Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inflatie in september terug naar 2,2 procent

Datum nieuwsfeit: 08-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 08-10-99

Inflatie in september terug naar 2,2 procent

In september 1999 is de inflatie uitgekomen op 2,2 procent. Dit blijkt uit de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Daarmee komt de inflatie weer op het niveau dat gemiddeld in de eerste zeven maanden van dit jaar werd gemeten.

Tussen augustus en september zijn de prijzen gemiddeld met een half procent gestegen. Kleding en schoeisel stegen in prijs, maar minder dan in deze maand gebruikelijk is. Verder stegen onder andere collegegelden en lesgelden bij het voortgezet onderwijs.

Inflatie terug naar 2,2 procent

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige maand in het voorgaande jaar. In de maanden januari tot juli van dit jaar was de inflatie tamelijk stabiel tussen 2,1 en 2,3 procent.

In augustus werd een inflatie gemeten van 2,6 procent. Bij de publicatie van dat cijfer gaf het CBS reeds aan dat deze hoge uitkomst voor een deel uit incidentele factoren kon voortkomen. De uitkomst van september komt weer uit op 2,2 procent. De incidenteel hoge augustusuitkomst is vrijwel uitsluitend toe te schrijven aan het prijsverloop van kleding en schoeisel.

Prijzen kleding en schoeisel

De prijzen van kleding en schoeisel kennen een sterk seizoenspatroon. Bij de introductie van de nieuwe zomer- of wintercollectie stijgen de prijzen aanzienlijk, om vervolgens na enkele maanden weer te gaan zakken in verband met de uitverkopen. Elke zes maanden voltrekt zich deze cyclus. De prijsstijging bij de overgang van de zomer- op de wintercollectie wordt jaarlijks voor een klein deel gemeten tussen juli en augustus en voor het grootste deel tussen augustus en september.

Dit jaar werd in vergelijking met vorige jaren voor kleding en schoeisel een veel grotere prijsstijging gemeten tussen juli en augustus, maar een veel kleinere tussen augustus en september. Dit hangt samen met een gemiddeld iets vroeger einde van de uitverkoop van zomerkleding en een eerdere introductie van de wintercollectie. In augustus waren kleding en schoeisel gemiddeld 6,5 procent duurder dan een jaar eerder, in september is dat verschil teruggevallen tot 0,3 procent.

Septemberprijzen 0,5 procent hoger dan in augustus

Tussen augustus en september stegen de consumentenprijzen gemiddeld met een half procent, vooral door de prijsstijging van kleding en schoeisel. Dat is voor deze tijd van het jaar een geringe prijsstijging. Naast kleding en schoeisel werden onder andere autobrandstoffen en eieren duurder en werden collegegelden en lesgelden voor het voortgezet onderwijs verhoogd.

Afgeleide consumentenprijsindex

In de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide index was in september een half procent hoger dan in augustus en 1,7 procent hoger dan in september vorig jaar.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex

Het CBS stelt sinds maart 1997, naast de nationale consumentenprijsindex, ten behoeve van de Europese Unie (EU) ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland samen. De geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar is minder geschikt om de nationale inflatie weer te geven.

In augustus was de gemiddelde inflatie in 15 landen van de EU 1,2 procent. In de 11 landen van de Eurozone werd eveneens gemiddeld 1,2 procent gemeten. Nederland had in augustus de hoogste inflatie in Europa, namelijk 2,5 procent. In september is de inflatie volgens de Europese maatstaf in Nederland teruggelopen naar 2,0 procent. Ook in dit geval is het prijsverloop van kleding en schoeisel de oorzaak van het incidenteel hoge augustuscijfer. Voor de andere Europese landen zijn nog geen uitkomsten over september beschikbaar.

Technische toelichting

De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens.

De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 7 maart 1997.

Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerende-zaakbelasting, motorrijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland, contributies en collegegelden worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde.

De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie.

De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie en overige tabellen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, tel. (070) 337 58 70. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Grafiek. Procentuele verandering CPI-alle huishoudens t.o.v. de overeenkomstige maand een jaar eerder

Consumentenprijsindex alle huishoudens (1995=100) 1)

Artikelgroep

Wegings- factoren

1999 aug.

1999 sep. 2)

% mutatie sep. '99 t.o.v.

aug. '99

sep. '98

0

Totaal bestedingen

100000

108,9

109,4

0,5

2,2

1

Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken

13726

104,1

104,0


-0,1

0,5

Voedingsmiddelen

12414

104,5

104,4


-0,1

0,7

Brood en granen

2324

104,4

104,4

0,0

2,1

Vlees

2911

104,4

103,9


-0,5


-0,1

Vis

313

115,3

115,0


-0,3

6,5

Melk, kaas en eieren

2120

101,4

102,1

0,7


-0,4

Oliën en vetten

361

101,8

102,0

0,2

0,0

Fruit

986

115,0

115,8

0,7

1,6

Groenten, incl. aardappelen e.d.

1446

98,8

96,6


-2,2


-2,8

Suiker en andere zoetwaren

881

101,8

102,4

0,6

1,4

Voedingsmiddelen n.e.g.

1072

109,3

109,2


-0,1

3,3

Alcoholvrije dranken

1312

100,5

100,6

0,1


-1,5

Koffie, thee en cacao

568

92,1

92,0


-0,1


-8,6

Mineraalwater, frisdranken e.d.

744

106,8

107,1

0,3

3,9

2

Alcoholhoudende dranken en tabak

3980

112,2

112,2

0,0

4,1

Alcoholhoudende dranken

1923

103,4

103,4

0,0

1,9

Tabak

2057

120,5

120,5

0,0

6,0

3

Kleding en schoeisel

6121

102,0

110,5

8,3

0,3

Kleding en kledingstoffen

4995

101,3

110,2

8,8

0,0

Schoeisel en schoenreparaties

1126

105,1

111,8

6,4

1,6

4

Huisvesting, water, elektriciteit, gas

26832

117,2

117,1


-0,1

2,8

Huisvesting

20422

117,5

117,5

0,0

3,0

Normaal onderhoud en reparatie woning

1623

108,2

108,2

0,0

1,2

Overige diensten i.v.m. woning, w.o. water

839

124,1

124,1

0,0

11,0

Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen

3948

117,6

117,6

0,0

1,3

5

Stoffering, huishoudelijke apparaten

7959

104,2

104,1


-0,1

2,2

Meubelen, stoffering en decoratie

3368

105,8

105,2


-0,6

2,7

Huishoudtextiel

931

103,3

103,6

0,3

2,4

Verwarmingsapp., kookapp., koelkasten

904

95,2

94,9


-0,3

0,2

Vaat- en glaswerk en huishoudelijke app.

470

104,4

105,3

0,9

1,4

Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin

430

102,1

102,3

0,2

1,3

Dagelijks woningonderhoud

1856

106,8

107,0

0,2

2,5

6

Gezondheid

544

106,0

106,1

0,1

1,9

7

Vervoer

10707

107,6

107,7

0,1

4,3

Aankoop voertuigen

4211

99,3

99,5

0,2

0,7

Gebruik van privé-voertuigen

4784

114,2

114,7

0,4

8,2

Vervoersdiensten

1712

109,1

108,3


-0,7

1,6

8

Communicatie

1862

103,4

102,7


-0,7


-7,4

9

Recreatie en cultuur

11329

103,5

103,2


-0,3

1,4

Apparaten, toebehoren incl. reparatie

4744

92,7

91,3


-1,5


-1,2

Recreatie en cultuur

3092

113,5

114,5

0,9

3,7

Kranten, boeken en schrijfwaren

2150

111,8

111,8

0,0

2,7

Pakketreizen

1343

105,1

105,1

0,0

1,3

10

Onderwijs

376

110,6

112,4

1,6

2,9

11

Hotels, cafés en restaurants

5521

111,6

111,1


-0,4

3,9

Restaurants, cafés en kantines

4387

110,6

110,8

0,2

3,5

Accommodatie

1134

115,2

112,3


-2,5

5,5

12

Diverse goederen en diensten

6293

104,4

104,4

0,0

1,7

Lichaamsverzorging

1980

109,8

110,0

0,2

4,3

Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.

891

98,1

97,9


-0,2


-0,9

Verzekering

2486

101,8

101,8

0,0

0,6

Bankdiensten n.e.g.

31

102,0

102,0

0,0

2,9

Andere diensten n.e.g.

905

105,8

105,8

0,0

1,2

13

Consumptiegebonden belastingen en overheidsd.

4750

110,1

111,9

1,6

4,2

Consumptiegebonden belastingen

3785

108,9

108,9

0,0

3,1

Overheidsdiensten

965

114,9

123,4

7,4

7,7

1) De prijsindexcijfers geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland.

2) Voorlopige cijfers.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,6

101,0

102,0

102,3

102,0

101,6

101,9

101,7

102,7

102,9

102,8

102,7

102,0

1997

102,8

103,0

103,8

103,9

104,2

103,6

104,0

104,3

105,2

105,3

105,4

105,1

104,2

1998

104,7

105,3

106,2

106,4

106,3

105,9

106,1

106,1

107,0

107,3

107,2

106,9

106,3

1999

107,0

107,5

108,5

108,7

108,7

108,3

108,3

108,9

109,4


*

Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,9

100,3

101,2

101,5

101,3

100,9

101,2

101,0

102,0

102,2

102,1

102,0

101,3

1997

101,9

102,1

102,8

102,9

103,1

102,6

103,0

103,3

104,3

104,4

104,4

104,1

103,3

1998

103,5

104,1

105,0

105,2

105,1

104,7

104,9

104,9

105,8

106,1

106,0

105,7

105,1

1999

105,3

105,8

106,7

107,0

107,0

106,6

106,5

107,1

107,6


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,6

100,9

101,9

102,2

101,9

101,5

101,8

101,6

102,5

102,8

102,6

102,5

101,9

1997

102,7

102,9

103,7

103,8

104,0

103,5

103,9

104,1

105,0

105,1

105,2

104,9

104,1

1998

104,6

105,2

106,0

106,3

106,2

105,7

105,9

105,9

106,8

107,0

107,0

106,7

106,1

1999

106,8

107,4

108,3

108,5

108,5

108,1

108,0

108,6

109,1


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met een laag inkomen, afgeleid 1) 1995=100

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,9

100,2

101,2

101,5

101,2

100,8

101,1

100,9

101,8

102,1

101,9

101,9

101,2

1997

101,8

102,0

102,7

102,8

103,0

102,5

102,9

103,2

104,1

104,2

104,3

104,0

103,1

1998

103,4

104,0

104,8

105,1

105,0

104,5

104,7

104,7

105,6

105,9

105,8

105,5

104,9

1999

105,1

105,6

106,5

106,8

106,8

106,4

106,3

106,9

107,3


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100,3

100,8

101,8

102,1

101,9

101,4

101,3

101,2

102,3

102,5

102,4

102,3

101,7

1997

102,2

102,5

103,4

103,5

103,7

103,1

103,1

103,5

104,6

104,7

104,7

104,3

103,6

1998

103,8

104,5

105,5

105,7

105,6

105,1

105,1

105,1

106,1

106,4

106,3

106,0

105,4

1999

105,9

106,5

107,6

107,8

107,9

107,4

107,2

107,9

108,5


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99,8

100,2

101,2

101,6

101,3

100,8

100,8

100,7

101,8

102,0

101,9

101,8

101,2

1997

101,5

101,7

102,6

102,7

102,9

102,3

102,4

102,7

103,8

103,9

104,0

103,6

102,8

1998

102,9

103,5

104,5

104,8

104,7

104,2

104,2

104,2

105,2

105,5

105,4

105,0

104,5

1999

104,5

105,1

106,2

106,5

106,5

106,1

105,9

106,5

107,1


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Procentuele wijzigingen t.o.v. de overeenkomstige maand uit het voorgaande jaar
CPI Alle huishoudens
Totaal CPI Alle huishoudens
afgeleid
Totaal

januari

1997

2,2

2,0

februari

1997

2,0

1,8

maart

1997

1,8

1,6

april

1997

1,6

1,4

mei

1997

2,2

1,8

juni

1997

2,0

1,7

juli

1997

2,1

1,8

augustus

1997

2,6

2,3

september

1997

2,4

2,3

oktober

1997

2,3

2,2

november

1997

2,5

2,3

december

1997

2,3

2,1

januari

1998

1,8

1,6

februari

1998

2,2

2,0

maart

1998

2,3

2,1

april

1998

2,4

2,2

mei

1998

2,0

1,9

juni

1998

2,2

2,0

juli

1998

2,0

1,8

augustus

1998

1,7

1,5

september

1998

1,7

1,4

oktober

1998

1,9

1,6

november

1998

1,7

1,5

december

1998

1,7

1,5

januari

1999

2,2

1,7

februari

1999

2,1

1,6

maart

1999

2,2

1,6

april

1999

2,2

1,7

mei

1999

2,3

1,8

juni

1999

2,3

1,8

juli

1999

2,1

1,5

augustus

1999

2,6

2,1

september

1999

2,2


*)

1,7

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen, Nederland (1996=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

98,7

99,2

100,4

100,7

100,3

99,8

99,5

99,3

100,4

100,7

100,5

100,4

100,0

1997

100,4

100,6

101,6

101,7

101,9

101,3

101,4

101,8

102,9

103,0

103,0

102,6

101,9

1998

102,0

102,7

103,8

104,2

104,0

103,5

103,2

103,2

104,2

104,5

104,5

104,1

103,7

1999

104,1

104,8

105,9

106,2

106,2

105,7

105,1

105,8

106,3


*

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen, Euro-15 (1996=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

98,8

99,2

99,6

99,9

100,1

100,2

100,0

100,1

100,4

100,5

100,5

100,7

100,0

1997

100,9

101,2

101,3

101,4

101,7

101,7

101,7

101,9

102,1

102,2

102,3

102,4

101,7

1998

102,2

102,5

102,7

103,0

103,2

103,3

103,2

103,2

103,3

103,3

103,3

103,4

103,0

1999

103,2

103,5

103,8

104,2

104,3

104,3

104,3

104,4


*


*) Voorlopig cijfer

Procentuele wijzigingen t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar
Geharmoniseerde
index Nederland
Totaal Nationale
Consumentenprijsindex
Totaal

januari

1997

1,7

2,2

februari

1997

1,4

2,0

maart

1997

1,2

1,8

april

1997

1,0

1,6

mei

1997

1,6

2,2

juni

1997

1,5

2,0

juli

1997

1,9

2,1

augustus

1997

2,5

2,6

september

1997

2,5

2,4

oktober

1997

2,3

2,3

november

1997

2,5

2,5

december

1997

2,2

2,3

januari

1998

1,6

1,8

februari

1998

2,1

2,2

maart

1998

2,2

2,3

april

1998

2,5

2,4

mei

1998

2,1

2,0

juni

1998

2,2

2,2

juli

1998

1,8

2,0

augustus

1998

1,4

1,7

september

1998

1,3

1,7

oktober

1998

1,5

1,9

november

1998

1,5

1,7

december

1998

1,5

1,7

januari

1999

2,1

2,2

februari

1999

2,0

2,1

maart

1999

2,0

2,2

april

1999

1,9

2,2

mei

1999

2,1

2,3

juni

1999

2,1

2,3

juli

1999

1,8

2,1

augustus

1999

2,5

2,6

september

1999

2,0


*)

2,2


*)

Geharmoniseerde consumentenprijsindices van de 15 landen in de Europese Unie
Totaal index
1996=100
aug-99 aug-99
t.o.v.
aug-98 *)

Frankrijk

102,5

0,5

Oostenrijk

102,4

0,5

Duitsland

103,3

0,7

België

103,5

0,9

Finland

104,0

1,3

Luxemburg

103,9

1,4

Italië

105,8

1,6

Portugal

106,5

1,8

Spanje

106,6

2,3

Ierland

106,4

2,4

Nederland

105,8

2,5

CPIMU

104,1

1,2

Zweden

103,1

0,8

Verenigd Koninkrijk

104,8

1,3

Griekenland

111,2

1,6

Denemarken

105,7

2,4

EURO-15

104,4

1,2


*) Voorlopige cijfers.
Bron: Eurostat/CBS

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen, Euro-11 (1996=100) 1)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

98,9

99,3

99,7

99,9

100,1

100,1

100,2

100,1

100,2

100,4

100,4

100,6

100,0

1997

100,9

101,2

101,3

101,2

101,5

101,5

101,6

101,8

101,9

101,9

102,0

102,1

101,6

1998

102,0

102,3

102,4

102,6

102,8

102,9

102,9

102,9

102,9

102,8

102,8

102,9

102,7

1999

102,8

103,1

103,4

103,7

103,8

103,8

104,0

104,1


*

1) Consumentenprijsindex voor de monetaire unie.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 08 oktober 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...