Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmaking winnaar Hein Roethofprijs 1999

Datum nieuwsfeit: 11-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

JUST:Hein Roethofprijs

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3707911
Fax (070) 3707916

Onderdeel Secretariaat Hein Roethofprijs Bij beantwoording Contactpersoon Wim Kok De datum en ons
Doorkiesnummer(s) 070 - 370 7266 Kenmerk vermelden Datum 5 oktober 1999
6 oktober 1999
Onderwerp
Kenmerk Hein Roethofprijs 1999 793170/DV/99

UITNODIGING

Op 11 oktober 1999 maakt juryvoorzitter drs. M. W. M. Vos- van Gortel de winnaar bekend van de Hein Roethofprijs 1999. De uitreiking vindt plaats in kasteel De Wittenburg te Wassenaar. De winnaar ontvangt een bedrag van f 40.000,-, te besteden aan de preventie van criminaliteit.

De volgende vier projecten zijn genomineerd voor de Hein Roethofprijs:


- .Senioren en veiligheid., regiopolitie Amsterdam- Amstelland
- .Nee! tegen geweld., gemeente Leeuwarden

- .Opvang thuisloze jongeren., Stichting Jeugdhulp Maastricht
- .OOG, Observatie Onveilig/ ongewenst Gedrag en situaties., buurtbewoners wijk Westpunt te Rotterdam- Hoogvliet

De Hein Roethofprijs is ingesteld op initiatief van de redactie van SEC, Tijdschrift over Samenleving en Criminaliteitspreventie, een uitgave van het ministerie van Justitie.

Het programma voor de dertiende uitreiking van de preventieprijs is als volgt:
14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Speech minister van Justitie, mr. A. H. Korthals 15.20 uur Verantwoording winnaar 1998, .Wijkgerichte aanpak Venlo- Noord.
15.30 uur Presentatie genomineerde projecten 16.00 uur Bekendmaking winnaar 1999

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Genomineerde projecten voor de Hein Roethofprijs 1999

Het Amsterdamse project Senioren en veiligheid beoogt de veiligheid(gevoelens) van senioren te verhogen. Hoewel ouderen het minst vaak slachtoffer zijn van criminaliteit, kampen juist zij met sterke gevoelens van onveiligheid. Dat bleek ook uit een bevolkingsonderzoek dat in 1995 in vier Amsterdamse wijken is gehouden. Het project omvat onder meer het geven van voorlichting over het voorkómen van criminaliteit. In 1997 is het onderzoek herhaald: de onveiligheidsgevoelens bleken gedaald met 11% (van 55% in 1995 naar 44% in 1997) en ook het aantal oudere slachtoffers van criminaliteit was met 10% afgenomen (van 21% in 1995 naar 11% in 1997).

De gewelddadige dood van Meindert Tjoelker op 13 september 1997 was voor de gemeente Leeuwarden de reden om de aanpak van geweld op straat te intensiveren. Binnen een mum van tijd zag de nota Nee! tegen geweld het licht. Drie doelen worden nagestreefd: het tegengaan van straatgeweld, het verbeteren van de samenwerking tussen organisaties en het verhogen van de veiligheid op straat. Een jaar na de start van de activiteiten is een tussentijdse balans opgemaakt. Van de 43 initiatieven uit de nota zijn er inmiddels ruim 30 uitgevoerd. Voor 1999 staan er nog 12 initiatieven op het programma. De Leeuwarder aanpak toont aan hoe met de betrokken partners handen en voeten gegeven kan worden aan een probleem dat ons allen raakt.

De opvang van zwerfjongeren, een vaak vergeten groep, vormt het doel van het project dat de stichting Jeugdhulp Maastricht heeft opgezet. Geprobeerd wordt de jongeren weer .op de rails. te krijgen. Ze krijgen gedurende tien weken hulp en begeleiding bij huisvesting, financiën, scholing en/ of arbeid en het opbouwen van een sociaal netwerk. Dat het project Opvang thuisloze jongeren vruchten afwerpt, blijkt uit de evaluatie. Na de interventieperiode zijn voor 22 van de 25 cliënten (88%) positieve resultaten bereikt op ten minste drie van de voornoemde gebieden. Ook na zes maanden blijkt de geboden hulp bij 68% van de jongeren te beklijven.

Het Rotterdamse project OOG is een normen- en waardenproject voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het doel is om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met ongewenst en onveilig gedrag. Tijdens speciale OOG- rondes leren de kinderen bijvoorbeeld over het belang van openbaar groen en de gevolgen van het vernielen daarvan, de effecten van vandalisme en over het optreden van de politie. Het project is een initiatief van en wordt geheel gedragen door de bewoners van de wijk Westpunt in Rotterdam- Hoogvliet. Doordat ouders, jongeren en senioren als begeleiders tijdens de OOG- rondes optreden, reikt het project verder dan de groep jonge kinderen waarop het is gericht. De samenhang in de buurt heeft hiermee een enorme impuls gekregen.

... NOOT VOOR DE REDACTIE (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie