Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Premievaststelling zorg en sociale zekerheid rechtmatig

Datum nieuwsfeit: 08-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Algemene Rekenkamer

Premievaststelling zorg en sociale zekerheid

8 oktober 1999

De jaarlijkse vaststelling van de premies door de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geschiedt rechtmatig, maar niet kostendekkend. Om de kostendekkendheid te bevorderen zouden de ministers meer dan voorheen gebruik moeten maken van de meest actuele informatie, zoals de informatie die de fondsbeheerders in oktober presenteren. Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Premievaststelling in de zorg en sociale zekerheid dat zij vandaag publiceert.

De Rekenkamer heeft de vaststelling van de sociale zekerheidspremies Anw, AOW, WAO, en WW en de zorgpremies AWBZ en ZFW voor de jaren 1994 tot en met 1998 onderzocht. De beheerders van de premiefondsen zijn de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De ministers stellen de premies in december vast en baseren zich daarbij vooral op gegevens uit de Macro Economische Verkenningen van augustus/september.

De Rekenkamer berekende dat gebruik van de oktobergegevens van de fondsbeheerders zou hebben geleid tot een grotere kostendekkendheid van de premies. Deze kostendekkendheid zou sinds 1993 (naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aanvaarde motie-Bolkestein) worden nagestreefd. Tevens werd in het Regeerakkoord 1998 vastgelegd de tekorten van de fondsen weg te werken.

De Rekenkamer stelt voor dat de ministers bij de definitieve premievaststelling in december toelichten hoe zij in het licht van de meest actuele gegevens, zoals de oktobergegevens, aan het principe van kostendekkendheid tegemoet denken te komen. Ook beveelt de Rekenkamer aan eventueel niet-kostendekkende premies bewust te compenseren met rijksbijdragen uit de departementale begrotingen om wel te komen tot kostendekkendheid op fondsniveau.

Volgens de ministers van SZW en VWS is gebruik van de oktobernota's niet werkbaar gezien de integrale besluitvorming in het kader van de Miljoenennota die in augustus plaatsvindt. Deze achten zij belangrijker dan het gebruik van actuele informatie. De minister van VWS neemt wel de aanbeveling van de Rekenkamer over de aanwending van rijksbijdragen over.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie