema niet aan in het dossier. Wel was daar een veelzeggende mededeling van minister van Defensie De Ruiter aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten over die vragen: "Het Ministerie voelt er niet veel voor om het expertiserapport aan de Vaste Kamercommissie aan te bieden. Vooral moet benadrukt worden dat het schip niet onder Nederlandse vlag zal varen" (notulen Defensieraad, 19 november 1980). "In feite staat daar gewoon: Schrijf maar op wat we nog met dat schip gaan doen en laten we het maar niet meer hebben over wat er gebeurd is," schampert Feddema. "Dat technische expertiserapport zat ook al niet in het dossier. Het hele verhaal is een aaneenschakeling van doofpotzaken. Ik vermoed dat de Inlichtingendienst van de marine (de MID-KM, voorheen Marid geheten - red.) al die tijd een dikke vinger in de pap heeft gehad. Toen ik bijvoorbeeld in Den Haag een rechtszaak voerde voor schadevergoeding, zat daar in vol uniform een marine-kolonel als rechter. Diezelfde man zat volgens mij begin jaren tachtig in Marid- of juridische-kringen. De kans is dus groot dat diezelfde kolonel destijds ook al betrokken was bij de affaire, want het aantal juristen bij de marine is maar heel klein. Maar ik krijg maar geen inzicht in de documenten die die mogelijke verstrengeling bewijzen, wat ik ook probeer. Alles wordt bewust achtergehouden. Geheimzinnig? Tja, wij noemden de Marid altijd al 'de sectie stiekem'..."
Dick Berts: "Het is sowieso een vreemde zaak dat die kolonel daar als rechter bij zat. Het gaat immers om een civiele claimzaak. Waarom moet daar een militair bij zitten?"

Zelfs regering en parlement tasten vaak in het duister over het functioneren van de militaire inlichtingendiensten

Feddema is niet de enige die geen vat krijgt op de inlichtingendienst. Zelfs regering en parlement tasten niet zelden volledig in het duister over het functioneren van de militaire inlichtingendiensten (MID). Zo bleek de inlichtingendienst van de Landmacht een dubieuze rol te hebben gespeeld bij de Surinaamse staatsgreep van Desi Bouterse in 1984. Het ministerie werd hierover niet ingelicht. In de jaren daarna vinden er meerdere infiltratiepogingen bij diverse vredesgroeperingen plaats, waarvan de minister van Defensie niet of nauwelijks op de hoogte werd gesteld. En onlangs bleek dat de MID op eigen houtje een onderzoek had gestart naar rechts-extreme elementen bij Dutchbat. Toen dat aan het licht kwam, was de maat vol voor minister De Grave. Hij ontsloeg de MID-top. Dat gebeurde overigens dertien jaar nadat de regering had besloten om het hele inlichtingenapparaat te reorganiseren. Wat daarvan in al die jaren terechtkwam, beschrijft het rapport "Nieuw Evenwicht". Dit rapport, dat eind vorig jaar door het ministerie werd uitgebracht, beschrijft het reilen en zeilen van de MID en een van de conclusies is, dat "de organisatiestructuur van de MID inclusief de verdeling van taken, onhelder blijft" en dat er tevens sprake is van "overlapping van taken".
"De rol van de inlichtingendiensten binnen Defensie is en blijft zeer duister," beaamt journalist Dick Berts van de vakbond defensiepersoneel. "Het hoofd van de MID valt rechtstreeks onder de secretaris-generaal van Defensie, dus de minister heeft er gewoon totaal geen zicht op. Het kán ook niet anders. In feite is dat een ontoelaatbare weeffout in de organisatiestructuur van Defensie.

"Defensie blijft dingen in de doofpot stoppen en ik ben niet het enige slachtoffer"

Nu, bijna twintig jaar na de ramp op de Drenthe en ruim acht jaar na zijn pensionering, vecht Wouter Feddema nog met het ministerie voor schadevergoeding en voor vergoeding van zijn medische behandeling. Maar bovenal is Feddema gebrand op eerherstel. "Ik wil gerehabiliteerd worden. Anders leert Defensie er toch niet van. Ze blijft dingen in de doofpot stoppen en ik ben niet het enige slachtoffer. Kijk, loyaliteit moet van twee kanten komen en dat is hier niet bepaald het geval; de kleine man wordt geschopt en de top blijft gewoon doorgaan. En die verdwenen documenten? Het zou me niets verbazen als die in een grote kast naast de verdwenen fotorolletjes uit Srebrenica liggen." (Op de beruchte verdwenen fotorolletjes zouden lijken van Bosniërs staan die tijdens de aanwezigheid van Dutchbat in Srebrenica gefotografeerd waren. De fotorolletjes zouden in eerste instantie verkeerd ontwikkeld zijn, maar raakten later zoek. De verantwoordelijke was kolonel Bokhoven, tot december 1995 in functie bij de MID-KL, de inlichtingendienst van de Landmacht).

Fred Spijkers was zo gek nog niet!

In 1983 en 1984 vielen acht doden en negen gewonden door ongelukken met de door de landmacht gebruikte AP-23 landmijn. Uit onderzoek door de Nationale Ombudsman van 20 april 1999 bleek, dat Defensie al in 1970 wist dat er een ernstige constructiefout in de AP-23 zat. Defensie lichtte noch de nabestaanden noch de Tweede Kamer juist in over de oorzaak van de ongelukken. Fred Spijkers, maatschappelijk werker van Defensie in burgerdienst, weigerde de opdracht om de weduwe van een van de overledenen verkeerd in te lichten over de ware toedracht van het ongeluk van haar man. Spijkers werd door Defensie letterlijk voor "gek" verklaard en ontslagen.
Toen Spijkers dertien jaar later uitgeprocedeerd was, bleek dat de rechter persoonlijk betrokken was geweest bij zijn ontslag. De toenmalige staatssecretaris van Defensie, Gmelich Meijling, weigerde iedere medewerking aan een onderzoek naar deze bedenkelijke verstrengeling van arbeidsverleden. Overigens verklaarde Spijkers meerdere keren tegenover de pers geïntimideerd te zijn door mensen van de MID.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...