Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

KNMG symposium: Passende medische zorg

Datum nieuwsfeit: 08-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
KNMG

Artsen bieden basis voor keuzen in gezondheidszorg

KNMG-bericht van 23 augustus 1999

De artsenfederatie KNMG presenteert op 8 oktober de eerste uitkomsten van haar onderzoek naar 'passende medische zorg', oftewel kwalitatief goede zorg, die bovendien doelmatig is.

Met het project Passende Medische Zorg leveren artsen de bouwstenen aan voor het maken van keuzen in de zorg en nemen hiermee de regie van dit proces in handen. Vervolgens moet de politiek bepalen hoeveel van de passende zorg noodzakelijk is en uit collectieve middelen wordt vergoed.

Van alle zorg die vandaag de dag wordt aangeboden, is niet alles noodzakelijk. Door schaarste in de zorg is een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de beschikbare gelden gewenst. Bij de keuzes die daarvoor onvermijdelijk moeten worden gemaakt, hebben artsen als medisch experts een belangrijke verantwoordelijkheid. De artsenfederatie KNMG wil daarom met het project Passende Medische Zorg aangeven aan welke criteria medisch goed onderbouwde, werkzame, veilige en doelmatige zorg moet voldoen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigheid van patiënten. Uitspraken over welke zorg noodzakelijk is, blijft naar de mening van de KNMG de verantwoordelijkheid van de politiek of in bredere zin van de samenleving als geheel.

Kosteneffectiviteit

Minister Borst stelde vorig jaar dat "de KNMG de verantwoordelijkheid heeft in kaart te brengen waar de grenzen van gepaste zorg liggen". Uitspraken over gepaste zorg vergen het meewegen van kosteneffectiviteit. Daarom heeft de projectgroep Passende Medische Zorg onderzocht of, en zo ja op welke wijze het mogelijk is kosten te betrekken bij de ontwikkeling van medische richtlijnen. Hierdoor wordt het inzicht in de doelmatigheid van het medisch handelen vergroot en wordt het mogelijk een rangorde in passendheid aan te geven. Van groot belang hierbij is dat de KNMG tevens een uitgebreid onderzoek heeft verricht naar normen en waarden van artsen en beleidsmakers, op basis waarvan keuzes in de zorg worden gemaakt. Uiteindelijk geeft het eindrapport handvaten aan beleidsmakers bij het maken van keuzen in de zorg en bouwstenen voor de ontwikkeling van medische richtlijnen.

Het KNMG-project is uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksgroepen van het Trimbos Instituut te Utrecht, IMTA (Instituut voor Medical Technology Assessment) te Rotterdam en het IGE (Instituut voor Gezondheidsethiek) te Maastricht en de wetenschappelijke verenigingen voor Cardiologie en Psychiatrie.

Het project Passende Medische Zorg is een logisch vervolg op eerdere KNMG initiatieven op dit terrein, waaronder de verschenen rapporten 'Gezondheidszorg bij beperkte middelen' (1986), 'Professioneel Kiezen (1992) en de 'Meer, minder of anders: doelen in de gezondheidszorg' (1995). Op internationeel niveau is het project geheel in lijn met de tweejaarlijkse "Priorities in Health Care"-conferentie. Na Zweden en Groot-Brittannië organiseert Nederland volgend jaar november dit internationale tweedaagse congres.

Symposium

Het project wordt op 8 oktober 1999 afgesloten met het symposium Passende Medische Zorg. Tijdens deze afsluitende bijeenkomst in de Domus Medica te Utrecht overhandigt de KNMG vice-voorzitter, R.G.P. Hagenouw, het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport aan de minister van VWS, mevrouw dr. E. Borst-Eilers. Bovendien zullen de drie betrokken onderzoeksinstellingen Trimbos, iMTA en IGE hun bevindingen presenteren. Vragen die hierbij centraal staan zijn:

Hoe verhoudt de rationaliteit van de richtlijn zich met de complexiteit van de dagelijkse praktijk?

Hoe bruikbaar zijn kosteneffectiviteitsanalyses en welke is de relatie met de kosten in de praktijk?

Hoe komen de perspectieven voor patiënt en verzekeraar tot hun recht?

Hoe dienen overheid en beroepsgroep door gericht beleid passende medische zorg te realiseren?

Forumdiscussie

Als afsluiting van het symposium vindt er een forumdiscussie plaats waaraan onder andere de directeur-generaal Volksgezondheid, prof.dr. H.J. Schneider, en afgevaardigden van de LHV, Orde van medisch specialisten, KNMG, NVvC, NVvP, NPCF en ZAO deelnemen.

Voor meer informatie

Voor uw vragen over het project Passende Medische Zorg kunt u terecht bij de KNMG-projectleider Els de Bruijn, tel. 030-2823 341 of (redactie@bureau.knmg.nl). Zie ook :   Wilt u aanwezig zijn bij dit symposium?  

© copyright KNMG 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie