Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dienst Afvalstoffen en Reiniging Nijmegen zelfstandig

Datum nieuwsfeit: 06-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nijmegen

Gemeente enige aandeelhouder - DAR zelfstandig verder

Op 1 januari 2000 wordt de Dienst Afvalstoffen en Reiniging (DAR) van de gemeente Nijmegen extern verzelfstandigd. Om slagvaardiger op te treden op de milieumarkt is gekozen voor de oprichting van DAR NV voor de publieke taken en DAR Commercieel BV voor de commerciële activiteiten. De gemeente wordt de enige aandeelhouder. Dat heeft het college van B&W op 28 september besloten. In november beslist de raad.

In de marktontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking is een sterke neiging tot schaalvergroting zichtbaar. Om de DAR ook in de toekomst goede resultaten te laten boeken is het nodig om op deze ontwikkelingen in te spelen en mogelijkheden voor groei en samenwerking met andere spelers in het veld te creëren. Het college van B&W van de gemeente Nijmegen heeft daarom besloten tot de oprichting van de extern verzelfstandigde organisatie DAR NV. Onderdeel hiervan wordt DAR Commercieel BV. Er is gekozen voor de scheiding van publieke en private taken om de organisatie transparant te maken. Op deze manier wordt de toezichthoudende taak van de gemeente vereenvoudigd. Tegelijk voorkomt het oneigenlijke concurrentie op beide terreinen.
Door het ontstaan van schaalvoordelen en door het bedrijfsmatiger werken kunnen in de toekomst de kosten voor de burger het best in de hand worden gehouden. Tegelijk blijft, doordat DAR NV een overheidsgedomineerde organisatie is, het ondernemingsbeleid niet alleen gericht op winstmaximalisatie maar ook op maximalisatie van maatschappelijke meerwaarde. Daarbij zijn milieurendement, bedrijfskosten en het serviceniveau met elkaar in evenwicht.

Enige aandeelhouder
De gemeente wordt de enige aandeelhouder van DAR NV, waarvan het aandelenpakket wordt gewaardeerd op 2,5 miljoen. De bestuurlijke zeggenschap wordt gegarandeerd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze vergadering krijgt extra bevoegdheden om het belang van de gemeente als aandeelhouder te waarborgen. Dit geldt onder andere voor het vaststellen van de winstbestemming van DAR Commercieel BV. De gemeente verleent DAR NV voor tien jaar de concessie voor het uitvoeren van het huidige takenpakket van de DAR: afvalinzameling, straatreiniging, rioolreiniging en plaagdierbestrijding. Tegelijk worden in een raamovereenkomst jaarlijks afspraken gemaakt over door de gemeente af te nemen producten en de prijs daarvan.
Om het publieke belang van de DAR NV extra te waarborgen wordt een klantenraad ingesteld met een adviserende rol waarin belangrijke belangengroepen zoals de Nijmeegse politiek, burgers en milieuorganisaties regelmatig overleggen met de directie van DAR NV. Na overleg met de vakorganisaties en de OR is er voor het personeel een principeakkoord arbeidsvoorwaarden uitgewerkt in een sociaal plan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie