Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKB-Nederland tegen klachtencommissie Wet medische keuring

Datum nieuwsfeit: 11-10-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht


11-10-1999
Steeds minder bedrijven keuren nieuwe werknemers

Het aantal bedrijven dat sollicitanten een medische keuring laat ondergaan of de sollicitant tijdens de sollicitatieprocedure vragen over zijn gezondheid stelt, daalt.
Dit blijkt uit het rapport Aanstellingskeuringen van de Arbeidsinspectie, dat staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor het onderzoek zijn 1.391 bedrijven ondervraagd en 131 cao´s bekeken.

Wet medische keuringen
Op 1 januari 1998 werd de Wet op de medische keuringen ingevoerd, die medische keuringen bij sollicitaties beperkt. Doel van de wet is te voorkomen dat mensen louter op medische gronden worden uitgesloten van een baan. Een keuring bij een sollicitatie, een zogeheten aanstellingskeuring, is alleen toegestaan als aan de functie bijzondere eisen van medische geschiktheid worden gesteld. Zo moet een verkeersvlieger een goed gezichtsvermogen hebben. Tijdens het sollicitatiegesprek mag de werkgever geen vragen over de gezondheid stellen.

Aanstellingskeuring
Ruim een tiende deel van de ondervraagde bedrijven laat nieuw personeel medisch keuren. Eind 1997, net voor de invoering van de Wet op de medische keuringen, was dit nog 36 procent. Meer dan 5 procent van de ondervraagde bedrijven keurt bijna alle in dienst genomen werknemers. Zo´n aanstellingskeuring gebeurt niet altijd zoals de Wet op de medische keuringen voorschrijft: 32 procent van de bedrijven die keurt doet dat standaard en 5 procent voert een aanstellingskeuring uit omdat men twijfelt aan de gezondheid van de sollicitant. Grote bedrijven keuren vaker dan gemiddeld. Bijna een derde van de bedrijven stelt vragen over de gezondheid van de sollicitant. In april 1998 was dit nog 37 procent van de bedrijven. Uit het onderzoek blijkt verder dat acht cao´s aansluiten bij de Wet op de medische keuringen. Hoewel gezondheidsvragen alleen mogen worden gesteld door een arts van een arbodienst, bevat geen enkele cao een verbod op het stellen van dergelijke vragen door de werkgever. Negen cao´s vermelden, in overeenstemming met de Wet op de medische keuringen, dat de werkgever geen inzage heeft in het keuringsrapport van de sollicitant.

Ondanks de verbeterde situatie omtrent aanstellingskeuringen, wil staatssecretaris Hoogervorst een klachtencommissie instellen, die klachten over de uitvoering van de Wet op de medische keuringen gaat behandelen. MKB-Nederland is een duidelijke tegenstander van een dergelijke commissie en zal hier dan ook geen medewerking aan verlenen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie