Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 06-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Officiële publicaties

Eindhoven, 6 oktober 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Architectenwinkel geeft gratis advies

Openbare raadsvergadering

Bestemmingsplannen

Afsluiten parkeerterrein

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

1708/99 Leostraat 90, uitbreiden van een schuur 22.09.1999 1681/99 Bennekelstraat 22, uitbreiden van een woning 16.09.1999 1706/99 King Oliverlaan 5, bouwen van een tuinhuis 21.09.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1710/99 Spaarnestraat 28, uitbreiden van een woning 22.09.1999 1711/99 Schimmelpennincklaan 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.09.1999
1709/99 Nimeslaan 9, verbouwen van een woning 22.09.1999 1697/99 Agrippastraat 17, verbouwen en uitbreiden van een woning

20.09.1999

277/99 Tramstraat 62, verbouwen van een kantoorgebouw in logiesgebouw 24.09.1999
937/99 Stadhuisplein 1, verbouwen en renoveren van het Stadhuis 24.09.1999
1723/99 Burgemeester Kolfschotenstraat 1, bouwen van een berging 23.09.1999
485/97 Habsburglaan/Engelsbergenstraat, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 32 woningen kavels 17-18-26 t/m 29 23.09.1999
1227/99 Sliffertsestraat, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van onderwijsvoorzieningen ten behoeve van buitenschoolse opvang 24.09.1999
1550/99 Keverberg 56, uitbreiden van een woning 21.09.1999 935/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 559, bouwen van een woning 23.09.1999
623/99 Diamantring 21, uitbreiden van een woning 23.09.1999 624/99 Diamantring 19, uitbreiden van een woning 23.09.1999 510/96 Wildeman 77, bouwen van een erfafscheiding 23.09.1999 1448/99 Luchthavenweg, bouwen van een kantoorgebouw met bedrijfsruimte 17.09.1999
1317/99 Schelluinen 2a, verbouwen van een woonboerderij 27.09.1999 373/99 Goudrenetstraat 41, uitbreiden van een woning 21.09.1999 1577/98 Tegenboschweg 7, bouwen van een woning met garage 21.09.1999 299/99 Achtseweg Noord 1, verbouwen en uitbreiden van een distributiecentrum 21.09.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0119 Strijpsche Baan, magazijnencomplex Veldhoven, slopen van 12

voormalige opslagloodsen 17.09.1999

SL99/0118 Jonathanstraat en omgeving, Stoutheuvel en omgeving, Wegastraat en omgeving, slopen van asbesthoudende dakbedekking van 208 bergingen 16.09.1999
SL99/0120 Bredalaan en omgeving, vervangen dakopbouw van 159 woningen 20.09.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 7 oktober 1999 tot en met 20 oktober 1999 liggen bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage),

alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor,

Stadhuisplein 10, alhier, voor een-ieder ter inzage de bouw- en

situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:


- verbouwen en uitbreiden van een woning, Felix Timmermanslaan 11 (544/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ringweg.


- uitbreiden van een basisschool, Waddenzeelaan 4 (1454/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 12.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel.


- uitbreiden van een woning met een berging, Faunuslaan 2 (600/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Oude Gracht 1997.
- wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van onderwijs-voorzieningen ten behoeve van buitenschoolse opvang, Sliffertsestraat (1227/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.3., lid B van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
- verbouwen van 2 bedrijfshallen tot woningen en het bouwen van een studio, Godschalk Rosemondtstraat 16 (2044/98).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 2.5.29 van de voorschriften uit de gemeente-lijke bouwverordening. Tevens zijn burgemeester en wethouders voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


- plaatsen van een tijdelijke kantoorruimte (unit) voor maximaal 5 jaar, Smitsstraat 17 (1485/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- bouwen van een boothuis, Boutenslaan 161b (1444/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

1608/99 Opera 15, bouwen van een tuinhuis 23.09.1999 1634/99 Normandiëlaan 10, plaatsen van een dakkapel in het

achtergeveldakvlak 23.09.1999

1577/99 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 165, uitbreiden van een woning 23.09.1999
1258/99 Driehoeksbos, Grand Combin, kavel 165, uitbreiden van een woning 23.09.1999
1590/99 Verhulststraat 34, bouwen van een tuinkamer 24.09.1999 1623/99 Sint Jorislaan 64, verbouwen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 24.09.1999
1612/99 Genovevalaan 87, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.09.1999
1429/99 Willem Barentzstraat 30, bouwen van een schuur 24.09.1999 1616/99 Forclazpas 15, bouwen van een tuinhuisje 24.09.1999 1617/99 Stiffelio 78, bouwen van een tuinhuisje 24.09.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
1621/99 Van Vorststraat 50, plaatsen van een hekwerk 24.09.1999 1613/99 Jungfrau 20, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 24.09.1999

Afwijzing meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
1633/99 Grimbeertlaan 47, bouwen van een serre 24.09.1999 1573/99 Count Basiegracht 49, plaatsen van een tuinhuis 24.09.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

813/99 Eijerven 48, uitbreiden van een woning 24.09.1999 1354/99 Grand Combin 17, bouwen van een zwembad 24.09.1999 812/99 Eijerven 46, uitbreiden van een woning 24.09.1999 1379/99 Vuurvogel 49, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 24.09.1999
1478/99 Bergen op Zoomstraat 37, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 24.09.1999 1355/99 Sterredaalder 16, uitbreiden van een tuinafscheiding 24.09.1999
618/99 Evreuxlaan 111, uitbreiden van een woning 24.09.1999 1431/99 Iliumstraat 17, uitbreiden van een woning 24.09.1999 485/99 Kleine Berg 57-59, gevelaanpassing van een restaurant 28.09.1999
2069/98 Barrierweg/Alard du Hamelstraat, bouwen van 22 woningen 29.09.1999
1599/99 Simon van Slingelandlaan 4, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 24.09.1999
967/99 Aalkensland 4, bouwen van een serre 24.09.1999 559/99 Driehoeksbos, Matterhorn, bouwen van een woning 24.09.1999 1275/99 Eckartseweg Noord 206, bouwen van een praktijkruimte 24.09.1999
605/99 Peter van Anrooylaan 7, uitbreiden van een woning 24.09.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1550/99 Keverberg 56, uitbreiden van een woning 30.09.1999 1598/99 Frederiklaan 60a, plaatsen van antennes mobiele telefonie 29.09.1999

Geweigerde bouwvergunning

Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

1280/98 Landsteinerlaan 23, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.09.1999

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL99/0102 Lijsterbesstraat 21/27, gedeeltelijk slopen van constructie begane grond ten behoeve van nieuwbouw 27.09.1999 SL99/0087 Biesterweg, gedeeltelijk slopen van een magazijn fietsenwinkel 27.09.1999
SL99/0088 Kleine Berg 57/59, slopen van het interieur van een voormalig horecapand 27.09.1999
SL99/0101 Broodberglaan 3, gedeeltelijk slopen van een wand ten behoeve van een doorbraak naar nieuwe schoollokalen 27.09.1999 SL99/0107 Jacob Catslaan 11, verwijderen van asbeststofdeeltjes 27.09.1999
SL99/0092 Rechtestraat 29 en Markt 18, gedeeltelijk slopen van een winkelpand 27.09.1999
SL99/0095 Generaal Bothastraat 3, slopen van een bedrijfsgebouw 27.09.1999
SL99/0090 Rielsedijk 31, slopen van een dak 27.09.1999 SL99/0014 Nieuwe Emmasingel 21, slopen van winkelpand 'Perez' 27.09.1999
SL99/0108 Sliffertsestraat 6, verwijderen van asbestgolfplaten op bergingen 27.09.1999
SL99/0117 Mirabelweg en omgeving, slopen van kozijnen en panelen 15.09.1999
SL99/0111 Demer 10, slopen van een winkelruimte 29.09.1999

Verleende kamerverhuurvergunningen

Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening

KV99.024 Hoogstraat 275, verhuren van 6 kamers 28.09.1999 KV99.051 Hoogstraat 53-53a, verhuren van 2 kamers 28.09.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Beslissing op bezwaar
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
727/99 Gelaarsde Kat 4, plaatsen van een tuinhuisje 30.09.1999

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na verzend-datum van deze beslissingen hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Tevens kan schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u Fl. 225,- griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens Fl. 225,- griffierecht te betalen.
Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient Fl. 450,- griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelik met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens Fl. 450,- griffierecht te worden betaald.


Plannen om te bouwen of verbouwen?
Architectenwinkel geeft gratis advies

Maandag 11 oktober aanstaande houdt de architectenwinkel zijn maandelijkse spreekuur in het Informatiecentrum van het Stadskantoor. U kunt er dan terecht van 16.30 tot 18.30 uur.

Medewerkers van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen en een architect, aangewezen door de BNA, afd. Eindhoven, zijn aanwezig om kosteloos informatie en advies te geven op het gebied van bouwen, verbouwen, renoveren, vergunningen en subsidies. Het eerstvolgende spreekuur na 11 oktober is op maandag 15 november 1999, eveneens van 16.30 tot 18.30 uur.


Openbare raadsvergadering

De Eindhovense gemeenteraad vergadert op maandag 11 oktober a.s. vanaf 15.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Eindhoven. De agenda vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:
- voorstel over de dekking van de bijgestelde investeringsraming vernieuwbouw Van Abbemuseum;

- voorstel tot het vaststellen van de Concernrekening 1998;
- voorstel tot het vaststellen van de gedeeltelijke herziening van de voorschriften van het bestemmingsplan Meerhoven;
- voorstel tot het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten in verband met de te verlenen vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het bouwen van een woonboerderij aan de Rielsedijk 21;

- voorstel tot het vaststellen van de ontwikkelingsovereenkomst met IBC Vastgoed over de ontwikkeling van het plan 'Rond De Admirant';
- voorstel tot het vaststellen van de nota Stedelijke Vernieuwing;
- voorstel tot het invoeren van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Eindhoven;

- voorstel tot het vaststellen van het ondernemingsplan De Krabbedans 1999-2002.
De volledige agenda, voorstellen en alle rapporten en verslagen die de gemeenteraad bespreekt, kunt u inzien in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.


Bestemmingsplannen

Inspraak
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens met toepassing van artikel 3.14 bestemmingsplan Achtse Barrier 1996 toestemming te verlenen voor het omzetten van een gedeeltelijk woonfunctie in de functie praktijkruimte ten behoeve van de uitbreiding van een bestaande huisartsenpraktijk aan de Fransebaan 95. Een tekening waarop deze functiewijziging is aangegeven, ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 11 oktober 1999 tot en met 24 oktober 1999 in de leeskamer op de begane grond van het gebouw Technische Diensten ter inzage.
Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 17 oktober 1999 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling, postbus 433, 5600 AK Eindhoven.
Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.

Goedgekeurde plannen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 21 september 1999, nummer 604953, goedgekeurd het bestemmingsplan V Blixembosch.
Dit bestemmingsplan, dat betrekking heeft op de gedeeltelijke verplaatsing van het volkstuincomplex aan Aanschot en de afbouw van de Franse buurt in de woonwijk II Blixembosch, is door de gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 1 februari 1999.

Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het bestemmingsplan liggen voor eenieder ter inzage met ingang van 11 oktober 1999 tot en met 21 november 1999 op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten.
Gedurende deze termijn zijn degenen, die tijdig bedenkingen tegen het plan aan Gedputeerde Staten kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bevoegd beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Binnen de beroepstermijn kunnen degenen, die beroep hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 


Afsluiten parkeerterrein

In verband met de Zuid Nederlandse Beurs wordt van dinsdag 5 oktober 06.00 uur tot en met woensdag 27 oktober 1999 het parkeerterrein 18 Septemberplein (achter de VVV) afgesloten. U wordt verzocht uit te wijken naar de overige parkeergelegenheden of gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Het college van B&W.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 6 oktober 1999. 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie