Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Maatregelen in verband met Doxycycline in kippen

Datum nieuwsfeit: 08-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 993697
datum
08-10-1999

onderwerp
Doxycycline in kippen
(TRC 1999/4058) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Middels deze brief wil ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, informeren over een aantal maatregelen die ik heb getroffen in verband met residuen van het antibioticum doxycycline die zijn aangetoond in pluimveevlees.

In het kader van het Nationaal Plan Hormonen en Overige Stoffen worden gericht monsters pluimveevlees, genomen in de slachterij, onderzocht op de aanwezigheid van residuen van antibiotica (u hebt in september van mij het Nationaal Plan 1998 ter informatie ontvangen). Daarnaast worden bij verdachte koppels pluimvee door de RVV in de slachterij monsters genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van residuen van antibiotica.

up

datum
08-10-1999

kenmerk
VVM. 993697

bijlage

Dit jaar is sprake van een toegenomen aantal pluimveevleesmonsters met een overschrijding van het toegestane gehalte doxycycline. In totaal werden in de periode januari t/m augustus in 14 monsters pluimveevlees te hoge gehaltes aan residuen van dit antibioticum aangetroffen, van de 189 monsters die werden onderzocht. Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat het gerichte monstername betrof, en niet een doorsnee van de pluimveepopulatie. Het betrof in alle gevallen hetzelfde middel met doxycycline, dat tot 4 dagen voor de slacht mag worden toegediend (zogenaamde wachttermijn).

In de pluimveepopulatie is sprake van een relatief nieuwe aandoening, veroorzaakt door de bacterie Ornitobacterium Rhinotracheale. Deze aandoening veroorzaakt (indien niet behandeld) ernstige ziekte bij vleeskuikens; bij de slacht worden dan tot 50% van de dieren afgekeurd. De dieren worden in veel gevallen tegen deze ziekte behandeld met het bovengenoemde middel doxycycline; dit verklaart dan ook waarom dit middel zo vaak in pluimveevlees wordt aangetroffen. Overigens bestaan er ook andere middelen ter behandeling van deze ziekte.

Het gevaar voor de volksgezondheid wordt als gering ingeschat; er is geen sprake van acuut of ernstig gevaar. Desalniettemin is het ten algemene ongewenst dat residuen van antibiotica in hoge gehaltes in vlees voorkomen.

Om zo snel mogelijk een eind te maken aan deze situatie heb ik het Produktschap Pluimvee en Eieren gevraagd uiterlijk 18 oktober te komen met een grondig plan van aanpak om de gesignaleerde problemen te verhelpen. Daarnaast heb ik uit voorzorg de wachttermijn voor de slacht, van het betreffende middel met doxycycline, verlengd van 4 tot 14 dagen. Deze twee maatregelen moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de situatie. De betrokken diensten van mijn ministerie zullen de situatie de komende tijd nauwlettend volgen, en waar nodig optreden.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie