Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intergraph en partners: nieuwe oplossingen lokale overheden

Datum nieuwsfeit: 11-10-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

“Zichtbaar op weg met GeoMedia”

Intergraph en partners presenteren nieuwe oplossingen voor lokale overheden

Hoofddorp, 6 oktober 1999 – ARCADIS, Grontmij Geogroep, ISIS Benelux en Intergraph Benelux hebben nieuwe geografische informatiesystemen ontwikkeld, speciaal voor lokale overheden. Bij de ontwikkeling van hun GIS-oplossingen hebben deze bedrijven gebruik ge-maakt van Intergraph’s innovatieve GeoMedia-technologie. De nieuwe oplossingen voor lo-kale overheden worden gepresenteerd tijdens een gezamenlijk seminar, “Zichtbaar op weg met GeoMedia”.

Tijdens het seminar worden GIS-oplossingen gepresenteerd voor de integratie en presentatie van gemeentelijke gegevens zoals digitale bestemmingsplannen, belastingen, groenvoorzie-ning en rioleringsnetwerken.

De business partners van Intergraph voor de lokale overheden, ARCADIS, Grontmij Geo-groep en ISIS Benelux, laten hun oplossingen gezamenlijk zien, daar deze allen zijn geba-seerd op dezelfde GeoMedia-technologie. Met deze technologie, die door Intergraph is ontwikkeld, kunnen verschillende soorten gegevens, opgeslagen in verschillende bestands-formaten en afdelingssystemen, eenvoudig worden geïntegreerd en gepresenteerd. Dit bete-kent dat een grote diversiteit aan gegevens digitaal op een kaart of plattegrond kan worden getoond, geanalyseerd, bewerkt en beheerd.

Onlangs kondigde Intergraph aan dat ARCADIS, Grontmij Geogroep en ISIS Benelux prefer-red partners zijn voor de lokale overheid. De genoemde bedrijven beschikken over uitgebreide kennis van de lokale overheidsmarkt. Inmiddels hebben zij de GeoMedia- technologie geïnte-greerd in hun totaaloplossingen voor deze markt. Zij zijn van mening dat de Geo-Media pro-duct-suite de modernste GIS-technologie is, met de potentie om uit te groeien tot de de facto standaard.

Het seminar “Zichtbaar op weg met GeoMedia” zal drie keer op verschillende locaties plaats-vinden: 10 november 1999 in het Evoluon te Eindhoven, 16 november 1999 in het Avi-fauna te Alphen a/d Rijn en 17 november 1999 in het Thialf stadion te Heeren-veen.

Meer informatie en een aanmeldingsformulier voor het seminar zijn te vinden op de website van Intergraph, www.intergraph.nl. Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden bij
Dominique Terstall van Intergraph, telefoon 0800 0222 090 (gratis).

De volgende oplossingen worden gedemonstreerd:
GeoVisuAll Navigator (Grontmij Geogroep)
Een generieke oplossing voor de visualisatie- en integratie van verschillende administratieve en geografische gegevens. Deze GeoMedia-oplossing is vooral gericht op het snel en doeltref-fend beantwoorden van vragen aan de balie (belastingen, volkshuisvesting en vastgoedinfor-matie)

CROSS (Grontmij Geogroep) * nieuw
Een GeoMedia-oplossing voor het raadplegen van digitale bestemmingsplannen binnen Geo-VisuAll Navigator.

Integraal BeheerSysteem (IBS) (ARCADIS) * nieuw
Een GeoMedia GIS raadpleegomgeving waarmee verschillende soorten administratieve en grafische beheerinformatie (riolering, wegen, groen en kadaster) van verschillende leveran-ciers in een enkele omgeving kunnen worden gecombineerd.

SYGROB Gbase (ARCADIS) * nieuw
Een GeoMedia oplossing voor groenbeheer bij lokale overheden.

Beheer in-service * nieuw
Deze GeoMedia-oplossing voor de toepassing van Internet- en Intranet-oplossingen is een lo-gisch gevolg van de steeds toenemende vraag naar het beheer van de openbare ruimten op
afstand.

Digitaal Bestemmingsplan Beheer (DBB) (ISIS) * nieuw Een GeoMedia oplossing voor het ontwerpen, beheren en raadplegen van bestemmingsplan-nen. Deze oplossing is ontwikkeld in intensieve samenwerking met drie gemeenten. Het re-sultaat is een geïntegreerde omgeving waarin ruimtelijke én juridische aspecten van een bestemmingsplan uniform worden vastgelegd.

GeoMedia Relation Modeler (Intergraph) * nieuw
Een GeoMedia oplossing voor het beheer van rioleringsnetwerken. Gegevens over bijvoor-beeld de ligging, kwaliteit en onderhoudsstatus van rioleringsbuizen, putten, enz kunnen een-voudig worden opgeslagen. Gegevens als diameter, materiaal, wrijvingscoëfficiënt en inspectiefoto’s worden samen met de grafische informatie opgeslagen.

ARCADIS
ARCADIS, met het hoofdkantoor in Arnhem, is een adviserend en uitvoerend ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, milieu en bouw. Verbetering van de woon- en werkomgeving is daarbij uitgangspunt. AR-CADIS werkt aan integrale oplossingen voor projecten in meer dan honderd landen. Ruim negentig procent van de omzet wordt gerealiseerd in euro’s of dollars. ARCADIS behoort thans met ruim 7.000 medewerkers tot de grootste ingenieursbureaus ter wereld.
Het bedrijfsonderdeel Geo-Informatie is, gezamenlijk met de deelnemingen KLM Aerocarto BV en ILIS BV, wereldwijd actief in de digitale modellering van onze fysieke leefomgeving ten behoeve van plannings-, reali-satie-, beheer- en fiscale processen. Het dienstenpakket omvat landmeten en thematische inwinning, cartografie en visualisatie, beheersystemen voor onder andere bodem, groen, wegen, riool, terreinen en onroerend goed, luchtopnames en remote sensing, informatietechnologie en GIS-toepassingen.

Grontmij Geogroep
Grontmij, advies- en ingenieursbureau, werkt in Nederland en daarbuiten aan de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat. Dienstverlening van ontwerp tot beheer op het gebied van stad, natuur, infrastructuur, wa-ter en reststoffen. Grontmij Geogroep bv (200 m/v), onderdeel van de Grontmij Groep (2.800 m/v), levert inter-nationaal hoogwaardige dienstverlening op het gebied van ruimtelijke informatievoorziening: geodesie, fotogrammetrie, remote sensing, cartografie, hydrografie, geografische informatiesystemen en vastgoedinforma-tiesystemen.
Grontmij Geogroep is gespecialiseerd in OpenGIS-technologie voor het ontsluiten en integreren van geografisch gerelateerde databases. De bouw van klantspecifieke applicaties gebeurt snel en efficiënt met behulp van een uitgebreide set aan reeds ontwikkelde softwarecomponenten. De standaardapplicaties op basis van GeoMedia sluiten aan bij de vele expertisegebieden van Grontmij zoals bestemmingsplannen, WOZ, technisch vastgoedbeheer en topografie.

ISIS Benelux B.V.
ISIS is een automatiseringsbedrijf met een eigen gezicht en stijl. Gespecialiseerd in computer aided design (CAD), geografische informatiesystemen (GIS), document informatiesystemen (DIS) en Internet-toepassingen. Vanaf 1990 heeft ISIS zich ontwikkeld, met inmiddels ruim 70 medewerkers, tot één van de grootste leveran-ciers in Nederland van kennis, kunde en producten op het gebied van CAD, GIS en DIS. Als full-service ICT-bedrijf biedt ISIS ondersteuning bij de keuze, implementatie en het beheer van informatie-systemen. Daarnaast ontwikkelt ISIS klantspecifieke, maar altijd gebruiksvriendelijke, systemen. Ook levert en implementeert ISIS hardware en standaard software inclusief Nederlandstalige oplossingen voor het brede werk-veld van het opbouwen, beheren en raadplegen van ruimtelijke informatie en documentatie. Voor het efficiënt opslaan en beheren van tekeningen, administratieve en technische documenten biedt ISIS specifieke oplossingen op basis van standaard document informatiesystemen (DIS). In het eigen opleidingscentrum worden gebruikers geschoold in de specifieke CAD-, GIS- en DIS- toepassingsgebieden. ISIS vertegenwoordigt als System Inte-grator de meest vooraanstaande leveranciers van CAD- GIS- en DIS-technologieën en heeft samenwerkingsver-banden met diverse ingenieursbureaus.

Intergraph Benelux B.V.
Intergraph Corporation levert complete oplossingen, onder andere op het gebied van geografische informatie-systemen (GIS) voor de energie-, telecom- en transportsector en lokale, regionale en nationale overheden. De diensten van Intergraph bestaan uit hardware, software, support, training en consultancy. Met ruim dertig jaar ervaring in de grafische markt wordt Intergraph door analisten algemeen gezien als marktleider op dit gebied (DataQuest, december 1998). Intergraph is daarnaast een vooraanstaand lid van het Open GIS Consortium.
Intergraph’s ‘state-of-the-art’ GeoMedia technologie maakt het mogelijk verschillende soorten gegevens zonder conversie te integreren en analyseren, ongeacht het gebruikte bestandsformaat, bronsysteem of plaats. Deze ge-gevens kunnen vervolgens ook via het Internet of intranet worden verspreid. Intergraph baseert haar producten op Windows, Windows NT en Windows 95/98. Intergraph behoort tot de Fortune 1.000 en is het grootste bedrijf dat zich volledig richt op het aanbieden van interactieve grafische oplossingen voor de professionele markt. In-tergraph is actief in 63 landen en telt wereldwijd ongeveer 8.000 medewerkers.

Voor meer persinformatie:
Intergraph Benelux B.V.
Guido Harink
Tel: 023 5666 520
e-mail: (gjharink@ingr.com)

Lammers van Toorenburg PR
Ward van Beek / Francine Loos
Tel: 030 6565 070
e-mail: (ward@lvtpr.nl) / (francine@lvtpr.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie