Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Maij-Weggen over schendingen mensenrechten op de Molukken

Datum nieuwsfeit: 07-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Straatsburg, 7 oktober 1999

Interventie van Hanja Maij-Weggen in het debat over de schendingen van mensenrechten op de Molukken in Indonesië

Voorzitter, geachte collega´s,
In de schaduw van de verschrikkelijke gebeurtenissen die plaats vonden op Oost-Timor hebben zich in de afgelopen maanden nog meer drama´s voorgedaan in Indonesië.
Een van de gebieden die al sinds november 1998 ernstig heeft geleden is de Indonesische eilandengroep van de Molukken en dan met name het eiland Ambon.

Sinds november vorig jaar vonden daar honderden mensen de dood, raakten velen zwaargewond en zijn tienduizenden mensen ontheemd of op de vlucht.

Alleen al in augustus vielen 65 doden en raakten 242 mensen gewond en in september vielen opnieuw 40 doden en vele gewonden. 35.000 mensen op de Molukken zitten in kampen of andere opvang. Nog veel meer zijn weggevlucht. Daarnaast zijn vele dorpen en huizen uitgebrand en bestaat er een toenemende gebrek aan voedsel en medicijnen. Het gebied raakt meer en meer ontwricht.

De oorzaak van dit drama ligt bij de toenemende gewelddadigheden tussen de moslim- en christelijke bevolking: gewelddadigheden waarbij de Indonesische legereenheden die aldaar zijn gestationeerd onvoldoende bescherming bieden en soms zelfs geweld veroorzaken en waarbij bewapende burgers steeds vaker een provocerende rol spelen. Ook op de Molukken lijken zich milities te vormen die lijken samen te werken met het leger, een beeld wat we al kennen uit Timor.

De oorzaken van dit drama liggen o.a. bij de geforceerde migratie van andere eilanden naar de Molukken waardoor de traditionele verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen is verstoord, ook tussen moslims en christenen. Verder speelt ook de economische crisis een rol. En dan is er de houding van de legereenheden aldaar die de ene groep meer steunen dan de andere, die weinig begrip hebben voor mensenrechten en de rechten van minderheden en die gewapende burgers hun gang laten gaan, wat nu al heeft geleid tot de vele doden, gewonden en ontheemden die ik eerder noemde.

Een voorbeeld van het recente geweld: Op 20 augustus kwamen 21 christelijke Molukkers om die een veilig heenkomen hadden gezocht in de Yabok-kerk in Galala even buiten Ambonstad. Volgens ooggetuigen waren de daders gekleed in de uniformen van de elite-eenheid Kostrad van het Indonesische leger. Zoiets, VOORZITTER, moet toch tot op de bodem worden uitgezocht.

VOORZITTER, wat moet er zo snel mogelijk gebeuren:
- Democratie, respect voor mensenrechten en respect voor religieuze en etnische bevolkingsgroepen moet in Indonesië zo snel mogelijk worden hersteld.
Ik hoop dat a.s. Presidentsverkiezingen dat ook zullen bewerkstelligen. Druk van de Europese Unie en ASEAN is hierbij nodig.


- Rapporteurs van de VN en van NGO´s moeten objectieve rapporten kunnen schrijven over de mensenrechten situatie op de Molukken zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen.


- Milities en andere bewapende groepen moeten worden ontmanteld omdat ze een absolute bedreiging vormen voor de veiligheid. De militaire eenheden moeten volstrekt betrouwbaar zijn en bescherming bieden aan alle burgers op de Molukken ongeacht de vraag of het om Moslim of Christelijke burgers gaat.


- Mensen, ook militairen en milities of bewapende burgers die zich schuldig maken aan provocaties, gewelddadigheden en moordpartijen moeten worden berecht. Deze mensen mogen niet vrij rond blijven lopen daar waar al zoveel leed is aangericht.


- Acties moeten worden ondernomen om te komen tot een vreedzame samenleving tussen de verschillende religieuze bevolkingsgroepen. Dat betekent wel dat geforceerde of gestimuleerde migratie, die de verhoudingen verstoren moeten worden gestopt.


- Verder wordt met zorg gekeken naar de a.s. Presidentsverkiezingen omdat er plannen zouden zijn om de huidige legereenheden naar Jakarta te sturen en te vervangen door eenheden uit Sulawesi, waardoor nog meer gewelddadigheden zouden worden gecreëerd.
De Indonesische regering moet worden gevraagd om hier zeer voorzichtig te zijn zodat de situatie niet nog meer verslechtert.


- En dan is er hulp nodig op de Molukken voor de tienduizenden ontheemden: hulp om de verbrande huizen te herbouwen, hulp voor voedsel, hulp voor medicijnen. Kortom: humanitaire hulp. Het zou heel goed zijn wanneer ECHO een bedrag voor hulp ter beschikking zou stellen van de aldaar werkende NGO´s en kerken.

VOORZITTER, ik sluit af. Timor was een drama waardoor de hele wereld geschokt was. De situatie op de Molukken is daarom in de schaduw gebleven, maar met de honderden doden, de duizenden gewonden en de tienduizenden ontheemden is ook hier hulp en aandacht nodig.

Voor de Nederlandse/ Molukse delegatie hier aanwezig is die solidariteit een hele noodzakelijke steun in de rug.

We rekenen erop dat Commissie en Raad de verzoeken in de resolutie positief zullen beantwoorden en ik vraag de collega´s deze resolutie met een grote meerderheid aan te nemen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie