Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Integrale aanpak EZ met accent op Randstad gewenst

Datum nieuwsfeit: 11-10-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht

Utrecht, oktober 1999

KvK's in reactie aan Tweede Kamer op nota Ruimtelijk Economisch Beleid ‘Dynamiek in netwerken':

INTEGRALE AANPAK VANUIT EZ MET ACCENT OP RANDSTAD DRINGEND GEWENST

Bij de toekomstige ruimtelijk-economische inrichting van Nederland dient het beleid van de verschillende ministeries beter op elkaar te worden afgestemd waarbij de visie van het ministerie van Economische Zaken richtinggevend dient te zijn. Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en ruimtelijk-economisch beleid raken steeds meer met elkaar verweven. Een integrale aanpak in het overheidsbeleid is daarom gewenst, ook in relatie tot het beroepsonderwijs en het belang daarvan voor het bedrijfsleven. Daarnaast is het nodig de Randstad te bezien als één functioneel geheel, bijvoorbeeld als Deltametropool. De betekenis van de Randstad voor de Nederlandse economie, het internationale vestigingsmilieu en de opeenstapeling van knelpunten op het gebied van ruimte en bereikbaarheid rechtvaardigen dat.

Zo luidt kort samengevat de reactie van de Kamers van Koophandel Amsterdam, Gooi- en Eemland, Flevoland, Haaglanden, Rijnland, Rotterdam en Utrecht op de nota Ruimtelijk Economisch Beleid ‘Dynamiek in netwerken'. De KvK's hebben dit laten weten aan de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer.

De KvK's ondersteunen overigens het in de nota verwoorde beleid gericht op versterking van het ruimtelijk economisch netwerk in Nederland en een betere benutting van de economische potenties van de knooppunten in dat netwerk. De beleidsdoelstellingen in ‘Dynamiek in netwerken' moeten daarom doorwerken in het ruimtelijke ordenings- en verkeers- en vervoerbeleid van rijk, provincies en gemeenten.

De Kamers van Koophandel zoeken zelf ook naar innovatieve oplossingen voor het gebrek aan ruimte voor bedrijvigheid (bedrijven- én kantorenterreinen). Intensief grondgebruik en ondergronds bouwen alléén kunnen het tekort niet oplossen. Aanleg van nieuwe locaties blijft nodig, zowel in bestaande plannen als in streek- en bestemmingsplannen. Daarbij wijzen de KvK's ook op de mogelijkheden die de flanken van de Randstad bieden. Met name de Oostflank (Flevoland) biedt nog ontwikkelingsmogelijkheden. In de Planologische Kernbeslissing van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening moet taakstellend vermeld worden dat provincies en gemeenten ruimte reserveren voor nieuwe bedrijvenlocaties.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie