Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intergraph en partners: nieuwe oplossingen lokale overheden

Datum nieuwsfeit: 11-10-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

“Zichtbaar op weg met GeoMedia”

Intergraph en partners presenteren nieuwe oplossingen voor lokale overheden

Hoofddorp, 6 oktober 1999 – ARCADIS, Grontmij Geogroep, ISIS Benelux en Intergraph Benelux hebben nieuwe geografische informatiesystemen ontwikkeld, speciaal voor lokale overheden. Bij de ontwikkeling van hun GIS-oplossingen hebben deze bedrijven gebruik ge-maakt van Intergraph’s innovatieve GeoMedia-technologie. De nieuwe oplossingen voor lo-kale overheden worden gepresenteerd tijdens een gezamenlijk seminar, “Zichtbaar op weg met GeoMedia”.

Tijdens het seminar worden GIS-oplossingen gepresenteerd voor de integratie en presentatie van gemeentelijke gegevens zoals digitale bestemmingsplannen, belastingen, groenvoorzie-ning en rioleringsnetwerken.

De business partners van Intergraph voor de lokale overheden, ARCADIS, Grontmij Geo-groep en ISIS Benelux, laten hun oplossingen gezamenlijk zien, daar deze allen zijn geba-seerd op dezelfde GeoMedia-technologie. Met deze technologie, die door Intergraph is ontwikkeld, kunnen verschillende soorten gegevens, opgeslagen in verschillende bestands-formaten en afdelingssystemen, eenvoudig worden geïntegreerd en gepresenteerd. Dit bete-kent dat een grote diversiteit aan gegevens digitaal op een kaart of plattegrond kan worden getoond, geanalyseerd, bewerkt en beheerd.

Onlangs kondigde Intergraph aan dat ARCADIS, Grontmij Geogroep en ISIS Benelux prefer-red partners zijn voor de lokale overheid. De genoemde bedrijven beschikken over uitgebreide kennis van de lokale overheidsmarkt. Inmiddels hebben zij de GeoMedia- technologie geïnte-greerd in hun totaaloplossingen voor deze markt. Zij zijn van mening dat de Geo-Media pro-duct-suite de modernste GIS-technologie is, met de potentie om uit te groeien tot de de facto standaard.

Het seminar “Zichtbaar op weg met GeoMedia” zal drie keer op verschillende locaties plaats-vinden: 10 november 1999 in het Evoluon te Eindhoven, 16 november 1999 in het Avi-fauna te Alphen a/d Rijn en 17 november 1999 in het Thialf stadion te Heeren-veen.

Meer informatie en een aanmeldingsformulier voor het seminar zijn te vinden op de website van Intergraph, www.intergraph.nl. Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden bij
Dominique Terstall van Intergraph, telefoon 0800 0222 090 (gratis).

De volgende oplossingen worden gedemonstreerd:
GeoVisuAll Navigator (Grontmij Geogroep)
Een generieke oplossing voor de visualisatie- en integratie van verschillende administratieve en geografische gegevens. Deze GeoMedia-oplossing is vooral gericht op het snel en doeltref-fend beantwoorden van vragen aan de balie (belastingen, volkshuisvesting en vastgoedinfor-matie)

CROSS (Grontmij Geogroep) * nieuw
Een GeoMedia-oplossing voor het raadplegen van digitale bestemmingsplannen binnen Geo-VisuAll Navigator.

Integraal BeheerSysteem (IBS) (ARCADIS) * nieuw
Een GeoMedia GIS raadpleegomgeving waarmee verschillende soorten administratieve en grafische beheerinformatie (riolering, wegen, groen en kadaster) van verschillende leveran-ciers in een enkele omgeving kunnen worden gecombineerd.

SYGROB Gbase (ARCADIS) * nieuw
Een GeoMedia oplossing voor groenbeheer bij lokale overheden.

Beheer in-service * nieuw
Deze GeoMedia-oplossing voor de toepassing van Internet- en Intranet-oplossingen is een lo-gisch gevolg van de steeds toenemende vraag naar het beheer van de openbare ruimten op
afstand.

Digitaal Bestemmingsplan Beheer (DBB) (ISIS) * nieuw Een GeoMedia oplossing voor het ontwerpen, beheren en raadplegen van bestemmingsplan-nen. Deze oplossing is ontwikkeld in intensieve samenwerking met drie gemeenten. Het re-sultaat is een geïntegreerde omgeving waarin ruimtelijke én juridische aspecten van een bestemmingsplan uniform worden vastgelegd.

GeoMedia Relation Modeler (Intergraph) * nieuw
Een GeoMedia oplossing voor het beheer van rioleringsnetwerken. Gegevens over bijvoor-beeld de ligging, kwaliteit en onderhoudsstatus van rioleringsbuizen, putten, enz kunnen een-voudig worden opgeslagen. Gegevens als diameter, materiaal, wrijvingscoëfficiënt en inspectiefoto’s worden samen met de grafische informatie opgeslagen.

ARCADIS
ARCADIS, met het hoofdkantoor in Arnhem, is een adviserend en uitvoerend ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, milieu en bouw. Verbetering van de woon- en werkomgeving is daarbij uitgangspunt. AR-CADIS werkt aan integrale oplossingen voor projecten in meer dan honderd landen. Ruim negentig procent van de omzet wordt gerealiseerd in euro’s of dollars. ARCADIS behoort thans met ruim 7.000 medewerkers tot de grootste ingenieursbureaus ter wereld.
Het bedrijfsonderdeel Geo-Informatie is, gezamenlijk met de deelnemingen KLM Aerocarto BV en ILIS BV, wereldwijd actief in de digitale modellering van onze fysieke leefomgeving ten behoeve van plannings-, reali-satie-, beheer- en fiscale processen. Het dienstenpakket omvat landmeten en thematische inwinning, cartografie en visualisatie, beheersystemen voor onder andere bodem, groen, wegen, riool, terreinen en onroerend goed, luchtopnames en remote sensing, informatietechnologie en GIS-toepassingen.

Grontmij Geogroep
Grontmij, advies- en ingenieursbureau, werkt in Nederland en daarbuiten aan de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat. Dienstverlening van ontwerp tot beheer op het gebied van stad, natuur, infrastructuur, wa-ter en reststoffen. Grontmij Geogroep bv (200 m/v), onderdeel van de Grontmij Groep (2.800 m/v), levert inter-nationaal hoogwaardige dienstverlening op het gebied van ruimtelijke informatievoorziening: geodesie, fotogrammetrie, remote sensing, cartografie, hydrografie, geografische informatiesystemen en vastgoedinforma-tiesystemen.
Grontmij Geogroep is gespecialiseerd in OpenGIS-technologie voor het ontsluiten en integreren van geografisch gerelateerde databases. De bouw van klantspecifieke applicaties gebeurt snel en efficiënt met behulp van een uitgebreide set aan reeds ontwikkelde softwarecomponenten. De standaardapplicaties op basis van GeoMedia sluiten aan bij de vele expertisegebieden van Grontmij zoals bestemmingsplannen, WOZ, technisch vastgoedbeheer en topografie.

ISIS Benelux B.V.
ISIS is een automatiseringsbedrijf met een eigen gezicht en stijl. Gespecialiseerd in computer aided design (CAD), geografische informatiesystemen (GIS), document informatiesystemen (DIS) en Internet-toepassingen. Vanaf 1990 heeft ISIS zich ontwikkeld, met inmiddels ruim 70 medewerkers, tot één van de grootste leveran-ciers in Nederland van kennis, kunde en producten op het gebied van CAD, GIS en DIS. Als full-service ICT-bedrijf biedt ISIS ondersteuning bij de keuze, implementatie en het beheer van informatie-systemen. Daarnaast ontwikkelt ISIS klantspecifieke, maar altijd gebruiksvriendelijke, systemen. Ook levert en implementeert ISIS hardware en standaard software inclusief Nederlandstalige oplossingen voor het brede werk-veld van het opbouwen, beheren en raadplegen van ruimtelijke informatie en documentatie. Voor het efficiënt opslaan en beheren van tekeningen, administratieve en technische documenten biedt ISIS specifieke oplossingen op basis van standaard document informatiesystemen (DIS). In het eigen opleidingscentrum worden gebruikers geschoold in de specifieke CAD-, GIS- en DIS- toepassingsgebieden. ISIS vertegenwoordigt als System Inte-grator de meest vooraanstaande leveranciers van CAD- GIS- en DIS-technologieën en heeft samenwerkingsver-banden met diverse ingenieursbureaus.

Intergraph Benelux B.V.
Intergraph Corporation levert complete oplossingen, onder andere op het gebied van geografische informatie-systemen (GIS) voor de energie-, telecom- en transportsector en lokale, regionale en nationale overheden. De diensten van Intergraph bestaan uit hardware, software, support, training en consultancy. Met ruim dertig jaar ervaring in de grafische markt wordt Intergraph door analisten algemeen gezien als marktleider op dit gebied (DataQuest, december 1998). Intergraph is daarnaast een vooraanstaand lid van het Open GIS Consortium.
Intergraph’s ‘state-of-the-art’ GeoMedia technologie maakt het mogelijk verschillende soorten gegevens zonder conversie te integreren en analyseren, ongeacht het gebruikte bestandsformaat, bronsysteem of plaats. Deze ge-gevens kunnen vervolgens ook via het Internet of intranet worden verspreid. Intergraph baseert haar producten op Windows, Windows NT en Windows 95/98. Intergraph behoort tot de Fortune 1.000 en is het grootste bedrijf dat zich volledig richt op het aanbieden van interactieve grafische oplossingen voor de professionele markt. In-tergraph is actief in 63 landen en telt wereldwijd ongeveer 8.000 medewerkers.

Voor meer persinformatie:
Intergraph Benelux B.V.
Guido Harink
Tel: 023 5666 520
e-mail: (gjharink@ingr.com)

Lammers van Toorenburg PR
Ward van Beek / Francine Loos
Tel: 030 6565 070
e-mail: (ward@lvtpr.nl) / (francine@lvtpr.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...