Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport: Kaukasus niet alleen Russisch probleem

Datum nieuwsfeit: 08-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Integriteit van het Europarlement:
hoe adequaat zijn de afgesproken regels?

Op vrijdag 8 oktober verscheen het VU-onderzoeksrapport Integriteit van het Europarlement: hoe adequaat zijn de regels?. Het rapport bevat de beschrijving en beoordeling van de regels die (gaan) gelden voor Europarlementariërs. Het onderzoek werd in opdracht van de Partij van de Arbeid verricht, onder leiding van prof.dr. Leo Huberts (bestuurskundige en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Vrije Universiteit). Bij het rapport is een korte reactie gevoegd van de voorzitter van de PvdA-Eurodelegatie, drs. Max van den Berg. In die reactie wordt samengevat welke initiatieven en activiteiten de delegatie al ondernam. De PvdA wil het rapport gebruiken om te komen tot een nieuw statuut voor de leden van het Europees Parlement.

Onderzoek

De probleemstelling van het onderzoek luidde: 'welke maatregelen ter bescherming van integriteit heeft het Europees Parlement genomen, toegespitst op de regelgeving, en welke effecten mogen daarvan verwacht worden?' De onderzoekers analyseren de regelingen die (gaan) gelden voor het Europese parlement als geheel (statuut, reglement e.d.), als ook de regels die gelden voor de Nederlandse delegaties (gedragscode mei 1999) en de gedragscode die de PvdA voor zichzelf vaststelde.

Conclusies met betrekking tot de:
· Europese regels
1. De discussie over integriteit van het Europees Parlement is zowel binnen als buiten dat parlement gefixeerd geweest op de financiën van de parlementariërs (salaris, onkosten, pensioenen). De plannen de regelgeving op dat terrein aan te passen, met een nieuw Statuut voorop, betekenen een duidelijke verbetering; ze maken verspilling en fraude minder kansrijk en waarschijnlijk. Een Statuut zou zo snel mogelijk van kracht moeten worden;
2. Het aanvaarden van een Statuut zou geen eindpunt mogen zijn. De financiële regelingen (voor het parlement als geheel) moeten nog worden uitgewerkt en aangevuld. De secretariaatsvergoeding en de omvangrijke forfaitaire onkostenvergoeding zijn bijvoorbeeld nog te vrijblijvend geregeld.
3. Het huidige stelsel van registratie van nevenfuncties en steun behoeft verbetering (meer uniform en transparant). Ook zouden relevante niet-betaalde nevenfuncties geregistreerd moeten worden en zouden parlementariërs moeten vermelden welke bindingen bestaan tussen hun assistenten en belanghebbende buitenstaanders. Daarnaast is normering wenselijk (bij voorkeur de uitsluiting van betaalde nevenfuncties). Ook met betrekking tot steun (giften) past een norm;
4. Meer transparante procedures bij benoemingen, aanbestedingen etc. zijn nodig, minder partijpolitieke inmenging en bevoordeling moet hoofddoel zijn. Ook zijn initiatieven met betrekking tot de regels voor het lobbyen wenselijk. Hierbij gaat het om een verantwoordelijkheid die de grote partijen zich in het bijzonder aan zouden moeten trekken;
5. De Europese Unie zou moeten komen tot een adequaat integriteitssysteem voor parlement, commissie en ambtenarenapparaat. Er is veel in discussie. Losse initiatieven en maatregelen moeten worden verbonden en aangevuld. Dat lukt alleen als de politieke aandacht voor integriteit niet verslapt. · Nederlandse delegaties
6. De onvolkomenheid van het huidige voorstel voor een Statuut maakt het belangrijk dat afzonderlijke partijen en delegaties nadenken over de normen en regels waaraan men zichzelf wil binden. De Nederlandse Eurodelegaties hebben gezamenlijk te kennen gegeven dat ze zich in zullen zetten voor de totstandkoming van een Statuut en hebben aanvullend een gedragscode afgesproken over reiskosten, algemene onkosten, personeelskosten, pensioen- en ziektekostenvoorzieningen, neveninkomsten en dagvergoeding. Dat initiatief zou voor andere landen als voorbeeld kunnen dienen; 7. In de gezamenlijke code van de Nederlandse delegaties wordt niet tegemoet gekomen aan alle in het onderzoeksrapport gesignaleerde manco's in de Europese regelgeving. Er resteert bijvoorbeeld de noodzaak van registratie van niet-betaalde nevenfuncties, het transparant maken en normeren van de bindingen tussen assistenten en belanghebbende buitenstaanders en het vaststellen van een norm voor (betaalde) nevenfuncties en voor steun en giften. Ook is niets geregeld wat betreft de transparantie van procedures bij benoemingen, aanbestedingen etc. en de regels voor het lobbyen. · PvdA-gedragscode
8. In het onderzoek in opdracht van de PvdA is in het bijzonder ook aandacht besteed aan de regels die de PvdA-delegatie voor zichzelf heeft vastgesteld (de gedragscodes van andere delegaties zijn niet onderzocht). De gedragscode die nu geldt voor de PvdA-delegatie, kent de publieke registratie van niet-betaalde nevenfuncties, sluit commerciële belangenverstrengeling uit, stelt een norm voor giften (alleen in natura, symbolisch, maximaal 50 euro) en spreekt over een geobjectiveerd personeelsbeleid. Wat de regels voor het eigen gedrag betreft, resteert de mogelijke meer precieze normering van nevenfuncties. Meer algemeen is belangrijk dat de delegatie een bijdrage levert aan de totstandkoming van verbeterde regelgeving op het niveau van het Europees Parlement en de Europese instellingen.

Reactie PvdA-Eurodelegatie
De PvdA-Eurodelegatieleider, Max van den Berg, vindt dat met de Nederlandse gedragscode, de PvdA-afspraken het juridisch kader en de transparantie goed zijn geregeld. Hij hoopt in het licht van de nieuwe Commissie Prodi en een nieuw gekozen Europees Parlement de ruimte te krijgen in het offensief te gaan om het brede terrein van integriteit zoals in het rapport besproken, de komende vijf jaar te bevorderen, te beginnen met een nieuw statuut voor het Europees Parlement.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie