Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verzekeraars onzorgvuldig met gegevens diabetespatiënt

Datum nieuwsfeit: 06-10-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Leusden, 6 oktober 1999

Nederlandse Diabetes Federatie waakt over privacy van mensen met diabetes

"Ziektekostenverzekeraars gaan onzorgvuldig om met medische gegevens diabetespatiënt"

Leveranciers van diabeteshulpmiddelen mogen niet door ziektekostenverzekeraars worden gedwongen om aan mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) vragen te stellen over hun medische gegevens. Dat zegt de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) op basis van een recent ingewonnen juridisch advies.

Mensen met diabetes gebruiken zogeheten "glucoseteststrips" om regelmatig zelf hun bloedsuikerwaarde te kunnen meten. Sinds enige tijd vragen sommige leveranciers van deze diabeteshulpmiddelen (op dringend verzoek van enkele ziektekostenverzekeraars) medische informatie aan hun klanten.

In april van dit jaar is de nieuwe Regeling Hulpmiddelen ingegaan, waarin ook wordt gesproken over de vergoeding van diabeteshulpmiddelen. Er worden drie groepen diabetespatiënten onderscheiden, voor wie is aangegeven hoeveel teststrips er per kwartaal maximaal kunnen worden vergoed. In de praktijk kan het aantal te vergoeden teststrips op medische indicatie hoger zijn. Het is duidelijk dat de zorgverzekeraar op de hoogte moet zijn van de medische gegevens van een verzekerde om de vergoeding van de teststrips te kunnen vaststellen.

De Diabetesvereniging Nederland (DVN) en de NDF kregen veel klachten van diabetespatiënten, die het een vreemde zaak vonden dat zij hun medische gegevens aan de leverancier van hun hulpmiddelen zouden moeten melden. De leveranciers gaven daarop aan hiertoe te worden gedwongen door enkele verzekeraars. De Nederlandse Diabetes Federatie vond dit uiterst "onzorgvuldig" van de verzekeraars en heeft juridisch advies gevraagd aan PricewaterhouseCoopers.

Er ligt nu een duidelijk advies:

* Leveranciers van de hulpmiddelen mogen geen vragen stellen over medische gegevens.

* Verzekerden behoeven deze vragen niet te beantwoorden.
* Ziektekostenverzekeraars mogen van leveranciers niet eisen dat zij deze vragen stellen.

Dit betekent dat - om de vergoedingsregeling goed te kunnen uitvoeren - alleen ziektekostenverzekeraars de noodzakelijke medische gegevens mogen opvragen bij hun verzekerden. Als leveranciers deze vragen stellen, is dat in strijd met wettelijke regelingen, zoals de Ziekenfondswet en de Wet Persoonsregistraties. De NDF is verheugd over deze juridische stellingname, omdat hiermee duidelijk is geworden dat de privacy van mensen met diabetes ook door leveranciers van hulpmiddelen moet worden gewaarborgd.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie