Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Natuur en Milieu: Snelle uitvoering mestplan is geboden

Datum nieuwsfeit: 06-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Stichting Natuur en Milieu

PERSBERICHT

Utrecht, 6 oktober 1999

Snelle uitvoering van mestplan is geboden

Extra maatregelen nodig

Een brede coalitie van milieu-, consumenten-, dierenbeschermings- en recreatieorganisaties*) dringt bij de Tweede Kamer aan op snelle uitvoering van het mestplan van landbouwminister Brinkhorst. Het plan is hard nodig voor de bescherming van natuur en milieu. De organisaties pleiten ook voor maatregelen tegen een koude sanering van de veehouderij. Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te voldoen, zijn op onderdelen verdere maatregelen nodig: aanscherping van de mestnormen voor grasland en droge zandgronden, en het dichten van gaten in het mineralenaangiftesysteem (MINAS).

Er staan grote belangen op het spel. Als de overbemesting niet voldoende wordt aangepakt, blijven meststoffen het grond- en oppervlaktewater vervuilen. De gevolgen zijn schade aan de natuur - slechts weinig planten- en diersoorten zijn bestand tegen de overmaat aan stikstof en nitraat -, hoge drinkwaterkosten en troebel water (>algensoep=) dat zeer onaantrekkelijk is voor recreanten.

De organisaties pleiten voor een flankerend beleid, om een koude sanering van veehouderijbedrijven te voorkomen. Zo dienen veehouders die vrijwillig stoppen met hun bedrijf enige financiële tegemoetkoming te krijgen. Extra geld is ook nodig voor bedrijven die omschakelen naar de biologische veehouderij. Dat laatste is bovendien goed voor de werkgelegenheid. De biologische veeteelt is in verhouding arbeidsintensief. Als op 15 procent van de landbouwgrond biologisch wordt gewerkt, levert dat tussen de 4000 en 8000 banen op. Ook moeten veehouders de mogelijkheden hebben om het welzijn van varkens en kippen te verbeteren, en de koeien in de wei te houden.
*) Stichting Natuur en Milieu, Consumentenbond, de Dierenbescherming, Stichting Waterpakt, de RECRON, de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties


----------------

Rechtzaak

Op 11 oktober dient bij de rechtbank in Den Haag de rechtzaak die Stichting Natuur en Milieu, Consumentenbond, Stichting Waterpakt en drie particulieren hebben aangespannen tegen de staat wegens het niet nakomen door Nederland van de Europese Nitraatrichtlijn. Zij startten de juridische procedure twee jaar geleden. De rechtzaak wordt doorgezet omdat niet zeker is dat het nieuwe mestplan van minister Brinkhorst snel zal worden uitgevoerd. Bovendien is duidelijk dat nog niet op alle punten aan de richtlijn wordt voldaan.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie