Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 07-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 40

datum: week 40

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 2502 (ontvangen 23 september 1999);
- het verbouwen en uitbreiden van de woning Begoniastraat 59 (ontvangen 24 september 1999);

- het bouwen van een garage aan de woning Wierbalg 1828 (ontvangen 24 september 1999);

- het bouwen van een kantoorgebouw aan Drs. F. Bijlweg, tussen de Gereformeerde Kerk en het notariskantoor (ontvangen 24 september 1999);

- het bouwen van een woning op het perceel Malzwin Zuid, kavel 23 (ontvangen 27 september 1999);

- het uitbreiden van de woning Middelzand 4519 (ontvangen 27 september 1999);

- het verbouwen en uitbreiden van de woning Loodsgracht 62 (ontvangen 27 september 1999);

- het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 2B42 (ontvangen 27 september 1999);

- het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning Middelzand 5103 (ontvangen 27 september 1999);

- het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 1.15 (ontvangen 27 september 1999);

- het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg, kavel 2a.72 (ontvangen 27 september 1999);

- het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van de v.m. bedrijfsruimten, gelegen in de Zuid Westhoek van de Oude Rijkswerf tot winkels, horeca, musea en evenementenhallen (ontvangen 27 september 1999);

- het maken van een voetgangers-/fietsersbrug over de Slenk nabij Malzwin 12 (ontvangen 28 september 1999);

- het bouwen van een berging naast de woning Andromede 1 (ontvangen 28 september 1999);

- het verbouwen van het café aan de Emmastraat 103 - 105 tot benedenwoning (ontvangen 28 september 1999);

- het plaatsen van een vluchttrap aan het schoolgebouw aan de Burgemeester Houwingsingel 1 (ontvangen 28 september 1999);
- het uitbreiden van de woning Brakkeveldweg 102 (ontvangen 28 september 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:


- het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Vogelzand 3401.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


- het wijzigen van de woning Dollardlaan 31;
- het uitbreiden van de woning Cornelis Ditostraat 36, en het bouwen van een berging achter deze woning;

- het veranderen van het verkoopkantoor in het NS - station aan de Middenweg 176 in een wizzlwinkel;

- het optrekken van de achtergevel van de woning Hector Treubstraat 26;

- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Professor Zeemanstraat 23;

- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Professor Zeemanstraat 25;

- het wijzigen van de voorgevel van de woning Jonkerstraat 60, alsmede het vervangen van de kap op deze woning;

- het vernieuwen van het bestaand terrasscherm op de berging bij de woning Westgracht 25;

- het optrekken van de voorgevel van de woning Hugo de Grootstraat 2, alsmede het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van deze woning en het bouwen van een bijkeuken en een berging aan deze woning;

- het bouwen van een woning aan de Doggersvaart 13a;
- het bouwen van een woning aan de Doggersvaart 13b;
- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4218;

- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4220;

- het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4221;

- het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1401.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor:


- het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit gebouw 074 van marine vliegkamp De Kooy aan de Rijksweg 20;

- het slopen van de bunker naast de woning Doggersvaart 39;
- het verwijderen van asbesthoudende beplating in gebouw 009 van het KIM (14B37) op het perceel Nieuwediep 8;

- het verwijderen van een asbesthoudende ontluchtingspijp op de 1e verdieping van het magazijn aan de Weststraat 73.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


- het bouwen van zes wooneenheden voor geestelijk gehandicapten aan de Baljuwstraat 229 en 231 A t/m G;

- het bouwen van een woning op het perceel Malzwin 2518.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (eerstgenoemd bouwplan) resp. artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8, tweede lid, onder g, van het Uitwerkingsplan "Malzwin 1996". Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 8 oktober 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Monumentenvergunning

Burgemeester en wethouders hebben op grond van het bepaalde in artikel 14 van de Monumentenwet 1988 vergunning verleend voor het wijzigen van de gevels van gebouw 51 op het terrein van de Oude Rijkswerf "Willemsoord" gelegen aan de Weststraat 1, voor de duur van twee jaar.

Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend, gelet op artikel 13 van het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, dat zij, ten behoeve van de voorgenomen bouw van 6 zelfstandige wooneenheden - als onderdeel van het door de Algemene Woningbouwvereniging Nieuwediep te bouwen wooncomplex voor verstandelijk gehandicapten "De Zeemeeuw" - aan de Baljuwstraat in De Schooten, voornemens zijn bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verzoek in te dienen voor het vaststellen van een hogere waarde als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder.

Met het vaststellen van deze hogere waarde wordt de toegestane geluidsbelasting van de gevel van de woningen aan de Baljuwstraat maximaal 53 dB(A), inclusief aftrek ex artikel 103 van de Wet geluidhinder.

Het verzoek en andere ter zake zijnde stukken liggen op werkdagen gedurende twee weken, vanaf vrijdag 8 oktober 1999 tot vrijdag 22 oktober 1999 ter inzage tijdens kantooruren bij de Milieudienst, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

Desgewenst kan bij de Milieudienst een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Ten aanzien van het verzoek kunnen schriftelijke opmerkingen gedurende twee weken, gerekend vanaf 8 oktober 1999, worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

Tevens bestaat voor een ieder de gelegenheid mondelinge opmerkingen te maken tijdens een openbare zitting, die gehouden wordt op maandag 11 oktober 1999 om 10.00 uur op het stadhuis (Milieudienst), Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder.

DEN HELDER, 7 oktober 1999.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: oktober 07, 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...