Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 07-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 40

datum: week 40

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 2502 (ontvangen 23 september 1999);
- het verbouwen en uitbreiden van de woning Begoniastraat 59 (ontvangen 24 september 1999);

- het bouwen van een garage aan de woning Wierbalg 1828 (ontvangen 24 september 1999);

- het bouwen van een kantoorgebouw aan Drs. F. Bijlweg, tussen de Gereformeerde Kerk en het notariskantoor (ontvangen 24 september 1999);

- het bouwen van een woning op het perceel Malzwin Zuid, kavel 23 (ontvangen 27 september 1999);

- het uitbreiden van de woning Middelzand 4519 (ontvangen 27 september 1999);

- het verbouwen en uitbreiden van de woning Loodsgracht 62 (ontvangen 27 september 1999);

- het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 2B42 (ontvangen 27 september 1999);

- het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning Middelzand 5103 (ontvangen 27 september 1999);

- het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 1.15 (ontvangen 27 september 1999);

- het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 2a.72 (ontvangen 27 september 1999);

- het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van de v.m. bedrijfsruimten, gelegen in de Zuid Westhoek van de Oude Rijkswerf tot winkels, horeca, musea en evenementenhallen (ontvangen 27 september 1999);

- het maken van een voetgangers-/fietsersbrug over de Slenk nabij Malzwin 12 (ontvangen 28 september 1999);

- het bouwen van een berging naast de woning Andromede 1 (ontvangen 28 september 1999);

- het verbouwen van het café aan de Emmastraat 103 - 105 tot benedenwoning (ontvangen 28 september 1999);

- het plaatsen van een vluchttrap aan het schoolgebouw aan de Burgemeester Houwingsingel 1 (ontvangen 28 september 1999);
- het uitbreiden van de woning Brakkeveldweg 102 (ontvangen 28 september 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:


- het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Vogelzand 3401.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


- het wijzigen van de woning Dollardlaan 31;
- het uitbreiden van de woning Cornelis Ditostraat 36, en het bouwen van een berging achter deze woning;

- het veranderen van het verkoopkantoor in het NS - station aan de Middenweg 176 in een wizzlwinkel;

- het optrekken van de achtergevel van de woning Hector Treubstraat 26;

- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Professor Zeemanstraat 23;

- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Professor Zeemanstraat 25;

- het wijzigen van de voorgevel van de woning Jonkerstraat 60, alsmede het vervangen van de kap op deze woning;

- het vernieuwen van het bestaand terrasscherm op de berging bij de woning Westgracht 25;

- het optrekken van de voorgevel van de woning Hugo de Grootstraat 2, alsmede het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze woning en het bouwen van een bijkeuken en een berging aan deze woning;

- het bouwen van een woning aan de Doggersvaart 13a;
- het bouwen van een woning aan de Doggersvaart 13b;
- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4218;

- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4220;

- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4221;

- het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1401.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor:


- het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit gebouw 074 van marine vliegkamp De Kooy aan de Rijksweg 20;

- het slopen van de bunker naast de woning Doggersvaart 39;
- het verwijderen van asbesthoudende beplating in gebouw 009 van het KIM (14B37) op het perceel Nieuwediep 8;

- het verwijderen van een asbesthoudende ontluchtingspijp op de 1e verdieping van het magazijn aan de Weststraat 73.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


- het bouwen van zes wooneenheden voor geestelijk gehandicapten aan de Baljuwstraat 229 en 231 A t/m G;

- het bouwen van een woning op het perceel Malzwin 2518.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (eerstgenoemd bouwplan) resp. artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8, tweede lid, onder g, van het Uitwerkingsplan "Malzwin 1996". Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 8 oktober 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Monumentenvergunning

Burgemeester en wethouders hebben op grond van het bepaalde in artikel 14 van de Monumentenwet 1988 vergunning verleend voor het wijzigen van de gevels van gebouw 51 op het terrein van de Oude Rijkswerf "Willemsoord" gelegen aan de Weststraat 1, voor de duur van twee jaar.

Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend, gelet op artikel 13 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, dat zij, ten behoeve van de voorgenomen bouw van 6 zelfstandige wooneenheden - als onderdeel van het door de Algemene Woningbouwvereniging Nieuwediep te bouwen wooncomplex voor verstandelijk gehandicapten "De Zeemeeuw" - aan de Baljuwstraat in De Schooten, voornemens zijn bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verzoek in te dienen voor het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder.

Met het vaststellen van deze hogere waarde wordt de toegestane geluidsbelasting van de gevel van de woningen aan de Baljuwstraat maximaal 53 dB(A), inclusief aftrek ex artikel 103 van de Wet geluidhinder.

Het verzoek en andere ter zake zijnde stukken liggen op werkdagen gedurende twee weken, vanaf vrijdag 8 oktober 1999 tot vrijdag 22 oktober 1999 ter inzage tijdens kantooruren bij de Milieudienst, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

Desgewenst kan bij de Milieudienst een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Ten aanzien van het verzoek kunnen schriftelijke opmerkingen gedurende twee weken, gerekend vanaf 8 oktober 1999, worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

Tevens bestaat voor een ieder de gelegenheid mondelinge opmerkingen te maken tijdens een openbare zitting, die gehouden wordt op maandag 11 oktober 1999 om 10.00 uur op het stadhuis (Milieudienst), Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder.

DEN HELDER, 7 oktober 1999.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: oktober 07, 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie