Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Avonddiensten personeel BAT Tilburg van de baan

Datum nieuwsfeit: 08-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

8-10-99

OR in het gelijk gesteld

Avonddiensten personeel BAT van de baan

De Arrondissementsrechtbank heeft op 5 oktober de OR van de gemeente Tilburg in het gelijk gesteld bij het geschil over de avondwerktijden bij het BAT. Daarmee wordt de eerdere uitspraak van de kantonrechter bevestigd. De kwestie loopt al anderhalf jaar. De avonddiensten zijn daarmee van de baan. De OR en de directie van het BAT zullen zo snel mogelijk overleggen hoe de avonddienst weer kan worden omgezet in dagdiensten.

In de CAO voor gemeentepersoneel 1995-1997 wordt naast de 36-urige werkweek ook vastgelegd dat ambtenaren flexibeler kunnen worden ingezet met als doel kwaliteitsverbetering en efficiëntere bedrijfsvoering en dienstverlening. Werknemers van het BAT werken sindsdien in een rooster van 36 uur waarbij één avonddienst per week is opgenomen. Daardoor kunnen de beschikbare huisvuilwagens méér uren draaien en dus beter worden benut. Er kan dan gewerkt worden met 13 in plaats van 15 huisvuilwagens. Dat betekent en besparing van circa f 190.000,- op jaarbasis.
Tijdens de avonddienst wordt er gewerkt van 16.30 tot 20.30 uur, de rest van die dag is dus vrij. Er zijn elke avond acht mensen aan het werk. Per week komen zo bijna alle duobak-beladers van de Inzameldienst aan de beurt. De avonduren maken deel uit van de 36-urige werkweek en worden niet extra vergoed.

De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Tilburg heeft begin 1998 geen instemming willen verlenen aan dit rooster. Er is tussen gemeente en OR lang onderhandeld overallerlei varianten. Het door veel medewerkers gewenste alternatief van een vierdaagse werkweek (vier maal negen uur) kon niet worden gerealiseerd, omdat dit strijdig was met de ARBO-eisen. De belasting per werknemer wordt dan te groot.

De OR besloot uiteindelijk het geschil voor te leggen aan de Kantonrechter. Daaraan voorafgaand moet éérst de Bedrijfscommissie voor de Overheid een advies uitbrengen. Dat is een verplichte adviesinstantie voor geschillen tussen OR en gemeentelijke werkgevers. Die bedrijfcommissie adviseerde de OR in te stemmen met de nieuwe roosters, inclusief de avonddienst. De OR was het daarmee niet eens. De kantonrechter stelde in maart 1999 de OR in het gelijk. Volgens de rechter weegt de besparing die de gemeente wil bereiken niet op tegen de inbreuk die de avonddienst maakt op het privé-leven van de medewerkers. Vervolgens ging de gemeente in hoger beroep omdat zij vindt dat die afweging al in de CAO is gemaakt. De CAO geeft immers mogelijkheden om avonddiensten in te roosteren.

Tegen de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank staat nog cassatie bij de Hoge Raad open. De gemeente zal van die mogelijkheid geen gebruik maken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie