Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA bepleit wervingscampagne alfabetisering

Datum nieuwsfeit: 06-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 oktober 1999

 

Bijdrage PvdA-fractie bij het algemeen overleg inzake de nieuwe bekostigingsstructuur voor de educatie

PVDA BEPLEIT WERVINGSCAMPAGNE ALFABETISERING

Woordvoerder: Sharon Dijksma

Bij de algemene beschouwingen heeft de Kamer de motie Melkert aangenomen, waarbij 30 miljoen is uitgetrokken om de wachtlijsten bij taallessen voor oudkomers op te lossen en aldus meer ruimte te bieden voor de alfabetisering van autochtonen. Deze aangenomen motie betekent dat de strekking van de brief van 21 juli achterhaald is en er inhoud moet worden gegeven aan de nu beschikbare bedragen. Dit is ook hard nodig want het gaat lang niet overal goed met de educatie. In sommige plaatsen kennen de wachtlijsten een onaanvaardbare lengte, de autochtone analfabeten vallen veelal buiten de boot en een aantal gemeenten (bijvoorbeeld Rotterdam, Groningen, Alkmaar) heeft door de herverdeling te maken met een forse achteruitgang in de bekostiging van de educatie. Alle betrokken instanties erkennen het belang van de educatie voor de kansen van mensen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Onder het motto van decentralisatie kijken verschillende ministeries en gemeenten elkaar echter hoopvol afwachtend aan, zonder dat er nadere stappen volgen. Ondertussen raken mensen tussen wal en schip.

Bij brief van 21 juli geeft de regering de overwegingen achter het nieuwe bekostigingsmodel nogmaals weer, licht zij de overgangsmaatregel en hardheidsclausule toe en verwijst zij naar de evaluatie van de WEB in 2001. De gemeenten en regio`s die vallen onder de hardheids-clausule zouden er het eerste jaar nog nauwelijks op achteruitgaan en het tweede jaar niet meer dan 14 % en daarom zou het overkomelijk moeten zijn de evaluatie af te wachten. Nu er extra geld beschikbaar is gekomen, kan men de brief van 21 juli beschouwen als achterhaald.

Ontschotting van overheidsgelden vormt bij de educatie geen panacee. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat educatiegelden via de algemene doeluitkering voor gemeenten worden uitgekeerd. In de motie Melkert heeft de Kamer haar bedoeling glashelder geformuleerd en de f. 30 miljoen extra daarom niet zonder meer worden versleuteld naar de gemeenten.

 

Z.O.Z.

 

Dit sluit ook naadloos aan bij de gedachte die de minister heeft geformuleerd in de Onderwijsbeleidsbrief 1999-2000, dat de overheid ondanks nadruk op zelfregie van instellingen, zwakkere partijen moet beschermen en borg moet staan voor een gegarandeerd kwaliteitsniveau.

De minister moet stappen zetten die garanderen dat de wachtlijsten voor oudkomers daadwerkelijk worden opgelost, er zichtbaar ruimte komt voor alfabetisering voor autochtonen en in samenhang daarmee zal de nadeelgemeenten, waar deze problematiek het meest voelbaar is, tegemoetgekomen gekomen moeten worden. De PvdA vraagt de minister te reageren op deze overwegingen en zijn voornemens in dezen uit de doeken te doen.

Op een eerder algemeen overleg op 14 april heeft de PvdA aangedrongen op een publiekscampagne teneinde analfabeten te attenderen op de mogelijkheden van educatie-curses. Destijds leek het de minister goed als de gemeenten zo`n voorlichtingscampagne gericht op alfabetisering op touw zouden zetten. Vraag aan de minister is wat hij daartoe inmiddels heeft ondernomen, want als hij alleen maar met de handen over elkaar naar de gemeenten kijkt, maakt hij het zichzelf wel erg gemakkelijk.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie